Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Równanie z wykresu

Wyszukiwanie zadań

Rysunek przedstawia wykres funkcji f zbudowany z 6 odcinków, przy czym punkty B = (2,− 1) i C = (4,− 1) należą do wykresu funkcji.


PIC


Równanie f(x ) = − 1 ma
A) dokładnie jedno rozwiązanie. B) dokładnie dwa rozwiązania.
C) dokładnie trzy rozwiązania. D) nieskończenie wiele rozwiązań.

Ukryj Podobne zadania

Rysunek przedstawia wykres funkcji f zbudowany z 6 odcinków.


PIC


Równanie f(x )+ 1 = 0 ma
A) dokładnie jedno rozwiązanie. B) dokładnie dwa rozwiązania.
C) dokładnie trzy rozwiązania. D) nieskończenie wiele rozwiązań.

Rysunek przedstawia wykres funkcji f określonej dla x ∈ ⟨− 4 ,5 ⟩ .


PIC


Równanie |f(x)| = 2 ma
A) dokładnie dwa rozwiązania. B) dokładnie cztery rozwiązania.
C) dokładnie pięć rozwiązań. D) nieskończenie wiele rozwiązań.

Na rysunku jest przedstawiony fragment wykresu funkcji y = f(x) .


PIC


W przedziale (− 4,6) równanie f (x) = 3
A) nie ma rozwiązań.
B) ma dokładnie dwa rozwiązania.
C) ma dokładnie trzy rozwiązania.
D) ma nieskończenie wiele rozwiązań.

Na rysunku jest przedstawiony fragment wykresu funkcji y = f(x) .


PIC


W przedziale (− 4,6) równanie f (x) = − 1
A) nie ma rozwiązań.
B) ma dokładnie dwa rozwiązania.
C) ma dokładnie trzy rozwiązania.
D) ma nieskończenie wiele rozwiązań.

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Które z równań ma dokładnie trzy rozwiązania?
A) f(x − 1 ) = 2 B) f(x + 1) = 2 C) f(x + 5 ) = − 3 D) f (x− 2) = 2

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Które z równań ma dokładnie trzy rozwiązania?
A) f(x − 1 ) = 1 B) f(x + 1) = −1 C) f(x + 5) = − 3 D) f (x− 2) = − 2

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania?
A) f(x ) = 0 B) f (x) = 1 C) f(x ) = 2 D) f (x) = 3

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania?
A) f(x ) = − 1 B) f(x ) = − 4 C) f(x ) = − 5 D) f (x ) = − 8

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Które równanie ma dokładnie jedno rozwiązanie?
A) f(x ) = 0 B) f (x) = 1 C) f(x ) = 2 D) f (x) = 6

spinner