Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Równania/W liczbach całkowitych

Wyszukiwanie zadań

Parę liczb całkowitych nazywamy dobrą, jeśli ich suma jest równa ich iloczynowi. Ile jest dobrych par liczb?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) Nieskończenie wiele

Jeżeli x i y są liczbami całkowitymi o tej własności, że  x+ 1 x y+2 y 2 + 2 = 3 − 3 , to x jest równe
A) 0 B) 3 C) -1 D) 1 E) 2

Dla ilu wartości rzeczywistych parametru a równanie  2 x + ax + 20 07 = 0 ma dwa rozwiązania całkowitoliczbowe?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 2007

Suma pewnych pięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa sumie następnych trzech kolejnych liczb całkowitych. Największa z tych ośmiu liczb jest równa
A) 4 B) 8 C) 9 D) 11 E) 12

spinner