Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Odbicie wykresu

Wyszukiwanie zadań

Wykres funkcji  2 f(x ) = 5x + 30x + 41 przekształcono w symetrii względem prostej y = 1 i otrzymano wykres funkcji y = g(x) . Wyznacz wzór funkcji g .

Funkcja f określona jest wzorem  2 f(x ) = x + x+ 1 . Znajdź wzór funkcji g , której wykres otrzymamy:

  • przesuwając wykres funkcji o wektor [− 1;− 3] , a następnie otrzymany wykres przekształcając w symetrii względem osi Ox ;
  • dokonując obu przekształceń z poprzedniego punktu, ale w odwrotnej kolejności.

Dana jest funkcja  2 f(x ) = x + x + 1 . Napisz wzór funkcji otrzymanej z f przez

  • symetrię względem osi Ox ;
  • symetrię względem osi Oy ;
  • symetrię względem punktu (0 ,0 ) .
spinner