Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Cena towaru bez podatku VAT wynosi 180 zł. Ten sam towar wraz z podatkiem VAT i 5% rabatem handlowym kosztuje 184,68 zł. Jaką stawką VAT opodatkowano ten towar?
A) 5% B) 8% C) 23% D) 108%

*Ukryj

Cena towaru bez podatku VAT wynosi 240 zł. Ten sam towar wraz z podatkiem VAT i 8% rabatem handlowym kosztuje 231,84 zł. Jaką stawką VAT opodatkowano ten towar?
A) 5% B) 8% C) 23% D) 105%

Magda wydała na książkę połowę kwoty otrzymanej od mamy, a za 40% tego, co jej zostało, kupiła bilet do kina. Ile procent kwoty otrzymanej od mamy pozostało Magdzie?
A) 30% B) 60% C) 10% D) 20%

Do 2 kg roztworu soli o stężeniu 20% dosypano pół kilograma soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 27% B) 40% C) 30% D) 36%

*Ukryj

Do 2 kg roztworu soli o stężeniu 20% dosypano 1,2 kilograma soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 80% B) 50% C) 60% D) 70%

Do 2 kg roztworu soli o stężeniu 20% dosypano 560 gram soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 37,5% B) 40% C) 43,5% D) 36%

Do 4 kg roztworu soli o stężeniu 10% dosypano pół kilograma soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 22,5% B) 40% C) 20% D) 36%

Cena pewnego towaru wraz z 7–procentowym podatkiem VAT jest równa 34 347 zł. Cena tego samego towaru wraz z 23–procentowym podatkiem VAT będzie równa
A) 37 236 zł B) 39 842,52 zł C) 39 483 zł D) 42 246,81 zł

*Ukryj

Cena towaru z 22% podatkiem VAT wynosi 183 zł. Cena tego towaru z 7% podatkiem VAT jest równa
A) 160,50 zł B) 195,81 zł C) 210,45 zł D) 223,26 zł

Kartkę papieru przecinamy na pół. Następnie jedną z otrzymanych części znowu przecinamy na pół i tak postępujemy dalej, aż uzyskamy w sumie 100 części. Liczba cięć które należy wykonać, jest równa
A) 100 B) 99 C) 50 D) 49

*Ukryj

Kartkę papieru przecinamy na pół. Następnie jedną z otrzymanych części znowu przecinamy na pół i tak postępujemy dalej, aż uzyskamy w sumie 50 części. Liczba cięć które należy wykonać, jest równa
A) 50 B) 51 C) 49 D) 25

Za wykopanie pierwszego metra studni zapłacono 75 złotych. Wykopanie każdego następnego metra kosztowało dwa razy tyle co poprzedniego. Za wykopanie studni zapłacono 76725 złotych. Głębokość studni wynosiła
A) 7 m B) 8 m C) 9 m D) 10 m

Patyk łamiemy na pół. Następnie jedną z otrzymanych części znowu łamiemy na pół, i postępujemy tak dalej, aż uzyskamy w sumie 30 części. Liczba łamań, które należy wykonać, jest równa
A) 29 B) 30 C) 31 D) 60

Piotrek przygotowywał się do przeprowadzki i miał zamiar przygotować wszystko w ciągu n godzin. Kasia i Ania postanowiły mu pomóc, przy czym każda z dziewczynek w ciągu jednej godziny wykonuje 34 pracy wykonanej w tym czasie przez Piotrka. Zatem wszystkie trzy osoby, pracując razem, ukończą pracę w ciągu
A) 5n 3 godzin B) 3n godzin C) 2n5 godzin D) 52n godzin

*Ukryj

Janek przygotowywał się do przeprowadzki i miał zamiar przygotować wszystko w ciągu n godzin. Małgosia i Ania postanowiły mu pomóc, przy czym każda z dziewczynek w ciągu jednej godziny wykonuje 45 pracy wykonanej w tym czasie przez Janka. Zatem wszystkie trzy osoby, pracując razem, ukończą pracę w ciągu
A) -13 10n godzin B) 26 5n godzin C) 153n godzin D) 51n3 godzin

Wojtek przygotowywał się do przeprowadzki i miał zamiar przygotować wszystko w ciągu n godzin. Zosia i Ela postanowiły mu pomóc, przy czym każda z pań w ciągu jednej godziny wykonuje 23 pracy wykonanej w tym czasie przez Wojtka. Zatem wszystkie trzy osoby, pracując razem, ukończą pracę w ciągu
A) 3n 7 godzin B) 3n godzin C) 31n4 godzin D) 67n godzin

Cenę x pewnego towaru dwukrotnie obniżono o 50% i otrzymano cenę y . Aby przywrócić cenę x , nową cenę y należy podnieść o
A) o 100% B) o 300% C) o 75% D) o 200%

Badając pewien roztwór stwierdzono, że zawiera on 0,05 g chloru, co stanowi 0,02% masy roztworu. Jaka była masa roztworu?
A) 2,5 kg B) 250 g C) 25 g D) 2,5 g

*Ukryj

Badając pewien roztwór stwierdzono, że zawiera on 0,06 g chloru, co stanowi 0,04% masy roztworu. Jaka była masa roztworu?
A) 1,5 kg B) 15 g C) 150 g D) 1,5 g

Badając pewien roztwór stwierdzono, że zawiera on 0,05 g chloru, co stanowi 0,01% masy roztworu. Jaka była masa roztworu?
A) 5 kg B) 50 g C) 500 g D) 5 g

Pole powierzchni pokoju jest równe  2 12 m . Pole powierzchni tego pokoju na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 3 cm 2 B) 6 cm 2 C) 30 cm 2 D) 60 cm 2

*Ukryj

Pole działki budowlanej jest równe  2 120 0 m . Pole powierzchni tej działki na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 600 cm 2 B) 3 00 cm 2 C) 6000 cm 2 D) 3000 cm 2

Pole powierzchni pokoju jest równe  2 16 m . Pole powierzchni tego pokoju na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 8 cm 2 B) 4 cm 2 C) 40 cm 2 D) 80 cm 2

Pole działki budowlanej jest równe  2 800 m . Pole powierzchni tej działki na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 400 0 cm 2 B) 2000 cm 2 C) 400 cm 2 D) 2 00 cm 2

Pole powierzchni pokoju jest równe  2 18 m . Pole powierzchni tego pokoju na planie wykonanym w skali 1:300 wynosi:
A) 20 cm 2 B) 6 cm 2 C) 2 cm 2 D) 6 0 cm 2

Metalową kulę armatnią o promieniu r przetopiono na metalowy walec o promieniu podstawy równym promieniowi kuli. Wysokość walca jest równa
A) 3r 4 B)  ∘ -- r 4 3 C) 4r 3 D) ∘ -- 3 4

*Ukryj

Metalową kulę armatnią o promieniu r przetopiono na metalowy stożek o promieniu podstawy równym promieniowi kuli. Wysokość stożka jest równa
A) 4r B)  √ --- r 12 C) 1r 4 D) 3r

Metalowy walec o promieniu podstawy r i wysokości h przetopiono na stożek o takim samym promieniu podstawy. Wysokość stożka jest równa
A) √ -- 33h B) √h- 3 C) h 3 D) 3h

Uczniowie klasy IIa uczący się języka niemieckiego stanowią 15% wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły. Ponadto 62,5% uczniów klasy IIa uczy się niemieckiego. Wśród wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, uczniowie klasy IIa stanowią
A) 0,24% B) 2,4% C) 24% D) 38,5%

*Ukryj

Uczniowie klasy IIa uczący się języka niemieckiego stanowią 16% wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły. Ponadto 50% uczniów klasy IIa uczy się niemieckiego. Wśród wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, uczniowie klasy IIa stanowią
A) 32% B) 3,2% C) 34% D) 66%

Uczniowie klasy IIa uczący się języka niemieckiego stanowią 12% wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły. Ponadto 48% uczniów klasy IIa uczy się niemieckiego. Wśród wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, uczniowie klasy IIa stanowią
A) 0,25% B) 2,5% C) 25% D) 60%

Jeden zawór napełnia basen w ciągu 55 minut, a drugi w ciągu 66 minut. W ciągu ilu minut napełnią basen oba zawory odkręcone jednocześnie?
A) 60,5 B) 40 C) 35 D) 30

*Ukryj

Jeden zawór napełnia basen w ciągu 20 minut, a drugi w ciągu 30 minut. W ciągu ilu minut napełnią basen oba zawory odkręcone jednocześnie?
A) 50 B) 25 C) 12 D) 15

Do naczynia o pojemności 2,5 l i wlano 0,75 l wody. Jaki procent tego naczynia stanowi objętość wody?
A) 3% B) 60% C) 3,(3)% D) 30%

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje
A) 73,20 zł B) 49,18 zł C) 60,22 zł D) 82 zł

*Ukryj

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 90 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% kosztuje
A) 91,23 zł B) 110,7 zł C) 69,3 zł D) 105,13 zł

Oprocentowanie kredytu zwiększono z 10% do 15%. Zatem oprocentowanie kredytu wzrosło o
A) 50% B) 15% C) 5% D) 75%

Pole działki budowlanej jest równe 2 hektary . Pole powierzchni tej działki na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 100 cm 2 B) 5 00 cm 2 C) 5000 cm 2 D) 1000 cm 2

Po dwukrotnej obniżce ceny za każdym razem o 4% buty kosztowały 230,40 zł. Ich cena początkowa to:
A) 250 zł B) 270 zł C) 290 zł D) 202,40 zł

*Ukryj

Cena działki po kolejnych dwóch obniżkach, za każdym razem o 10% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie, jest równa 78 732 zł. Cena tej działki przed obiema obniżkami była, w zaokrągleniu do 1 zł, równa
A) 98 732 zł B) 97 200 zł C) 95 266 zł D) 94 478 zł

Po dwukrotnej obniżce ceny za każdym razem o 6% kurtka kosztowała 220,90 zł. Jej cena początkowa to:
A) 248,20 zł B) 270 zł C) 290 zł D) 250 zł

Cenę towaru dwukrotnie obniżano o 20%. W wyniku obniżek cena towaru wynosi 96 zł. Przed zmianami towar kosztował
A) 138,24 zł B) 144,00 zł C) 150,00 zł D) 160,00 zł

Po dwukrotnej obniżce, za każdym razem o 10% w stosunku do ceny obowiązującej w chwili obniżki, komputer kosztuje 1944 złote. Stąd wynika, że przed tymi obniżkami ten komputer kosztował
A) 2200 złotych. B) 2300 złotych. C) 2400 złotych. D) 3000 złotych.

Po dwukrotnej obniżce ceny, za każdym razem o 5%, kurtka kosztowała 245,48 zł. Jej cena początkowa to:
A) 270,64 zł B) 270 zł C) 272 zł D) 250 zł

Cenę samochodu, który początkowo kosztował 30000 zł dwukrotnie podniesiono o 10%, a następnie dwukrotnie obniżono o 10%. Po tych zmianach ceny samochód kosztował
A) 29403 B) 30000 C) 30597 D) 29700

*Ukryj

Cenę aparatu, który początkowo kosztował 2000 zł dwukrotnie podniesiono o 10%, a następnie dwukrotnie obniżono o 10%. Po tych zmianach ceny aparat kosztował
A) 1620 zł B) 1960,2 zł C) 2000 zł D) 1980 zł

Czas trwania zabiegu rehabilitacyjnego wydłużono o 35% do 108 minut. Ile początkowo miał trwać ten zabieg?
A) 80 minut B) 90 minut C) 60 minut D) 70 minut

Piotrek ma w swojej bibliotece tylko książki historyczne i biograficzne. Książek historycznych ma 9, co stanowi 30% wszystkich jego książek. Wynika stąd, że liczba książek biograficznych Piotrka, to
A) 21 B) 30 C) 16 D) 10

*Ukryj

Karol ma w swojej bibliotece tylko książki przyrodnicze i sensacyjne. Książek przyrodniczych ma 12, co stanowi 40% wszystkich jego książek. Wynika stąd, że liczba książek sensacyjnych Karola, to
A) 21 B) 18 C) 36 D) 24

Gienek ma w swojej bibliotece tylko książki przygodowe i historyczne. Książek historycznych ma 21, co stanowi 35% wszystkich jego książek. Wynika stąd, że liczba książek przygodowych Gienka, to
A) 21 B) 31 C) 39 D) 43

Strona 1 z 7>>>>