Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wierzchołek paraboli ma współrzędne (− 3,6) . Punkt (0,5) należy do paraboli. Zbiorem wartości funkcji jest
A) (− ∞ ,3) B) (− ∞ ,6) C) (− ∞ ,6⟩ D) ⟨6 ,+∞ )

Punkt A = (− 1,3) należy do wykresu funkcji  2 f(x ) = x − kx+ 1 . Zatem k jest równe
A) k = 1 B) k = − 1 C) k = − 2 D) k = 2

Do wykresu funkcji  2 f(x) = x + x − 2 należy punkt
A) (− 1,− 4) B) (− 1 ,1 ) C) (− 1,− 1) D) (− 1 ,− 2 )

*Ukryj

Do wykresu funkcji  2 f(x) = x + x − 1 należy punkt
A) (− 1,− 4) B) (− 1 ,1 ) C) (− 1,− 1) D) (− 1 ,− 2 )

Do wykresu funkcji  2 f(x) = x − 2x − 2 należy punkt
A) (− 1,− 3) B) (− 1 ,1 ) C) (− 1,− 1) D) (− 1 ,− 2 )

Do wykresu funkcji  2 f(x) = x − x − 2 należy punkt
A) (− 1,− 4) B) (− 1 ,1 ) C) (− 1,0) D) (−1 ,−2 )

Funkcja kwadratowa o miejscach zerowych x1 = − 3 i x2 = 4 , której wykres przechodzi przez punkt P = (0,12) ma wzór:
A) f (x) = − 2(x + 3)(x − 4) B) f (x) = (x + 3)(x − 4)
C) f(x ) = − (x+ 3)(x − 4) D) f (x) = (x − 3)(x + 4)

*Ukryj

Funkcja kwadratowa o miejscach zerowych x1 = 3 i x2 = − 4 , której wykres przechodzi przez punkt P = (0,12) ma wzór:
A) f (x) = − 2(x − 3)(x + 4) B) f (x) = (x + 3)(x − 4)
C) f(x ) = − (x+ 3)(x − 4) D) f (x) = − (x − 3)(x + 4)

Punkt A = (2017 ,0 ) należy do wykresu funkcji f określonej wzorem
A) f(x ) = (x+ 2017)2 B) f (x) = x2 − 201 7
C) f(x ) = (x+ 2017)(x − 2 017) D)  2 f (x) = x + 2017

*Ukryj

Punkt A = (0,2018 ) należy do wykresu funkcji f określonej wzorem
A) f(x ) = (x+ 2018)2 B) f (x) = x2 − 201 8
C) f(x ) = (x+ 2018)(x − 2 018) D)  2 f (x) = x + 2018

Wykres funkcji  2 y = mx − 2mx + 3 przechodzi przez punkty  √ -- √ -- (− 3,3),( 3 ,3 ),(1,3) . Wtedy
A) m = 3 B) m = − 3 C) m = 2 D) m = 0