Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dana jest funkcja y = 5x+ 2 .

 • Oblicz miejsce zerowe funkcji.
 • Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią Oy .
 • Oblicz wartość funkcji dla argumentu równego -2.
 • Oblicz, dla jakiego argumentu wartość funkcji wynosi -3.
 • Czy jest to funkcja rosnąca? Dlaczego?

Funkcja f każdej liczbie naturalnej przypisuje liczbę jej cyfr w układzie dziesiętnym.

 • Oblicz f(7), f(93), f(14 0) .
 • Dla ilu różnych argumentów funkcja f przyjmuje wartość 2?
 • Dla ilu różnych argumentów funkcja f przyjmuje wartość 3?
 • Rozwiąż równanie f (x) = x .

Funkcja f każdej liczbie naturalnej przypisuje sumę jej cyfr w układzie dziesiętnym.

 • Oblicz f(9), f(210 ), f(4 3) .
 • Dla ilu różnych argumentów dwucyfrowych funkcja f przyjmuje wartość 2?
 • Dla jakich argumentów trzycyfrowych funkcja f przyjmuje wartość 3?

Funkcja określona jest za pomocą tabeli.

x 510152025
f(x) 3 2 1710-8
 • Określ dziedzinę i wypisz wartości tej funkcji.
 • Jaka jest największa wartość tej funkcji?
 • Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje najmniejszą wartość?
 • Narysuj wykres tej funkcji.

Dziedziną funkcji przedstawionej na wykresie jest zbiór liczb całkowitych.


PIC


 • Ustal zbiór wartości funkcji.
 • Jaką wartość przyjmuje ta funkcja dla argumentu równego 10?
 • Jakie są miejsca zerowe tej funkcji?
 • Jaką wartość przyjmuje ta funkcja dla argumentu 2015?

Funkcja f każdej liczbie większej od − 5 i mniejszej lub równej 3 przyporządkowuje połowę tej liczby.

 • Zapisz wzór tej funkcji.
 • Narysuj wykres tej funkcji.
 • Podaj zbiór wartości funkcji.
 • Wyznacz te argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie.

Uzupełnij tabelkę wartości funkcji danej wzorem f (x) = 2x + 1 .

x 1− 1
f(x) 13− 9
*Ukryj

Uzupełnij tabelkę wartości funkcji danej wzorem f (x) = 4 − 2x .

x 24
f(x) 24

Uzupełnij tabelkę wartości funkcji danej wzorem 1 f (x) = 1 − x .

x 21 4
f(x) 61 4

Uzupełnij tabelkę wartości funkcji danej wzorem 2 f (x) = x .

x 61 6
f(x) 41 8

Oblicz wartość funkcji f(x) = 3x − 5 w punkcie x = 3 .

*Ukryj

Oblicz wartość funkcji f(x) = − 9x + 18 w punkcie x = 2 .

Oblicz wartość funkcji f(x) = − 3x − 2 w punkcie x = − 2 .

Oblicz wartość funkcji 1 f(x) = − 3x+ 1 w punkcie x = 3 .

Funkcja dana jest za pomocą grafu.


PIC


 • Jakie są argumenty tej funkcji?
 • Jakie są wartości tej funkcji?
 • Jaką wartość przyjmuje ta funkcja dla argumentu 2?
 • Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość 5?

Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów x funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.


PIC


*Ukryj

Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów x funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.


PIC


Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów x funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.


PIC


Oblicz, dla jakich argumentów funkcja y = x + 3 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

*Ukryj

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja y = 0,5x + 1 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja 1 y = − 2x + 5 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja y = 3x − 6 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

Wiedząc, że funkcja określona jest wzorem y = 2x uzupełnij tabelkę, a następnie narysuj wykres tej funkcji.

x 123
y 61215

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie ze zbioru {− 6,− 5,...,4,5} liczbę o 3 większą.

 • Narysuj tabelkę, a następnie wykres tej funkcji.
 • Zapisz wzór tej funkcji.
 • Jaka jest najmniejsza, a jaka największa wartość tej funkcji?
 • Ustal miejsca zerowe tej funkcji.

Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = x + 1 ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


*Ukryj

Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = x 2 ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = 2x ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = 12x ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


Oblicz wartości funkcji f (x) = x + 6 dla argumentów x = − 1 i x = 2 .

*Ukryj

Oblicz wartości funkcji f (x) = (x − 1)(x + 2) dla argumentów x = − 1 i x = 2 .

Oblicz wartości funkcji 3 f (x) = x − x dla argumentów x = − 1 i x = 2 .

Rysunek przedstawia wykres pewnej funkcji f .


PIC


 • Odczytaj z wykresu wartości: f (0), f (2), f (4) .
 • Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość 3?
 • Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość najmniejszą?

Funkcja określona jest za pomocą tabeli.

x 123 4 5 6
y 149162536
 • Jakie są argumenty tej funkcji?
 • Jakie są wartości funkcji?
 • Jaką wartość przyjmuje ta funkcja dla argumentu 5?
 • Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 16?

Odczytaj z wykresu funkcji, jakie ma ona miejsca zerowe oraz dla jakich argumentów przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.


PIC


*Ukryj

Odczytaj z wykresu funkcji, jakie ma ona miejsca zerowe oraz dla jakich argumentów przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.


PIC


Zapisz wzór i narysuj wykres funkcji, która każdej liczbie przyporządkowuje liczbę o 2 większą od połowy tej liczby.

Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów funkcja rośnie, a dla jakich maleje.


PIC


*Ukryj

Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów funkcja rośnie, a dla jakich maleje.


PIC


Strona 1 z 2>