Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Niezależność

Wyszukiwanie zadań

W sekretariacie stoją dwa telefony - biały i czarny. Telefony te dzwonią niezależnie od siebie. Prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych pięciu minut zadzwoni telefon biały, jest równe 0,5. Prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych pięciu minut zadzwoni telefon czarny, jest równe 0,4. Oblicz prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych pięciu minut zadzwoni co najmniej jeden z telefonów.

W procesie produkcyjnym na stanowisku A powstaje 2% braków, na stanowisku B 5% braków. Z każdego stanowiska pobrano po jednej sztuce wyrobu. Obliczyć prawdopodobieństwo, że

  • obydwie sztuki są dobre;
  • tylko jedna sztuka jest dobra.

Rzucamy dwa razy kostką do gry. Niech A oznacza zdarzenie suma wyrzuconych oczek jest większa od 7, a B zdarzenie, że iloczyn wyrzuconych oczek jest mniejszy od 48.

  • Oblicz P(A ) i P (B) .
  • Sprawdź czy zdarzenia A i B są niezależne,
  • Oblicz P(A |B) i P (B|A ) .

W urnie jest 6 kul białych i 4 czarne. Wyjęto losowo 2 kule i określono zdarzenia: A – wylosowanie co najwyżej 1 kuli białej, B – wylosowanie co najwyżej jednej kuli czarnej. Sprawdź, czy te zdarzenia są niezależne.

spinner