Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąty/Równoramienne

Wyszukiwanie zadań

Spośród trójkątów równoramiennych o ramionach długości 7 i podstawie, której długość wyraża się liczbą całkowitą, wybieramy trójkąt o największym obwodzie. Obwód ten jest równy
A) 14 B) 15 C) 21 D) 27 E) 28

W trójkącie równoramiennym ABC długość dwusiecznej CD kąta przy wierzchołku C jest równa długości podstawy BC . Ile jest równa miara kąta CDA ?
A) 90∘ B) 100∘ C)  ∘ 10 8 D)  ∘ 120 E) Nie da się tego rozstrzygnąć

Rysunek obok przedstawia trójkąt równoramienny ABC (|AB | = |AC | ), w którym |∡BP C| = 120 ∘ i |∡ABP | = 50∘ . Jaka jest miara kąta PBC ?


PIC


A) 5 ∘ B) 10∘ C) 15 ∘ D) 20 ∘ E) 25∘

Ile trójkątów równoramiennych o polu równym 1 ma bok długości 2?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

W trójkącie równoramiennym ABC , w którym |AC | = |BC | , poprowadzono dwusieczną AD kąta przy wierzchołku A (patrz rysunek), przy czym |AD | = |AB | . Jaka jest miara kąta ∡ACB ?


PIC


A) 2 2∘ B) 30∘ C) 36 ∘ D) 45 ∘ E) 60∘

Czarek myśli, że każdy trójkąt równoramienny jest ostrokątny. Który z poniższych przykładów pokazuje, że Czarek nie ma racji?


PIC


spinner