Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dane są punkty A (6,− 3),B(1,2) oraz  3 2 C (2m − 18m ,−m ) . Wyznacz wszystkie wartości m , dla których proste AB i AC są prostopadłe.

Dla jakich wartości parametru m proste x = my + 1 oraz y = mx − 1 przecinają się w jednym punkcie, który leży poniżej prostej x = 1 − 4y ?

Proste o równaniach y = − 4x − 1 i  2 y = a x + 5 są prostopadłe. Wyznacz liczbę a .

*Ukryj

Proste o równaniach y = − 9x − 1 i  2 y = a x + 5 są prostopadłe. Wyznacz liczbę a .

Proste o równaniach y = − 4x − 1 i  x- y = a2 + 5 są prostopadłe. Wyznacz liczbę a .

Dane są proste o równaniach l : 4x+ 2y − 5 = 0,k : mx + 3y + 1 = 0 . Wyznacz parametr m , tak aby te proste były prostopadłe.

Proste 7x + 7y + 2 9 = 0 i  2 x = (a − 1)y + a przecinają się pod kątem  ∘ 45 . Wyznacz liczbę a .

Oblicz dla jakich wartości parametrów m i n proste o równaniach: x − 2y − n = 0 i 4x + my − 6 = 0 są dwiema różnymi prostymi równoległymi.