Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Równania/Logarytmiczne/Interpretacja geometryczna

Wyszukiwanie zadań

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek  xy lo g3 3-= (lo g3x )(log 3y) .

Ukryj Podobne zadania

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek  xy lo g2 2-= (lo g2x )(log 2y) .

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których współrzędne spełniają warunek (log2 x)(log2y )+ 2 = lo g2(xy2) .

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór wszystkich punktów, których współrzędne spełniają warunek |log 5x|+ |lo g5y | = 1 .


PIC


spinner