Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Procenty/Zarobki

Wyszukiwanie zadań

Firma składa się z dwóch oddziałów. W marcu zysk pierwszego oddziału był równy 30 tys. zł, a drugiego oddziału 24 tys. zł. W kwietniu zysk pierwszego oddziału zmniejszył się o 10% w stosunku do marca, ale zysk całej firmy był taki sam jak w marcu.
O ile procent w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększył się w kwietniu zysk drugiego oddziału?
A) 10% B) 12,5% C) 8% D) 14,5%

Pan Kazimierz po 10% podwyżce zarabia 2695 zł miesięcznie. Przed podwyżką pan Kazimierz zarabiał
A) 2500 zł. B) 2350 zł. C) 2400 zł. D) 2450 zł.

Podatek od dochodów za rok 2016 w Polsce był obliczany według sposobów przedstawionych w poniższej tabeli.

Podstawa obliczenia
podatku
Sposób obliczenia podatku
kwota mniejsza lub równa
85 528 zł
18% podstawy obliczenia podatku pomniejszone o 556,02 zł
kwota większa niż
85 528 zł
14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pana Jana wyniosła 84 500 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pana Jana opisuje wyrażenie A/B.
A) 0,1 8⋅84 500− 556,02 B) 0,18 ⋅(84 500− 556,02)
W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pani Zofii wyniosła 97 300 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pani Zofii opisuje wyrażenie C/D.
C) 148 39,02 + 0,32 ⋅85528 D) 14 839,02 + 0,32 ⋅(9730 0− 8 5528)

Ukryj Podobne zadania

Podatek od dochodów za rok 2016 w Polsce był obliczany według sposobów przedstawionych w poniższej tabeli.

Podstawa obliczenia
podatku
Sposób obliczenia podatku
kwota mniejsza lub równa
85 528 zł
18% podstawy obliczenia podatku pomniejszone o 556,02 zł
kwota większa niż
85 528 zł
14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pana Kamila wyniosła 94 500 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pana Kamila opisuje wyrażenie A/B.
A) 148 39,02 + 0,32 ⋅(94500 − 8 5528) B) 14 839,02 + 0,32 ⋅9450 0
W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pani Ewy wyniosła 79 300 zł. Wysokość podatku (w zł) od dochodu pani Ewy opisuje wyrażenie C/D.
C) 0,18 ⋅(793 00− 556,02) D) 0,18 ⋅79 300− 556,02

Właściciel sklepu zyskuje 12% z wartości każdej sprzedanej pary obuwia. Ile par tenisówek, których cena wynosi 80 zł, musi sprzedać, aby zyskać 2400 zł?
A) 250 B) 200 C) 240 D) 300

O ile procent sprzedaż samochodów przez firmę Bryka jest większy niż firmy Auto?


PIC


A) 20% B) 25% C) 80% D) 125%

Ukryj Podobne zadania

O ile procent sprzedaż samochodów przez firmę Bryka jest większy niż firmy Auto?


PIC


A) 50% B) 25% C) 80% D) 62,5%

O ile procent sprzedaż samochodów przez firmę Bryka jest większy niż firmy Auto?


PIC


A) 20% B) 25% C) 50% D) 125%

spinner