Próbny egzamin gimnazjalny 2012 z matematyki (CKE)

15 grudnia 2011
Ilustracja
W czwartek 8 grudnia uczniowie gimnazjów pisali próbny egzamin gimnazjalny przygotowany przez CKE.

Przypomnijmy, że począwszy od tego roku szkolnego zmieniła się forma egzaminu gimnazjalnego i zadania z matematyki nie są już częścią arkusza matematyczno-przyrodniczego, ale stanowią osobną część egzaminu (tzw. mała matura).

Zadania oraz ich rozwiązania można pobrać z działu Egzamin 2012. Uwadze tegorocznych absolwentów gimnazjów polecam również przykładowy arkusz egzaminu gimnazjalnego autorstwa CKE oraz zestaw zadań z informatora CKE.

Przeglądając materiały publikowane przez CKE, trudno nie odnieść wrażenia, że forma i poziom trudności tegorocznego egzaminu gimnazjalnego wciąż nie są ostatecznie ustalone. Dostępne arkusze przykładowe są bardzo niespójne:

  • Różne arkusze zawierają różne typy zadań: zadania zamknięte z jedną prawidłową odpowiedzią (wybieraną spośród 4 lub 5 odpowiedzi), zadania zamknięte wielokrotnego wyboru (składające się z 2-6 pojedynczych pytań), uzupełnianie luk w tabelach lub we fragmentach tekstu.
  • Schematy oceniania różnych arkuszy zawierają sprzeczne sposoby punktowania rozwiązań zadań. Zadania zamknięte wielokrotnego wyboru czasem są ocenianie w skali 0-1 (czyli nie liczymy małych punktów), a czasem w dłuższej skali 0-3, 0-4, 0-5 (w zależności od liczby pytań; liczymy małe punkty).
  • Poszczególne arkusze różnią się liczbą zadań i sumą punktów za arkusz.
  • Poziom trudności arkuszy jest zróżnicowany. Zadania z informatora są dość ciekawe i wymagające. Wyraźnie prostszy jest już arkusz M1-115, ale wciąż jest w nim kilka ciekawych zadań. Arkusz M8-115 zawiera bardzo proste zadania.

Możliwe, że różnorodność arkuszy gimnazjalnych jest częściowo zamierzona, żeby zmniejszyć ich schematyczność, ale przy takim podejściu trudno będzie porównywać wyniki egzaminu pisanego w oparciu o różne arkusze (np. na przestrzeni kilku lat). Bardziej prawdopodobne jest to, że opisane różnorodności są zapisem wciąż trwających prób i przygotowań do nowej formy egzaminu. Miejmy nadzieję, że do kwietnia 2012 prace te się zakończą i uczniowie otrzymają przemyślane arkusze egzaminacyjne.

Arkusze A - 8 sa przeznaczone dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, zatem rozważania o ich stopniu trudności są nie na miejscu.

spinner