Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Własności liczb/Udowodnij...

Wyszukiwanie zadań

Uzasadnij, że suma dwóch liczb dwucyfrowych takich, że cyfra dziesiątek i cyfra jedności pierwszej z nich jest odpowiednio cyfrą jedności i cyfrą dziesiątek drugiej jest podzielna przez 11.

Ukryj Podobne zadania

Uzasadnij, że różnica liczby dwucyfrowej i liczby o takich samych cyfrach, lecz zapisanych w odwrotnej kolejności, jest podzielna przez 9.

Uzasadnij, że jeżeli a jest dowolną cyfrą, to mnożąc liczbę 37037 przez liczbę 3a otrzymamy liczbę, której wszystkie cyfry są równe a .

Uzasadnij, że nie istnieją dwie liczby, których suma jest równa 4, a iloczyn jest równy 5.

Ukryj Podobne zadania

Uzasadnij, że istnieje jedna para (x,y ) liczb całkowitych x < y , których suma jest równa 23, a ich iloczyn jest równy 132.

spinner