Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jeśli -A-- -B--- -5x−11-- x+ 2 + 2x−3 = 2x2+x −6 , to suma A + B jest równa
A) 0 B) 2 C) 1 D) − 1

Jeśli -b-- a = c−b , to
A) b = aa+⋅1c- B) b = aa⋅+c1- C) a⋅c-- b = a− 1 D) a−1- b = a⋅c

*Ukryj

Jeśli -b-- a = b−c , to
A) b = aa+⋅1c- B) b = aa⋅+c1- C) a⋅c-- b = a− 1 D) a−1- b = a⋅c

Jeżeli Q+-−Q−- n = Q+ i n < 1 to
A) Q − = Q + + nQ − B) Q+ = -Q−- 1+n C) Q − Q + = 1−n- D) Q − = nQ − − Q +

*Ukryj

Jeżeli y+z- x = 1+yz , to
A) y = x−z-- 1−xz B) y = x−z-- xz−1 C) x+z-- y = 1−xz D) x+z-- y = xz−1

Jeżeli p (x+ 1) = q(x − 1) to
A) x = pp+−qq- , gdy p ⁄= q B) x = p−q+qp-- , gdy p ⁄= −q
C) q−p-- x = p+q , gdy p ⁄= −q D) p+q- x = q−p , gdy p ⁄= q

*Ukryj

Jeżeli 2 x − (a − x)(b − x ) = 0 to
A) x = aab+b- , gdy a+ b ⁄= 0 B) x = aa−bb- , gdy a ⁄= b
C) x = ab-- b−a , gdy a ⁄= b D) x = − -ab- a+b , gdy p ⁄= q

Jeśli 1 a = 2 , 5 c = 6 i -abc-- 5- a+b+c = 36 , to b jest równe
A) 32 B) 23 C) 13 D) 1 6