Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dane są liczby: √ -- x − 2 3 i √ -- 2x + 3 . Wyznacz liczbę x, x ∈ R tak, aby liczby te były liczbami przeciwnymi.

*Ukryj

Dane są liczby: √ -- x + 3 5 i √ -- 2x − 5 . Wyznacz liczbę x, x ∈ R tak, aby liczby te były liczbami przeciwnymi.

Wyznacz liczbę naturalną n , dla której liczby √ ------- n − 7 9 i √ ------- n + 10 są kolejnymi liczbami naturalnymi.

Porównaj liczby ab i ba , gdzie [ √ --1 √ --1]2 a = (2− 3)2 + (2+ 3)2 , −1√ - b = 81−2⋅√43 27 ⋅ 9 .

Która z liczb jest większa 992011+1 992012+1 , czy 992012+-1 992013+ 1 ?

*Ukryj

Która z liczb jest większa: 102013+-1 102014+ 1 , czy 102014+1 102015+1 ?

Dla jakich liczb naturalnych n , liczba 2 n + 14n + 26 jest kwadratem liczby naturalnej?

*Ukryj

Dla jakich liczb naturalnych n , liczba 2 n + 12n + 17 jest kwadratem liczby naturalnej?

Wiadomo, że 1,5849 jest przybliżeniem liczby 0,2 10 z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku. Wyznacz przybliżenie liczby 4 10− 5 z zaokrągleniem do 3 miejsc po przecinku oraz przybliżenie liczby 115 10 z zaokrągleniem do 1 miejsca po przecinku.