Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Liczby/Oś liczbowa/Odległość punktów

Wyszukiwanie zadań
  • Zaznacz na osi liczbowej i zapisz w postaci przedziału zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, których odległość na osi liczbowej od liczby (-1) jest nie większa niż 4.
  • Liczba 6,5 stanowi 175% liczby a . Sprawdź czy liczba a należy do danego przedziału.

Wyznacz algebraicznie zbiór tych wszystkich punktów P (x) osi liczbowej, których suma odległości od punktów A(− 3) oraz B (− 1) jest mniejsza od 5.

Zbiór A jest zbiorem liczb rzeczywistych, których odległość na osi liczbowej od (-3) jest większa niż 2. Zbiór B jest przedstawiony na osi liczbowej.


PIC


  • Opisz zbiory A i B za pomocą nierówności z wartością bezwzględną.
  • Podaj przykład liczby niewymiernej, która należy jednocześnie do zbioru A i do zbioru B .

Wiadomo, że |AB | = 2 i |BC | = 6 . Znajdź warunek, jaki musi spełniać odległość |AC | , aby punkty A ,B,C były współliniowe.

Niech A będzie zbiorem wszystkich liczb x , które spełniają równość |x − 1|+ |x − 3 | = 2 . Niech B będzie zbiorem wszystkich punktów na osi liczbowej, których suma odległości od punktów 4 i 6 jest niewiększa niż 4. Zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B oraz wszystkie punkty, które należą jednocześnie do A i do B .

spinner