Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Dany kierunek

Wyszukiwanie zadań

Wykres funkcji liniowej f jest prostopadły do prostej  1 y = 4x − 11 i przechodzi przez punkt (0 ,2) . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) 2 B) -8 C) 0,5 D) -0,5

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji liniowej f jest prostopadły do prostej  1 y = 2x+ 2 i przechodzi przez punkt (0,4) . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) 2 B) -8 C) 1 D) -1

Wykres funkcji liniowej f jest prostopadły do prostej  1 y = 4x + 7 i przechodzi przez punkt (0,− 2) . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) 2 B) -8 C) 0,5 D) -0,5

Funkcja liniowa, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji  1 y = 2x + 5 ma wzór:
A) y = − 12x − 5 B) y = − 2x − 5 C) y = 2x − 5 D) y = 1x − 5 2

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji liniowej określonej wzorem f(x) = 3x + 2 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:
A) y = − 13x− 1 B) y = 13x+ 1 C) y = 3x + 1 D) y = 3x− 1

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji liniowej określonej wzorem f(x) = − 3x + 2 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:
A) y = − 13x− 1 B) y = 13x+ 1 C) y = − 3x + 1 D) y = 3x − 1

Wykres funkcji liniowej określonej wzorem f(x) = 2x + 3 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:
A) y = 12x − 1 B) y = − 12x+ 1 C) y = 2x + 1 D) y = 2x− 1

Wykres funkcji liniowej określonej wzorem  1 f(x) = 3x− 5 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:
A) y = − 13x− 5 B) y = 13x+ 5 C) y = − 3x + 5 D) y = 3x − 5

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = −x + 1 . Funkcja g jest liniowa. W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) wykres funkcji g przechodzi przez punkt P = (0,− 1) i jest prostopadły do wykresu funkcji f . Wzorem funkcji g jest
A) g(x ) = x+ 1 B) g(x) = −x − 1 C) g(x ) = −x + 1 D) g (x) = x − 1

Ukryj Podobne zadania

Podstawa CD trapezu równoramiennego ABCD , który nie jest równoległobokiem, ma równanie y = x+ 3 . Ponadto A = (− 2,− 4) i B = (7,5) . Oś symetrii tego trapezu ma równanie
A) g(x ) = x− 2 B) g(x) = −x + 3 C) g(x ) = −x − 6 D) g (x) = x + 2

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = − 2x + 1 . Funkcja g jest liniowa. W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) wykres funkcji g przechodzi przez punkt P = (− 3,2) i jest prostopadły do wykresu funkcji f . Wzorem funkcji g jest
A) g(x ) = − 2x − 4 B) g(x ) = − 2x + 8 C)  1 1 g(x) = 2x+ 2 D)  1 7 g(x) = 2 x+ 2

spinner