Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Inne

Wyszukiwanie zadań

Przekątne deltoidu są zawarte w prostych o równaniach  -2m-- 4 y = 1−m 3x+ m − 2 oraz y = m2x + -12--- m +1 . Zatem
A) m = 1 B)  √3-- m = 2 C) m = -13√3 D) m = − 1

Boki AB ,BC ,CD ,DA czworokąta ABCD są odpowiednio zawarte w prostych o równaniach 3x − 2y + 2 = 0 , 2x + 5y = 3, y = x + 5, 5y = − 2x + 2 . Wtedy czworokąt ABCD
A) jest równoległobokiem, który nie jest rombem
B) jest rombem
C) jest trapezem, który nie jest równoległobokiem
D) nie jest trapezem

Na płaszczyźnie dany jest czworokąt ABCD .


PIC


Który wierzchołek tego czworokąta jest położony najdalej od początku układu współrzędnych?
A) A B) B C) C D) D

Dane są punkty A = (2,2) , B = (− 1,4) ,  ( 3) C = − 1,2 i D = (2,− 1) . Pole czworokąta ABCD jest równe
A) 10,5 B) 16,5 C) 9 D) 8,25

spinner