Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Przekształcenia/Symetria osiowa

Wyszukiwanie zadań

Punkt P = (−1 3,7) przekształcono w symetrii względem symetralnej odcinka o końcach A = (− 1,3) i B = (5,1) . W wyniku tego przekształcenia otrzymano punkt Q . Zatem długość odcinka AQ jest równa
A) 6√ 10- B) 4√ 10- C)  √ --- 2 1 0 D)  √ --- 5 1 0

Ukryj Podobne zadania

Punkt P = (5,− 7) przekształcono w symetrii względem symetralnej odcinka o końcach A = (1,− 3) i B = (2,− 1) . W wyniku tego przekształcenia otrzymano punkt Q . Zatem długość odcinka AQ jest równa
A) 2√ 11- B) 3√ 5- C) √ --- 15 D) √ --- 17

Ukryj Podobne zadania

Punkt A ma współrzędne (5,2012) . Punkt B jest symetryczny do punktu A względem osi Ox , a punkt C jest symetryczny do punktu B względem osi Oy . Punkt C ma współrzędne
A) (− 5,− 201 2) B) (− 2012 ,− 5 ) C) (− 5,2012) D) (− 2012,5)

Ukryj Podobne zadania

Punkt A ma współrzędne (− 237,− 987 ) . Punkt B jest symetryczny do punktu A względem początku układu współrzędnych, a punkt C jest symetryczny do punktu B względem osi Ox . Punkt C ma współrzędne
A) (− 987 ,−2 37) B) (237 ,−9 87) C) (− 237,987 ) D) (− 987,23 7)

Punkt P = (−6 ,−8 ) , przekształcono najpierw w symetrii względem osi Ox , a potem w symetrii względem osi Oy . W wyniku tych przekształceń otrzymano punkt Q . Zatem
A) Q = (6,8) B) Q = (− 6,− 8 ) C) Q = (8,6) D) Q = (− 8,− 6)

Punkt P = (−3 7,58) , przekształcono najpierw w symetrii względem osi Ox , a potem w symetrii względem osi Oy . W wyniku tych przekształceń otrzymano punkt Q . Zatem
A) Q = (37,− 58 ) B) Q = (−3 7,58) C) Q = (58,− 37) D) Q = (− 58,37)

Punkt A ma współrzędne (− 3,2013) . Punkt B jest symetryczny do punktu A względem osi Oy , a punkt C jest symetryczny do punktu B względem osi Ox . Punkt C ma współrzędne
A) (3,20 13) B) (3,− 2013 ) C) (− 2013,− 3) D) (− 2013,3)

Punkt P = (6,− 4) , przekształcono w symetrii względem prostej y = x . W wyniku tego przekształcenia otrzymano punkt Q . Zatem
A) Q = (− 4,6) B) Q = (− 6,4 ) C) Q = (4,− 6) D) Q = (6,− 4)

Punkt  ′ S = (3,7) jest obrazem punktu S = (3a− 1,b+ 7) w symetrii osiowej względem osi Ox układu współrzędnych, gdy
A) a = 43 oraz b = 0 B) a = 43 oraz b = −1 4
C)  2 a = − 3 oraz b = − 14 D)  2 a = − 3 oraz b = 0

spinner