Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz te wartości parametru a , dla których różne pierwiastki x1 i x2 równania x 2 − 3x − a+ 1 = 0 spełniają warunek 3x1 − 2x2 = 4 .

Dla jakich wartości parametru k równanie  2 k−5- x − 2x− k+3 = 0 ma dwa pierwiastki jednakowych znaków, których suma kwadratów jest nie mniejsza od 3?

Suma pierwiastków trójmianu  2 y = ax + bx + c jest równa loga2 c ⋅logc2 a , gdzie a,c ∈ R + ∖ {1} . Uzasadnij, że odcięta wierzchołka paraboli będącej wykresem tego trójmianu jest równa 18 .

Dla jakich wartości parametru k miejsca zerowe funkcji  1 2 f (x) = 2x − (k − 1)x + k + 3 należą do przedziału (− 2;5) ?

*Ukryj

Dla jakich wartości parametru m miejsca zerowe funkcji f (x) = x2 − (m − 2)x− 2m + 4 należą do przedziału (− 1;1) ?

Wyznacz wszystkie wartości parametru k , dla których równanie 5x 2 − kx + 1 = 0 ma dwa różne pierwiastki, których różnica jest liczbą z przedziału (0,1) .

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie (2 + m )x2 + 2(1 − m )x + m + 2 = 0 ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste i kwadrat sumy odwrotności tych pierwiastków nie jest mniejszy od 0,5.

<<<<Strona 7 z 7