Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Mediana/Dane z diagramu

Wyszukiwanie zadań

W pewnej grupie 100 uczniów przeprowadzono sondaż dotyczący dziennego czasu korzystania z komputera. Wyniki sondażu przedstawia poniższy diagram. Na osi poziomej podano – wyrażony w godzinach – dzienny czas korzystania przez ucznia z komputera. Na osi pionowej przedstawiono liczbę uczniów, którzy dziennie korzystają z komputera przez określony czas.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Mediana dziennego czasu korzystania przez ucznia z komputera jest równa 2,25 godziny. PF
Połowa z tej grupy uczniów korzysta dziennie z komputera przez mniej niż 2,5 godziny. PF
Ukryj Podobne zadania

W pewnej grupie 100 uczniów przeprowadzono sondaż dotyczący dziennego czasu korzystania z komputera. Wyniki sondażu przedstawia poniższy diagram. Na osi poziomej podano – wyrażony w godzinach – dzienny czas korzystania przez ucznia z komputera. Na osi pionowej przedstawiono liczbę uczniów, którzy dziennie korzystają z komputera przez określony czas.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Mediana dziennego czasu korzystania przez ucznia z komputera jest równa 2 godziny. PF
Połowa z tej grupy uczniów korzysta dziennie z komputera przez więcej niż 2 godziny. PF

Na diagramie przedstawiono oceny z pracy klasowej z matematyki w klasie IIa.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Dominanta ocen otrzymanych z pracy klasowej jest mniejsza od 3. PF
Mediana ocen otrzymanych z pracy klasowej jest równa 3,5. PF

Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomidorów w szesnastu wybranych sklepach.


PIC


Mediana ceny kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa
A) 5,80 zł B) 5,73 zł C) 5,85 zł D) 6,00 zł E) 5,70 zł

Ukryj Podobne zadania

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie


PIC


Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa
A) 6 B) 5 C) 4,5 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Przeprowadzono badanie dotyczące liczby samochodów osobowych w rodzinie. Wyniki przedstawia poniższy diagram


PIC


Mediana liczby samochodów w rodzinie wynosi
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

Poniższy diagram przedstawia wiek uczestników pewnej wycieczki.


PIC


Mediana wieku osób uczestniczących w tej wycieczce jest równa:
A) 21 lat B) 21,68 lat C) 22 lata D) 23 lata

Firma F zatrudnia 160 osób. Rozkład płac brutto pracowników tej firmy przedstawia poniższy diagram. Na osi poziomej podano – wyrażoną w złotych – miesięczną płacę brutto, a na osi pionowej podano liczbę pracowników firmy F , którzy otrzymują płacę miesięczną w danej wysokości.


PIC


Mediana miesięcznej płacy pracowników firmy F jest równa
A) 4 000 zł B) 4 800 zł C) 5 000 zł D) 5 500 zł

Poniższy diagram przedstawia wiek uczestników pewnej wycieczki.


PIC


Mediana wieku osób uczestniczących w tej wycieczce jest równa:
A) 21 lat B) 22 lata C) 23,5 lat D) 25 lat

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie


PIC


Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa
A) 3,5 B) 5 C) 4,5 D) 4

Na diagramie podano wzrost uczniów klasy I w pewnym liceum.


PIC


Mediana wszystkich wyników jest równa
A) 163 B) 164 C) 165 D) 166

Przeprowadzono badanie dotyczące liczby samochodów osobowych w rodzinie. Wyniki przedstawia poniższy diagram


PIC


Mediana liczby samochodów w rodzinie wynosi
A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5

Firma F zatrudnia 160 osób. Rozkład płac brutto pracowników tej firmy przedstawia poniższy diagram. Na osi poziomej podano – wyrażoną w złotych – miesięczną płacę brutto, a na osi pionowej podano liczbę pracowników firmy F , którzy otrzymują płacę miesięczną w danej wysokości.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Mediana miesięcznej płacy pracowników firmy F jest równa 4800 zł. PF
Ponad 78% pracowników tej firmy zarabia nie więcej niż 5000 zł brutto.PF
spinner