Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Procenty/Ceny i zakupy

Wyszukiwanie zadań

Magda wydała na książkę połowę kwoty otrzymanej od mamy, a za 40% tego, co jej zostało, kupiła bilet do kina. Ile procent kwoty otrzymanej od mamy pozostało Magdzie?
A) 30% B) 60% C) 10% D) 20%

Ukryj Podobne zadania

Andrzej połowę kwoty otrzymanej od taty przeznaczył na nową kurtkę, a 20% tego, co mu pozostało przeznaczył na bilet do kina. Ile procent kwoty otrzymanej od taty pozostało Andrzejowi?
A) 30% B) 80% C) 40% D) 20%

Cenę laptopa obniżono najpierw o 15%, a później o 150 zł. Po obu obniżkach laptop kosztuje 2400 zł.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Przed tymi dwoma obniżkami laptop kosztował 3000 zł. PF
Po obu obniżkach cena laptopa stanowi 85% ceny początkowej.PF
Ukryj Podobne zadania

Cenę roweru podwyższono najpierw o 35%, a później o 150 zł. Po obu podwyżkach rower kosztuje 4200 zł.
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Przed tymi dwoma podwyżkami rower kosztował 3200 zł. PF
Po obu podwyżkach cena roweru stanowi 140% ceny początkowej.PF

Cenę pewnego towaru obniżono najpierw o 30%, a potem jeszcze o 50%.
O ile procent cena po obniżkach jest niższa od ceny początkowej?
A) 65% B) 80% C) 35% D) 70%

Cenę x pewnego towaru dwukrotnie obniżono o 50% i otrzymano cenę y . Aby przywrócić cenę x , nową cenę y należy podnieść o
A) 100% B) 300% C) 75% D) 200%

Ukryj Podobne zadania

Cenę x pewnego towaru dwukrotnie obniżono o 20% i otrzymano cenę y . Aby przywrócić cenę x , nową cenę y należy podnieść o
A) 40% B) 64% C) 75% D) 56,25%

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje
A) 73,20 zł B) 49,18 zł C) 60,22 zł D) 82 zł

Ukryj Podobne zadania

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 90 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% kosztuje
A) 91,23 zł B) 110,7 zł C) 69,3 zł D) 105,13 zł

W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obniżono o 20%. Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o
A) 10% B) 20% C) 30% D) 40%

Płyta kosztowała 80 zł, a po obniżce 60 zł. O ile procent obniżono cenę płyty?
A) 20% B) 25% C) 33 1% 3 D) 75%

Ukryj Podobne zadania

Rower kosztujący 270 zł sprzedano podczas wyprzedaży za 216 zł. Obniżka wynosiła
A) 15% B) 20% C) 40% D) 80%

Odtwarzacz kosztujący 340 zł sprzedano podczas wyprzedaży za 255 zł. Obniżka wynosiła
A) 15% B) 20% C) 40% D) 25%

Buty, które kosztowały 220 złotych, przeceniono i sprzedano za 176 złotych. O ile procent obniżono cenę butów?
A) 80 B) 20 C) 22 D) 44

W ramach wyprzedaży sezonowej płaszcz o początkowej wartości 240 zł przeceniono na 200 zł. Zatem cenę tego płaszcza obniżono o
A) 16 23% jego początkowej wartości.
B) 20% jego początkowej wartości.
C) 40% jego początkowej wartości.
D)  1 83 3% jego początkowej wartości.

Książka kosztowała 75 zł, a po obniżce 60 zł. O ile procent obniżono cenę książki?
A) 20% B) 25% C) 33 1% 3 D) 75%

Kurtkę, która kosztowała 450 złotych, przeceniono i sprzedano za 387 złotych. O ile procent obniżono cenę kurtki?
A) 14 B) 15 C) 20 D) 24

Narty kosztowały 680 zł. O ile procent należałoby obniżyć cenę nart, aby kosztowały 595 zł?
A) 8,5% B) 12,5% C) 14,2% D) 25%

Cenę roweru obniżono o 8%. Klient kupił rower po obniżonej cenie i dzięki temu zapłacił o 120 zł mniej, niż zapłaciłby przed obniżką. Przed obniżką ten rower kosztował
A) 2000 zł B) 1500 zł C) 1380 zł D) 960 zł

Ukryj Podobne zadania

Cenę nart obniżono o 8%. Klient kupił narty po obniżonej cenie i dzięki temu zapłacił o 160 zł mniej, niż zapłaciłby przed obniżką. Przed obniżką narty kosztowały
A) 2000 zł B) 1500 zł C) 1380 zł D) 960 zł

Cena pewnego towaru w wyniku obniżki o 10% zmniejszyła się o 2 018 zł. Ten towar po tej obniżce kosztował
A) 20 180 zł B) 18 162 zł C) 2 108 zł D) 2 028 zł

Wzrost podatku VAT z 7% do 22% spowodował wzrost ceny pewnego towaru o 5,55 zł. Cena tego towaru bez podatku VAT jest równa
A) 37 zł B) 39,59 zł C) 42,55 zł D) 25,23 zł

Ukryj Podobne zadania

Wzrost podatku VAT z 7% do 22% spowodował wzrost ceny pewnego towaru o 6,45 zł. Cena tego towaru przed wprowadzeniem podatku VAT była równa
A) 5,48 zł B) 43 zł C) 49,45 zł D) 96,75 zł

Wzrost podatku VAT z 7% do 22% spowodował wzrost ceny pewnego towaru o 10,65 zł. Cena tego towaru przed wprowadzeniem podatku VAT była równa
A) 92,61 zł B) 12,25 zł C) 71 zł D) 81,65 zł

Cenę pewnego towaru podwyższono najpierw o 30%, a potem obniżono o 10%. Rzeczywista podwyżka w procentach wyniosła
A) 20% B) 21% C) 22% D) 17%

Ukryj Podobne zadania

Cenę pewnego towaru podniesiono o 10%, a następnie obniżono o 15%. Cena po obu zmianach stanowi x% początkowej ceny towaru. Zatem
A) x = 95 B) x = 103,5 C) x = 9 3,5 D) x = 126,5

Cenę roweru obniżono o 20%, a po miesiącu podniesiono o 10%. W wyniku obu operacji finansowych cena roweru zmniejszyła się o
A) 10% B) 11% C) 12% D) 15%

Samochód kosztował 30000 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o 10%. Po tych obniżkach samochód kosztował
A) 24400 zł B) 24700 zł C) 24000 zł D) 24300 zł

Ukryj Podobne zadania

Na początku miesiąca komputer kosztował 3 500 zł. W drugiej dekadzie tego miesiąca cenę komputera obniżono o 10%, a w trzeciej dekadzie cena tego komputera została jeszcze raz obniżona, tym razem o 15%. Innych zmian ceny tego komputera w tym miesiącu już nie było. Cena komputera na koniec miesiąca była równa
A) 3 272,50 zł B) 2 625 zł C) 2 677,50 zł D) 2 800 zł

Pewien towar kosztował 600 zł. Jego cenę obniżono o 15%, a następnie w ramach wyprzedaży sezonowej obniżono o kolejne 10%. Po obu obniżkach towar kosztuje
A) 450 zł B) 459 zł C) 561 zł D) 621 zł

Motor kosztował 4500 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o 10%. Po tych obniżkach motor kosztował
A) 3660 zł B) 3705 zł C) 3645 zł D) 3600 zł

Na początku miesiąca deska snowboardowa kosztowała 4 500 zł. W drugiej dekadzie tego miesiąca cenę deski obniżono o 8%, a w trzeciej dekadzie cena tej deski została jeszcze raz obniżona, tym razem o 12%. Innych zmian ceny tej deski w tym miesiącu już nie było. Cena deski snowboardowej na koniec miesiąca była równa
A) 4 057,20 zł B) 4 086 zł C) 3 643,20 zł D) 3 600 zł

Cena spodni była równa 200 zł. Obniżono tę ceną o 12%, a następnie podwyższono o 12%. Po tych operacjach cena spodni była równa:
A) 200 zł B) 176 zł C) 224,21 zł D) 197,12 zł

Narty w styczniu kosztowały 640 zł. W lutym obniżono ich cenę o 25%, a w marcu jeszcze o 10%. Cena nart po drugiej obniżce jest równa:
A) 416 zł B) 432 zł C) 605 zł D) 553,50 zł

Cena brutto = cena netto + podatek VAT
Jeżeli stawka podatku VAT jest równa 22% i cenna brutto towaru jest równa 4392 zł to cena netto tego towaru jest równa
A) 0,78 ⋅439 2 zł B) 4392 zł 0,22 C) 0,22 ⋅4392 zł D) 4392 1,22-zł

Cena brutto = cena netto + podatek VAT
Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeżeli cena netto 1 kg gruszek wzrośnie o 100%, to cena bruttoteż wzrośnie o 100%.PF
Jeżeli cena netto książki wzrośnie o 20 zł, to cena książki z 5% podatkiem VAT wzrośnie o 21 zł. PF

Cena towaru wzrosła z 1200 zł do 1248 zł. O jaki procent wzrosła cena?
A) 40% B) 4% C) 0,4% D) 0,04%

Ukryj Podobne zadania

Maja grała z przyjaciółmi w ekonomiczną grę strategiczną. W trakcie tej gry zainwestowała w zakup nieruchomości 56 tys. gambitów – wirtualnych monet. Po upływie 30 minut odsprzedała tę nieruchomość za 280 tys. gambitów. Wartość nieruchomości od momentu jej zakupienia do momentu sprzedaży
A) wzrosła o 500%. B) wzrosła o 400%. C) wzrosła o 80%. D) wzrosła o 20%.

Program komputerowy kosztował tydzień temu 1 32  zł, niestety jego cena wzrosła o 33  zł. O ile procent zdrożał ten program?
A) o 15% B) o 5% C) o 99% D) o 25%

Tata Karola zainwestował w waluty elektroniczne i za 480 zł kupił bitmonety. Po pół roku sprzedał kupione bitmonety za 1 920 zł. Wartość bitmonet od momentu ich zakupu do momentu sprzedaży
A) wzrosła o 500%. B) wzrosła o 400%. C) wzrosła o 300%. D) wzrosła o 200%.

W galerii handlowej rozdawano kupony rabatowe pozwalające kupić bilet do kina za cenę o 25% niższą od ceny normalnej. Wojtek kupił 2 bilety normalne i 2 bilety z rabatem za łączną kwotę 63 zł. Patrycja kupiła 1 bilet normalny i 3 bilety z rabatem na ten sam seans filmowy.
Wartość rabatu udzielonego na zakup jednego biletu była równa A/B.
A) 4,5 zł B) 5,5 zł
Patrycja zapłaciła za bilety do kina C/D.
C) 58,50 zł D) 47,50 zł

VAT to podatek doliczany do cen towarów i usług. Cena powiększona o doliczony podatek VAT nazywana jest ceną brutto. W pewnym sklepie stawka VAT na wszystkie towary wynosi 22%. Jeśli znamy cenę brutto towaru z tego sklepu, to aby obliczyć jego cenę bez podatku, wystarczy

od ceny brutto odjąć jej 22% PF
podzielić cenę brutto przez 1,22 PF
obliczyć 78% ceny brutto PF
pomnożyć cenę brutto przez 100 i wynik podzielić przez 122PF
podzielić cenę brutto przez 0,78 PF

Cena nart po obniżce o 23% jest mniejsza o 108 zł od ceny nart po obniżce o 17%. Ile kosztowałby te narty po obniżce ceny o 20%?
A) 1386 zł B) 1440 zł C) 1494 zł D) 1530 zł

Cenę x (w złotych) pewnego towaru obniżono najpierw o 30%, a następnie obniżono o 20% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie. Po obydwu tych obniżkach cena towaru jest równa
A) 0,36 ⋅x złotych. B) 0,44 ⋅x złotych.
C) 0,50 ⋅x złotych. D) 0,5 6⋅x złotych.

Cenę telewizora obniżono o 15%, a następnie o 2%. Klient kupił telewizor po obniżonej cenie i dzięki temu zapłacił o 501 zł mniej, niż zapłaciłby przed obniżkami. Przed obniżkami ten telewizor kosztował
A) 2947 zł B) 4000 zł C) 3000 zł D) 2840 zł

Ukryj Podobne zadania

Cenę laptopa podwyższono o 12%, a następnie o 19%. W wyniku tych podwyżek cena laptopa wzrosła o 832 zł. Przed podwyżkami ten laptop kosztował
A) 3332 zł B) 2500 zł C) 3000 zł D) 2375 zł

Strona 1 z 2
spinner