Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Geometria/Czworokąty/Romb

Wyszukiwanie zadań

Dany jest romb ABCD . Obwód tego rombu jest równy 52 cm, a przekątna AC ma długość 24 cm (zobacz rysunek poniżej).


PIC


Oblicz długość przekątnej BD rombu ABCD .

Ukryj Podobne zadania

Dany jest romb ABCD . Obwód tego rombu jest równy 68 cm, a przekątna AC ma długość 30 cm (zobacz rysunek poniżej).


PIC


Oblicz długość przekątnej BD rombu ABCD .

Obwód rombu wynosi 68 cm, a długość jednej z jego przekątnych stanowi 187,5% długości drugiej przekątnej. Oblicz pole tego rombu.

Bok rombu ma długość 13 cm, a jedna z przekątnych ma długość 24 cm. Oblicz pole tego rombu.

Ukryj Podobne zadania

Bok rombu ma długość 10 cm, a jedna z przekątnych ma długość 16 cm. Oblicz pole tego rombu.

spinner