Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wykładniczy/Przesunięcie wykresu

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji −x 3 przesunięto o wektor → v = [3,a] otrzymując wykres funkcji g(x) . Wiedząc, że wykresy funkcji g(x) i log 7x przecinają się na osi OX oblicz a . Narysuj wykres funkcji g(x) .

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji wykładniczej x f(x) = a dla x ∈ R


PIC


 • Narysuj wykres funkcji g , który jest obrazem wykresu funkcji f w przesunięciu o wektor → u = [2,− 1] .
 • Wyznacz a i zapisz wzór funkcji g otrzymanej w wyniku tego przesunięcia.
 • Odczytaj z wykresu zbiór wszystkich argumentów, dla których g(x) > 0 .

Wykres funkcji (1)x f(x ) = 5 przesunięto najpierw o wektor → v 1 = [2,− 6] , potem o wektor → v 2 = [− 3 ,7 ] , a na koniec o wektor → v 3 . W wyniku tej operacji otrzymano wykres funkcji 4−x g (x) = 5 − 3 . Wyznacz współrzędne wektora →v3 .

Wykres funkcji x f(x ) = 3 przesunięto najpierw o wektor → v1 = [1,− 3] , potem o wektor → v 2 = [− 2,1] , a na koniec o wektor → v3 . W wyniku tej operacji otrzymano przedstawiony na poniższym rysunku wykres funkcji x−2 g (x ) = 3 + m .


PIC


 • Podaj wartość m .
 • Wyznacz współrzędne wektora →v 3 .
spinner