Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Kombinatoryka/Zbiory liczb/Liczby z dwóch zbiorów

Wyszukiwanie zadań

Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {3,4,5 } i jedną liczbę ze zbioru {2 ,3 } . Na ile sposobów można wybrać te liczby tak, aby ich suma była liczbą nieparzystą?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Ukryj Podobne zadania

Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {4,5,6 } i jedną liczbę ze zbioru {2 ,3 } . Na ile sposobów można wybrać te liczby tak, aby ich suma była liczbą nieparzystą?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

Wybieramy jedną liczbę ze zbioru {3,4 ,5 ,6} i jedną liczbę ze zbioru { 2,3} . Na ile sposobów można wybrać te liczby tak, aby ich suma była liczbą parzystą?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4 ,5 } oraz liczbę b ze zbioru B = {1,4} . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅b jest liczbą nieparzystą?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 20

Ukryj Podobne zadania

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4,5,6 ,7} oraz liczbę b ze zbioru B = {1,4} . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅b jest liczbą nieparzystą?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 20

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4 ,5 } oraz liczbę b ze zbioru B = {1,4} . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅ b jest liczbą parzystą?
A) 2 B) 8 C) 6 D) 20

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {3,4,5 ,6 } oraz liczbę b ze zbioru B = {2,3,4 } . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅ b jest liczbą nieparzystą?
A) 12 B) 3 C) 2 D) 20

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4,5 ,6 } oraz liczbę b ze zbioru B = {1,2,3 } . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅ b jest liczbą parzystą?
A) 11 B) 21 C) 5 D) 9

Ukryj Podobne zadania

Wybieramy liczbę a ze zbioru A = {2,3,4,5 ,6 } oraz liczbę b ze zbioru B = {1,2,3 ,4 } . Ile jest takich par (a,b) , że iloczyn a⋅ b jest liczbą parzystą?
A) 11 B) 16 C) 20 D) 9

Liczba punktów, których pierwsza współrzędna należy do zbiory {1,2,3,4,5} , a druga do zbioru {12 ,1 3,14,15,16,1 7} jest równa
A) 11 B) 5 6 C) 65 D) 30

Ukryj Podobne zadania

Liczba punktów, których pierwsza współrzędna należy do zbiory {3,4,5,6,7,8} , a druga do zbioru {13 ,1 4,15,16,17} jest równa
A) 30 B) 5 6 C) 65 D) 11

spinner