Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania/Nierówności/3 liczby

Wyszukiwanie zadań

Przedstaw liczbę 20 jako sumę trzech liczb dodatnich tak, aby iloczyn tych liczb był jak największy.

Udowodnić, że dla dowolnych nieujemnych liczb rzeczywistych a,b,c prawdziwa jest nierówność

 √ ----- √ ----- √ ---- 4( a3b3 + b3c3 + c3a3) ≤ 4c3 + (a+ b)3.
spinner