Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Liczby/Potęgi i pierwiastki/Różne

Wyszukiwanie zadań

Dane są liczby:  √ -- x − 2 3 i  √ -- 2x + 3 . Wyznacz liczbę x, x ∈ R tak, aby liczby te były liczbami przeciwnymi.

Ukryj Podobne zadania

Dane są liczby:  √ -- x + 3 5 i  √ -- 2x − 5 . Wyznacz liczbę x, x ∈ R tak, aby liczby te były liczbami przeciwnymi.

Wyznacz liczbę naturalną n , dla której liczby √ ------- n − 7 9 i √ ------- n + 10 są kolejnymi liczbami naturalnymi.

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że 1,5849 jest przybliżeniem liczby  0,2 10 z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku. Wyznacz przybliżenie liczby  4 10− 5 z zaokrągleniem do 3 miejsc po przecinku oraz przybliżenie liczby  115 10 z zaokrągleniem do 1 miejsca po przecinku.

spinner