Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Wzór z wykresu/2 niewiadome

Wyszukiwanie zadań

Punkty A = (0,5) i B = (1,12) należą do wykresu funkcji  2 f(x ) = x + bx + c . Zapisz wzór funkcji w postaci ogólnej, kanonicznej i iloczynowej.

Wykresy funkcji kwadratowych  2 f(x ) = x + bx − a oraz  2 g(x) = x − ax + b , gdzie a ⁄= −b , przecinają się w punkcie leżącym na osi Ox . Wiedząc, że osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu x + 1 = 0 , oblicz a,b .

Wyznacz wszystkie wartości parametrów a i b , dla których wykresy funkcji

 2 f(x ) = x + (a+ 2)x+ a g(x ) = (−a − 2)x2 + ax+ a+ b

przecinają się w dwóch różnych punktach leżących na osi Ox .

Dane są dwie funkcje kwadratowe  2 f(x) = x + bx + 1 oraz  2 g (x) = bx + cx − 4 . Wyznacz wartości parametrów b oraz c , tak aby wykresy funkcji miały wierzchołek w punkcie o odciętej -2.

Wykresem funkcji kwadratowej  2 f(x ) = 2x + bx + c jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt W = (4,0) . Oblicz wartości współczynników b i c .

Ukryj Podobne zadania

Wykresem funkcji kwadratowej  2 f(x) = − 2x + bx + c jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt W = (− 3,1) . Oblicz wartości współczynników b i c .

Wyznacz współczynniki a i b funkcji kwadratowej  2 f(x) = ax + bx − 4 , jeśli współrzędne wierzchołka wynoszą W (− 3,2) . Przedstaw trójmian w postaci iloczynowej.

spinner