Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Funkcje/Dana wzorem

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem 4 f(x ) = x − 4 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 . Liczba f (2)− f(− 2) jest równa
A) (− 8) B) (− 4) C) 4 D) 0

Funkcja f jest określona wzorem -2x- f(x ) = x−1 dla x ⁄= 1 . Wartość funkcji f dla argumentu x = 2 jest równa
A) 2 B) − 4 C) 4 D) − 2

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem -2x- f(x ) = 1−x dla x ⁄= 1 . Wartość funkcji f dla argumentu x = 2 jest równa
A) 2 B) − 4 C) 4 D) − 2

Funkcja f jest określona wzorem −x2+-1 f(x ) = 4−x3 . Wartość tej funkcji dla argumentu równego − 2 wynosi:
A) 152 B) − 14 C) 34 D) − 3 4

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem x2+4 f(x ) = x− 2 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 2 . Wartość funkcji f dla argumentu 4 jest równa
A) 6 B) 2 C) 10 D) 8

Funkcja f jest określona wzorem 8x−-7 f(x ) = 2x2+1 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wartość funkcji f dla argumentu 1 jest równa
A) 1 5 B) 1 3 C) 1 D) 2

Ukryj Podobne zadania

W układzie współrzędnych zaznaczono trzy punkty A , B , C o współrzędnych całkowitych, jak na rysunku.


PIC


Które z tych punktów należą do wykresu funkcji określonej wzorem y = 2x2 − 3 ?
A) A , B i C . B) Tylko A i C . C) Tylko B i C . D) Tylko A i B .

Ukryj Podobne zadania

Która z poniższych funkcji przyjmuje tylko wartości niedodatnie?
A) y = −x 2 B) y = − 1 + x2 C) y = x 2 − 1 D) y = 1 − x 2

Która z poniższych funkcji przyjmuje tylko wartości nieujemne?
A) y = x 2 − 1 B) y = − 1 − x2 C) y = x 2 D) y = 1 − x 2

Wykres funkcji liniowej y = 2x − 3 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych
A) (0,− 3) B) (− 3,0) C) (0,2) D) (0,3)

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji liniowej y = − 2x + 3 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych
A) (0,− 3) B) (− 3,0) C) (0,2) D) (0,3)

Ile spośród punktów: A = (−2 ,−3 ), B = (1,8), C = (2,10 ) należy do wykresu funkcji f(x ) = 3x + 4 ?
A) nie należy żaden B) należy tylko jeden
C) należą tylko dwa D) należą wszystkie trzy

Ukryj Podobne zadania

Ile spośród punktów: A = (−2 ,−3 ), B = (1,8), C = (2,10 ) należy do wykresu funkcji f(x ) = 2x + 6 ?
A) nie należy żaden B) należy tylko jeden
C) należą tylko dwa D) należą wszystkie trzy

Ile spośród punktów: A = (−2 ,−3 ), B = (1,8), C = (2,10 ) należy do wykresu funkcji f(x ) = 2x + 3 ?
A) nie należy żaden B) należy tylko jeden
C) należą tylko dwa D) należą wszystkie trzy

Wykres funkcji liniowej y = − 5x + 7 przecina pionową prostą przechodzącą przez punkt (4,9) w punkcie o współrzędnych
A) (4,− 13) B) ( ) − 25,9 C) (4,27) D) ( 16 ) − 5 ,9

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem 2x−8- f(x ) = x dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 . Wówczas wartość funkcji √ -- f( 2) jest równa
A) -- 2 − 4√ 2 B) -- 1− 2√ 2 C) √ -- 1 + 2 2 D) √ -- 2+ 4 2

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem 2x+8- f(x ) = x dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 0 . Wówczas wartość funkcji √ -- f( 2) jest równa
A) -- 2 − 4√ 2 B) -- 1− 2√ 2 C) √ -- 1 + 2 2 D) √ -- 2+ 4 2

Dana jest funkcja określona wzorem 2 f(x) = 5 − x , gdzie x jest liczbą rzeczywistą.
Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub zaznacz F – jeśli jest fałszywe.

Dla argumentu √ -- − 3 funkcja f przyjmuje wartość 8. PF
Są dwa różne argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość 3.PF

Dana jest funkcja określona wzorem y = 2x , gdzie x jest liczbą naturalną.
Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub zaznacz F – jeśli jest fałszywe.

Dla argumentu 6 funkcja przyjmuje wartość 12.PF
Punkt (4,8) należy do wykresu tej funkcji. PF
Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja określona wzorem √ -- y = x , gdzie x jest liczbą dodatnią.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wartości tej funkcji są zawsze dodatnie. PF
Punkt (9,3) należy do wykresu tej funkcji.PF

Dana jest funkcja określona wzorem √ ---- y = − −x , gdzie x jest liczbą ujemną.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wartości tej funkcji są zawsze dodatnie. PF
Punkt (− 9,3) należy do wykresu tej funkcji.PF
spinner