Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje/Wymierna

Wyszukiwanie zadań

Funkcje f i g są określone wzorami: 4x8+9x4+1 f (x) = x4+ 2 i 4x8+8x4−1 g(x ) = x4+ 2 dla każdej liczby rzeczywistej x . Wykaż, że f ′(x ) = g′(x) .

Dla jakich wartości parametru m funkcja x2−2(m−3)x+1- f(x ) = x2+3x+m +2 jest określona dla każdego x ∈ R i ma dwa różne miejsca zerowe?

Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja x2+6x+10- f(x ) = x+ 3 .

 • Określ przedziały monotoniczności tej funkcji.
 • Znajdź ekstrema lokalne funkcji f .

Funkcja f określona jest wzorem x2−1 f(x ) = x .

 • Wykaż ze zbiorem wartości funkcji f jest zbiór liczb rzeczywistych.
 • Uzasadnij, że funkcja f nie jest rożnowartościowa.

Funkcja f jest określona wzorem -x2- f(x ) = x−4 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 4 . Oblicz pochodną funkcji f w punkcie x = 12 .

Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja f określona wzorem x−8- f(x) = x2+ 6 , dla każdej liczby rzeczywistej x . Oblicz wartość pochodnej tej funkcji w punkcie x = − 1 2 .

Funkcja f jest określona wzorem -x2- f(x ) = x+3 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= − 3 . Oblicz pochodną funkcji f w punkcie x = 6 .

Funkcja f jest określona wzorem -x2- f(x ) = x−2 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 2 . Oblicz pochodną funkcji f w punkcie x = 8 .

Dana jest funkcja f określona wzorem x+-4- f(x) = x2+ 10 , dla każdej liczby rzeczywistej x . Oblicz wartość pochodnej tej funkcji w punkcie x = − 1 2 .

Dana jest funkcja f określona wzorem x−8- f(x) = x2+ 6 , dla każdej liczby rzeczywistej x . Oblicz wartość pochodnej tej funkcji w punkcie x = 1 2 .

Dana jest funkcja f określona wzorem x−6- f(x) = x2+ 4 , dla każdej liczby rzeczywistej x . Oblicz wartość pochodnej tej funkcji w punkcie x = 1 2 .

Funkcja f jest określona wzorem -x2- f(x ) = x−4 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 4 . Oblicz pochodną funkcji f w punkcie x = − 4 .

Funkcja f jest określona wzorem -x2- f(x ) = x−2 dla każdej liczby rzeczywistej x ⁄= 2 . Oblicz pochodną funkcji f w punkcie x = 6 .

Dana jest funkcja f określona wzorem 7−-16x2 f(x) = x2+ 3 dla każdej liczby rzeczywistej x . Oblicz wartość f′(− 9) pochodnej tej funkcji dla argumentu − 9 .

Dana jest funkcja f określona wzorem 25x2−9- f(x) = x2+ 2 dla każdej liczby rzeczywistej x . Oblicz wartość f′(10) pochodnej tej funkcji dla argumentu 10.

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja f określona wzorem 5−4x- f(x) = 3+ 2x2 dla każdej liczby rzeczywistej x , oraz dwie liczby: 0 > a > b > − 1 2 . Oblicz wartość wyrażenia

 f (a) f(b) |f(b)-−-f(a)| − |f(a)-−-f(b-)|.
Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja --x- f(x ) = 4−x2 , gdzie x ∈ R ∖ {− 2,2} . Wykaż, że zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych.

Dla jakich wartości parametru m granica funkcji (m3+-9m-2+9m+-11)x2−x+-2 xl→im+∞ (m2+1)x2+3 jest równa czwartemu wyrazowi ciągu określonego wzorem rekurencyjnym { a1 = − 2 an+1 = 2an + 3 dla ≥ 1

Uzasadnij, że funkcja 2 2 f (x) = x + x przyjmuje dla dodatnich argumentów wartości nie mniejsze niż 3.

Ukryj Podobne zadania

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej dodatniej a prawdziwa jest nierówność

a2 + 16-≥ 12. a

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej dodatniej a prawdziwa jest nierówność

a + 32- ≥ 6. a 2
Strona 1 z 2
spinner