Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Inne

Wyszukiwanie zadań

Przekątne deltoidu są zawarte w prostych o równaniach  -2m-- 4 y = 1−m 3x+ m − 2 oraz y = m2x + -12--- m +1 . Zatem
A) m = 1 B)  √3-- m = 2 C) m = -13√3 D) m = − 1

Boki AB ,BC ,CD ,DA czworokąta ABCD są odpowiednio zawarte w prostych o równaniach 3x − 2y + 2 = 0 , 2x + 5y = 3, y = x + 5, 5y = − 2x + 2 . Wtedy czworokąt ABCD
A) jest równoległobokiem, który nie jest rombem
B) jest rombem
C) jest trapezem, który nie jest równoległobokiem
D) nie jest trapezem

Oy kartezjańskiego układu współrzędnych jest osią symetrii czworokąta ABCD . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Środek jednej z przekątnych czworokąta ABCD musi leżeć na osi Oy .PF
Czworokąt ABCD musi być trapezem. PF

Na płaszczyźnie dany jest czworokąt ABCD .


PIC


Który wierzchołek tego czworokąta jest położony najdalej od początku układu współrzędnych?
A) A B) B C) C D) D

Dane są punkty A = (2,2) , B = (− 1,4) ,  ( 3) C = − 1,2 i D = (2,− 1) . Pole czworokąta ABCD jest równe
A) 10,5 B) 16,5 C) 9 D) 8,25

spinner