Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Nierówności/Wymierne/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Wiedząc, że przedział  3 (− 2;0) jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności x2< m z niewiadomą x , oblicz m .

Zbiór (− ∞ ,− 1) ∪ (2,+ ∞ ) to zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f (x) = 43−x2+xd- przyjmuje wartości ujemne.

  • Wyznacz współczynnik d .
  • Dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości nie większe od -4?

Dla jakich wartości parametru m nierówność mx2−-(m-−1)x+1 x2−(m+ 1)x+1 > 0 jest prawdziwa dla każdej liczby x ∈ R ?

Znajdź takie wartości parametru p , aby zbiorem rozwiązań nierówności  2 x2+-2x+p- > 0 x+ 3x+ 5 był zbiór liczb rzeczywistych.

Znajdź takie wartości parametru p , aby zbiorem rozwiązań nierówności  2 -x2+3x+5- < 0 px + 2x+p był zbiór liczb rzeczywistych.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których zbiorem rozwiązań nierówności 23−mx--> 1 jest przedział (3,7) .

spinner