Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Cena towaru bez podatku VAT wynosi 180 zł. Ten sam towar wraz z podatkiem VAT i 5% rabatem handlowym kosztuje 184,68 zł. Jaką stawką VAT opodatkowano ten towar?
A) 5% B) 8% C) 23% D) 108%

*Ukryj

Cena towaru bez podatku VAT wynosi 240 zł. Ten sam towar wraz z podatkiem VAT i 8% rabatem handlowym kosztuje 231,84 zł. Jaką stawką VAT opodatkowano ten towar?
A) 5% B) 8% C) 23% D) 105%

Magda wydała na książkę połowę kwoty otrzymanej od mamy, a za 40% tego, co jej zostało, kupiła bilet do kina. Ile procent kwoty otrzymanej od mamy pozostało Magdzie?
A) 30% B) 60% C) 10% D) 20%

Do 2 kg roztworu soli o stężeniu 20% dosypano pół kilograma soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 27% B) 40% C) 30% D) 36%

*Ukryj

Do 2 kg roztworu soli o stężeniu 20% dosypano 1,2 kilograma soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 80% B) 50% C) 60% D) 70%

Do 2 kg roztworu soli o stężeniu 20% dosypano 560 gram soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 37,5% B) 40% C) 43,5% D) 36%

Do 4 kg roztworu soli o stężeniu 10% dosypano pół kilograma soli. Stężenie procentowe nowego roztworu wynosi
A) 22,5% B) 40% C) 20% D) 36%

Cena pewnego towaru wraz z 7–procentowym podatkiem VAT jest równa 34 347 zł. Cena tego samego towaru wraz z 23–procentowym podatkiem VAT będzie równa
A) 37 236 zł B) 39 842,52 zł C) 39 483 zł D) 42 246,81 zł

*Ukryj

Cena towaru z 22% podatkiem VAT wynosi 183 zł. Cena tego towaru z 7% podatkiem VAT jest równa
A) 160,50 zł B) 195,81 zł C) 210,45 zł D) 223,26 zł

Cenę x pewnego towaru dwukrotnie obniżono o 50% i otrzymano cenę y . Aby przywrócić cenę x , nową cenę y należy podnieść o
A) o 100% B) o 300% C) o 75% D) o 200%

Badając pewien roztwór stwierdzono, że zawiera on 0,05 g chloru, co stanowi 0,02% masy roztworu. Jaka była masa roztworu?
A) 2,5 kg B) 250 g C) 25 g D) 2,5 g

*Ukryj

Badając pewien roztwór stwierdzono, że zawiera on 0,06 g chloru, co stanowi 0,04% masy roztworu. Jaka była masa roztworu?
A) 1,5 kg B) 15 g C) 150 g D) 1,5 g

Badając pewien roztwór stwierdzono, że zawiera on 0,05 g chloru, co stanowi 0,01% masy roztworu. Jaka była masa roztworu?
A) 5 kg B) 50 g C) 500 g D) 5 g

Uczniowie klasy IIa uczący się języka niemieckiego stanowią 15% wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły. Ponadto 62,5% uczniów klasy IIa uczy się niemieckiego. Wśród wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, uczniowie klasy IIa stanowią
A) 0,24% B) 2,4% C) 24% D) 38,5%

*Ukryj

Uczniowie klasy IIa uczący się języka niemieckiego stanowią 16% wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły. Ponadto 50% uczniów klasy IIa uczy się niemieckiego. Wśród wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, uczniowie klasy IIa stanowią
A) 32% B) 3,2% C) 34% D) 66%

Uczniowie klasy IIa uczący się języka niemieckiego stanowią 12% wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły. Ponadto 48% uczniów klasy IIa uczy się niemieckiego. Wśród wszystkich uczniów klas drugich swojej szkoły, uczniowie klasy IIa stanowią
A) 0,25% B) 2,5% C) 25% D) 60%

Do naczynia o pojemności 2,5 l i wlano 0,75 l wody. Jaki procent tego naczynia stanowi objętość wody?
A) 3% B) 60% C) 3,(3)% D) 30%

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje
A) 73,20 zł B) 49,18 zł C) 60,22 zł D) 82 zł

*Ukryj

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 90 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% kosztuje
A) 91,23 zł B) 110,7 zł C) 69,3 zł D) 105,13 zł

Oprocentowanie kredytu zwiększono z 10% do 15%. Zatem oprocentowanie kredytu wzrosło o
A) 50% B) 15% C) 5% D) 75%

Po dwukrotnej obniżce ceny za każdym razem o 4% buty kosztowały 230,40 zł. Ich cena początkowa to:
A) 250 zł B) 270 zł C) 290 zł D) 202,40 zł

*Ukryj

Cena działki po kolejnych dwóch obniżkach, za każdym razem o 10% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie, jest równa 78 732 zł. Cena tej działki przed obiema obniżkami była, w zaokrągleniu do 1 zł, równa
A) 98 732 zł B) 97 200 zł C) 95 266 zł D) 94 478 zł

Po dwukrotnej obniżce ceny za każdym razem o 6% kurtka kosztowała 220,90 zł. Jej cena początkowa to:
A) 248,20 zł B) 270 zł C) 290 zł D) 250 zł

Cenę towaru dwukrotnie obniżano o 20%. W wyniku obniżek cena towaru wynosi 96 zł. Przed zmianami towar kosztował
A) 138,24 zł B) 144,00 zł C) 150,00 zł D) 160,00 zł

Po dwukrotnej obniżce, za każdym razem o 10% w stosunku do ceny obowiązującej w chwili obniżki, komputer kosztuje 1944 złote. Stąd wynika, że przed tymi obniżkami ten komputer kosztował
A) 2200 złotych. B) 2300 złotych. C) 2400 złotych. D) 3000 złotych.

Po dwukrotnej obniżce ceny, za każdym razem o 5%, kurtka kosztowała 245,48 zł. Jej cena początkowa to:
A) 270,64 zł B) 270 zł C) 272 zł D) 250 zł

Cenę samochodu, który początkowo kosztował 30000 zł dwukrotnie podniesiono o 10%, a następnie dwukrotnie obniżono o 10%. Po tych zmianach ceny samochód kosztował
A) 29403 B) 30000 C) 30597 D) 29700

*Ukryj

Cenę aparatu, który początkowo kosztował 2000 zł dwukrotnie podniesiono o 10%, a następnie dwukrotnie obniżono o 10%. Po tych zmianach ceny aparat kosztował
A) 1620 zł B) 1960,2 zł C) 2000 zł D) 1980 zł

Czas trwania zabiegu rehabilitacyjnego wydłużono o 35% do 108 minut. Ile początkowo miał trwać ten zabieg?
A) 80 minut B) 90 minut C) 60 minut D) 70 minut

Piotrek ma w swojej bibliotece tylko książki historyczne i biograficzne. Książek historycznych ma 9, co stanowi 30% wszystkich jego książek. Wynika stąd, że liczba książek biograficznych Piotrka, to
A) 21 B) 30 C) 16 D) 10

*Ukryj

Karol ma w swojej bibliotece tylko książki przyrodnicze i sensacyjne. Książek przyrodniczych ma 12, co stanowi 40% wszystkich jego książek. Wynika stąd, że liczba książek sensacyjnych Karola, to
A) 21 B) 18 C) 36 D) 24

Gienek ma w swojej bibliotece tylko książki przygodowe i historyczne. Książek historycznych ma 21, co stanowi 35% wszystkich jego książek. Wynika stąd, że liczba książek przygodowych Gienka, to
A) 21 B) 31 C) 39 D) 43

Pan Nowak spłacił kredyt w 24 ratach. Pierwsza rata kredytu była równa 3000 zł, a każda następna była niższa od poprzedniej o 10%. Wysokość n -tej raty kredytu, gdzie n ≤ 24 opisuje wzór:
A) 300 0− 0,1⋅n B) 3000 ⋅(1 − 0,1)n C)  n− 1 3000 ⋅(0,9) D)  n 3000 ⋅(0,9)

*Ukryj

Pan Tadeusz spłacił kredyt w 12 ratach. Pierwsza rata kredytu była równa 1000 zł, a każda następna była wyższa od poprzedniej o 10%. Wysokość n -tej raty kredytu, gdzie n ≤ 12 opisuje wzór:
A) 100 0⋅(1,1 )n−1 B) 1000 ⋅(1 + 1,1)n C)  n 1000 ⋅(1,1) D) 1000 + 1,1 ⋅n

Pan Kowalski spłacił kredyt w 36 ratach. Pierwsza rata kredytu była równa 2000 zł, a każda następna była niższa od poprzedniej o 20%. Wysokość n -tej raty kredytu, gdzie n ≤ 36 opisuje wzór:
A) 200 0− 0,2⋅n B) 2000 ⋅(1 − 0,2)n C)  n 2000 ⋅(0,8) D)  n− 1 2000 ⋅(0,8)

Do 200 ml soku dolano 0,3 litra wody. Stężenie soku w otrzymanym napoju jest równe
A) 66% B) 40% C) 150% D) 60%

W pewnym banku oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego przez cały marzec było równe 17%. Na początku kwietnia podwyższono oprocentowanie tego kredytu o 3 punkty procentowe, a na początku maja obniżono o 4 punkty procentowe. Oznacza to, że oprocentowanie tego kredytu konsumpcyjnego między kwietniem a majem zmalało o
A) 5% B) 3% C) 25% D) 20%

W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obniżono o 20%. Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o
A) 10% B) 20% C) 30% D) 40%

Ile procent doby stanowi 15 minut?
A) około 1% B) 4% C) około 2% D) 12,5%

*Ukryj

Karolina ma o 25% wyższy wynik z egzaminu próbnego od Oli. Wynika z tego, że Oli wynik jest niższy od wyniku Karoliny o
A) 25% B) 22 12% C) 20% D) 171% 2

W klasie Ia jest o 25% więcej uczniów niż w klasie Ib. Stąd wynika, że w klasie Ib jest mniej uczniów niż w klasie Ia o
A) 25% B) 75% C) 20% D) 50%

Strona 1 z 4>>>>