Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Nierówności/Logarytmiczne/Interpretacja geometryczna

Wyszukiwanie zadań

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów (x,y) , dla których współrzędne spełniają nierówność logx logy x > 0 .

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór wszystkich punktów (x ,y) , których współrzędne spełniają nierówność log (x−y )(x + y ) ≤ 1 .

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek: logx (x2 − y) < 1 + logx 2 .

Ukryj Podobne zadania

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek: logy (x2 − y) < 1 + logy2 .

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek: log 1(x2 + y2) ≥ − 2 3 .

Ukryj Podobne zadania

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek: log 1(x2 + y2) ≥ − 1 4 .

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór punktów (x,y) , dla których współrzędne spełniają nierówność logx y < logy x .

spinner