Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Procenty/Liczba osób

Wyszukiwanie zadań

Uczniowie napisali pracę kontrolną. 30% uczniów otrzymało piątkę, 40% otrzymało czwórkę, 8 uczniów otrzymało trójkę, a pozostali ocenę dopuszczającą. Średnia ocen wynosiła 3,9. Ilu uczniów otrzymało piątkę?

W wyborach do samorządu szkolnego uczniowie oddawali głos na jednego z trzech kandydatów: Adama, Olę albo Kasię. Wszystkie oddane głosy były ważne. Adam uzyskał 20% wszystkich głosów, a Ola 65%. Kasia otrzymała 72 głosy.

  • Ilu uczniów brało udział w głosowaniu?
  • O ile procent więcej głosów otrzymała Ola niż Adam?
Ukryj Podobne zadania

W wyborach do samorządu szkolnego uczniowie oddawali głos na jednego z trzech kandydatów: Jacka, Pawła albo Anię. Wszystkie oddane głosy były ważne. Jacek uzyskał 25% wszystkich głosów, a Paweł 55%. Ania otrzymała 72 głosy.

  • Ilu uczniów brało udział w głosowaniu?
  • O ile procent więcej głosów otrzymał Paweł niż Jacek?

W pewnej klasie dziewczęta stanowiły 25% liczby uczniów. Do klasy przybyła jedna osoba i wówczas odsetek dziewcząt wzrósł do 28%. Ilu chłopców jest w tej klasie?

W pewnym kraju liczba mieszkańców maleje od kilku lat o 4% rocznie. W 2008 liczba ludności tego kraju wynosiła 80 mln. Oblicz ile było w nim mieszkańców w 2012 roku.

Spytano 1100 osób z jakimi umiejętnościami sobie nie radzą. Wyniki ankiety były następujące:


PIC


Ilu osób potrafiących gotować należy się spodziewać w grupie 1200 osób?

Przyrost naturalny w Polsce w 1998 roku wynosił 0,5 promila. O ile osób zwiększyła się liczba mieszkańców Polski po roku, jeżeli kraj nasz zamieszkiwało na początku 1998 roku 39 mln ludzi?

Diagram przedstawia wyniki ankiety, w której ankietowani odpowiedzieli na pytanie, jakie napoje piją między posiłkami. Ankietowani wybierali tylko jeden z czterech rodzajów napojów.


PIC


Na podstawie informacji przedstawionych na diagramie oblicz:

  • ile procent badanych osób pije soki owocowe lub wodę mineralną,
  • ile procent badanych osób nie pije owocowych napojów gazowanych,
  • ile procent badanych osób nie pije soków warzywnych i nie pije wody mineralnej.

Liczba ludności Polski w 1950 roku wynosiła 25 mln. Po roku przybyło 477 500 mieszkańców. O ile procent wzrosła liczba ludności?

Na wycieczkę do kina miała pójść grupa 28 uczniów klasy IIb. Ostatecznie jednak liczba osób biorących udział w wycieczce zmniejszyła się o jedną osobę. Stało się tak, gdyż z wycieczki zrezygnowało 25% dziewcząt, oraz do grupy dołączyło kilku chłopców z klasy IIa i liczba chłopców biorących udział w wycieczce zwiększyła się o 25%. Ilu chłopców i ile dziewcząt wzięło udział w wycieczce?

Na diagramie przedstawiono informację o wieku uczestników maratonu.


PIC


Wiadomo, że w maratonie wystartowało 288 zawodników, którzy mieli co najmniej 30 lat. Ile uczestników tego maratonu miało mniej niż 40 lat?

W pewnej klasie liczba dziewcząt stanowi 60% liczby osób w tej klasie. Gdy 6 dziewcząt wyjechało na mecz siatkówki, w klasie pozostało tyle samo chłopców, ile dziewcząt. Oblicz, ile osób liczy ta klasa oraz ilu jest w niej chłopców.

Ukryj Podobne zadania

W pewnej klasie liczba dziewcząt stanowi 60% liczby wszystkich uczniów. Gdyby 6 dziewcząt przeniosło się do innej klasy, w klasie pozostałoby po tyle samo dziewcząt i chłopców. Oblicz ile osób liczy ta klasa oraz ile jest w niej chłopców.

W pewnej klasie liczba chłopców stanowi 80% liczby dziewcząt. Gdyby do tej klasy doszło jeszcze trzech chłopców, to liczba chłopców byłaby równa liczbie dziewcząt. Ile dziewcząt jest w tej klasie? Zapisz obliczenia.

W pewnej klasie liczba chłopców stanowi 75% liczby dziewcząt. Gdyby do tej klasy doszło jeszcze czterech chłopców, to liczba chłopców byłaby równa liczbie dziewcząt. Ile dziewcząt jest w tej klasie? Zapisz obliczenia.

W pewnej klasie liczba chłopców stanowi 60% liczby wszystkich uczniów. Gdyby 6 chłopców przeniosło się do innej klasy, w klasie pozostałoby po tyle samo dziewcząt i chłopców. Oblicz ile osób liczy ta klasa oraz ile jest w niej dziewcząt.

Trzej robotnicy pracujący dziennie po 8 godzin wykonywali w ciągu 6 dni 40% pracy. Ilu trzeba robotników którzy pracując po 9 godzin dziennie wykonaliby resztę pracy w ciągu 4 dni?

W klasie na początku roku było 30 uczniów. W ciągu roku z klasy odeszło 20% dziewcząt i przybyło 60% chłopców. Na koniec roku liczba dziewcząt i chłopców w klasie była równa. Ile dziewcząt, i ilu chłopców liczyła klasa na początku roku?

Ukryj Podobne zadania

W pierwszym etapie konkursu matematycznego startowało 100 uczniów. Po pierwszym etapie z konkursu odpadło 50% dziewczynek oraz 15 chłopców. W drugim etapie konkursu wzięło udział trzy razy więcej chłopców niż dziewcząt. Ilu chłopców i ile dziewcząt wzięło udział w drugim etapie konkursu?

spinner