Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dla której z podanych wartości a , wykres funkcji  a y = x nie ma punktów wspólnych z wykresem funkcji y = 2x ?
A) a = 12 B) a = − 1 C) a = 2 D)  √ -- a = 2

Do wykresu funkcji  ---a-- y = 2(1−x) dla x ⁄= 1 należy punkt  1- A = (− 2,12) . Wtedy
A) a = 12 B) a = − 16 C) a = 1 6 D) a = 2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji homograficznej y = f(x) , której dziedziną jest zbiór D = (− ∞ ,3)∪ (3 ,+∞ ) .


PIC


Równanie 3|2− f(x)| + p = 0 z niewiadomą x ma dokładnie dwa rozwiązania tylko wtedy, gdy
A) p = 0 B) p = 0 lub p = 2 C) p < 0 D) p > 0

Do wykresu funkcji  a f(x) = x należy punkt o współrzędnych (9 99,997) . Zatem funkcja f
A) jest rosnąca na przedziale (0 ,+∞ ) B) jest malejąca na przedziale (− ∞ ,0)
C) nie przyjmuje wartości dodatnich D) jest rosnąca w zbiorze R ∖ {0}

*Ukryj

Do wykresu funkcji  a f(x) = x należy punkt o współrzędnych (− 123 4,4321) . Zatem funkcja f
A) jest rosnąca na przedziale (0 ,+∞ ) B) jest malejąca na przedziale (− ∞ ,0)
C) nie przyjmuje wartości dodatnich D) jest rosnąca w zbiorze R ∖ {0}

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji homograficznej y = f(x) , której dziedziną jest zbiór D = (− ∞ ,3)∪ (3 ,+∞ ) .


PIC


Równanie |f(x)| = p z niewiadomą x ma dokładnie jedno rozwiązanie
A) w dwóch przypadkach: p = 0 lub p = 3 .
B) w dwóch przypadkach: p = 0 lub p = 2 .
C) tylko wtedy, gdy p = 3 .
D) tylko wtedy, gdy p = 2 .

*Ukryj

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji homograficznej y = f(x) , której dziedziną jest zbiór D = (− ∞ ,− 2)∪ (− 2,+ ∞ ) .


PIC


Równanie |f(x)| = p z niewiadomą x ma dokładnie jedno rozwiązanie
A) w dwóch przypadkach: p = 0 lub p = 3 .
B) w dwóch przypadkach: p = 0 lub p = 2 .
C) tylko wtedy, gdy p = 3 .
D) tylko wtedy, gdy p = 2 .

Do wykresu funkcji  a f(x) = x , dla x ⁄= 0 należy punkt A = (2,6) . Wtedy
A) a = 2 B) a = 6 C) a = 8 D) a = 1 2

*Ukryj

Do wykresu funkcji  a f(x) = x , dla x ⁄= 0 należy punkt A = (− 2,4) . Wtedy
A) a = − 2 B) a = 4 C) a = − 8 D) a = − 12