Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wykres funkcji liniowej f jest prostopadły do prostej  1 y = 4x − 11 i przechodzi przez punkt (0 ,2) . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) 2 B) -8 C) 0,5 D) -0,5

*Ukryj

Wykres funkcji liniowej f jest prostopadły do prostej  1 y = 2x+ 2 i przechodzi przez punkt (0,4) . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) 2 B) -8 C) 1 D) -1

Wykres funkcji liniowej f jest prostopadły do prostej  1 y = 4x + 7 i przechodzi przez punkt (0,− 2) . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba
A) 2 B) -8 C) 0,5 D) -0,5

Funkcja liniowa, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji  1 y = 2x + 5 ma wzór:
A) y = − 12x − 5 B) y = − 2x − 5 C) y = 2x − 5 D) y = 1x − 5 2

*Ukryj

Wykresem funkcji y = 3x − 5 jest prosta równoległa do wykresu funkcji
A) y = − 3x + 5 B) y = 1 + 3x C) y = 1 − 3x D) y = − 13x− 5

Wykres funkcji liniowej określonej wzorem f(x) = 3x + 2 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:
A) y = − 13x− 1 B) y = 13x+ 1 C) y = 3x + 1 D) y = 3x− 1

*Ukryj

Wykres funkcji liniowej określonej wzorem f(x) = 2x + 3 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:
A) y = 12x − 1 B) y = − 12x+ 1 C) y = 2x + 1 D) y = 2x− 1

Wykres funkcji liniowej określonej wzorem f(x) = − 3x + 2 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:
A) y = − 13x− 1 B) y = 13x+ 1 C) y = − 3x + 1 D) y = 3x − 1

Wykres funkcji liniowej określonej wzorem  1 f(x) = 3x− 5 jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu:
A) y = − 13x− 5 B) y = 13x+ 5 C) y = − 3x + 5 D) y = 3x − 5