Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dla której z przedstawionych serii danych mediana jest równa 3?


PIC


*Ukryj

Dla której z przedstawionych serii danych mediana jest równa 4?


PIC


Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie


PIC


Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa
A) 6 B) 5 C) 4,5 D) 4

*Ukryj

Przeprowadzono badanie dotyczące liczby samochodów osobowych w rodzinie. Wyniki przedstawia poniższy diagram


PIC


Mediana liczby samochodów w rodzinie wynosi
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

Poniższy diagram przedstawia wiek uczestników pewnej wycieczki.


PIC


Mediana wieku osób uczestniczących w tej wycieczce jest równa:
A) 21 lat B) 22 lata C) 23,5 lat D) 25 lat

Na diagramie podano wzrost uczniów klasy I w pewnym liceum.


PIC


Mediana wszystkich wyników jest równa
A) 163 B) 164 C) 165 D) 166

Poniższy diagram przedstawia wiek uczestników pewnej wycieczki.


PIC


Mediana wieku osób uczestniczących w tej wycieczce jest równa:
A) 21 lat B) 21,68 lat C) 22 lata D) 23 lata

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie


PIC


Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa
A) 3,5 B) 5 C) 4,5 D) 4

Przeprowadzono badanie dotyczące liczby samochodów osobowych w rodzinie. Wyniki przedstawia poniższy diagram


PIC


Mediana liczby samochodów w rodzinie wynosi
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5