Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje/Wielomiany/Przebieg zmienności/Zbiór wartości

Wyszukiwanie zadań

Funkcja f jest określona wzorem

 √ -- f (x) = 46log8x−0,5 + log 0,1x 3 + -lo-g3--5--⋅x2 + 6x ( ) log 0,2 243

dla każdej liczby  [ ] x ∈ 1,3 2 . Wyznacz zbiór wartości funkcji f .

Funkcja f jest określona wzorem

 √ --- log3x 2⋅log-2--27-⋅log32- 2 f(x ) = 81 + 3 ⋅x − 6x

dla każdej liczby dodatniej x .

  • Wykaż, że dla każdej liczby dodatniej x wzór funkcji f można równoważnie przekształcić do postaci f(x ) = x4 + x2 − 6x .

  • Oblicz najmniejszą wartość funkcji f określonej dla każdej liczby dodatniej x .

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f jest określona wzorem

 √ -- √ --- log√2x 4-⋅log3---8⋅log-0,5--27- 2 f(x) = 4 + 3 ⋅x − 9 0x

dla każdej liczby dodatniej x .

  • Wykaż, że dla każdej liczby dodatniej x wzór funkcji f można równoważnie przekształcić do postaci f(x ) = x4 − 3x2 − 90x .

  • Oblicz najmniejszą wartość funkcji f określonej dla każdej liczby dodatniej x .

spinner