Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

33 13% liczby a jest równe wartości wyrażenia ( ) −1 ( ) 1 12 + 3− 2 − 181 2 . Liczba a jest więc równa
A) 3 B) 6 C) 2 D) -30

*Ukryj

33 13% liczby a jest równe wartości wyrażenia ( ) −1 √ -- ( )− 1 12 2 − 2 + 181 2 . Liczba m jest więc równa
A) 3 B) 6 C) 27 D) 9

16 23% liczby a jest równe wartości wyrażenia ( ) −2 ( ) 1 13 − 2− 3 + 164 2 . Liczba m jest więc równa
A) 3 B) 27 C) 6 D) 54

Iloczyn dodatnich liczb a i b jest równy 1350. Ponadto 15% liczby a jest równe 10% liczby b . Stąd wynika, że b jest równe
A) 9 B) 18 C) 45 D) 50

*Ukryj

Iloczyn dodatnich liczb a i b jest równy 700. Ponadto 70% liczby a jest równe 40% liczby b . Stąd wynika, że b jest równe
A) 49 B) 35 C) 45 D) 50

4% liczby x jest równe 6, zatem
A) x = 150 B) x < 150 C) x = 2 40 D) x > 240

*Ukryj

7,5% liczby x jest równe 9. Wtedy
A) x = 12 B) x = 15 0 C) x = 24 D) x = 120

6% liczby x jest równe 9. Wtedy
A) x = 240 B) x = 150 C) x = 2 4 D) x = 15

20% liczby x jest równe 36, zatem
A) x = 150 B) x < 150 C) x = 2 00 D) x < 200

Liczbę naturalną n najpierw zwiększono o 40%, a następnie zmniejszono o 20%. W wyniku tych operacji liczbę n
A) zmniejszono o 12% B) zwiększono o 12%
C) zwiększono o 20% D) zmniejszono o 30%

*Ukryj

Liczbę a najpierw zwiększono o 30%, a następnie zmniejszono o 30%. W wyniku tych operacji
A) liczbę a zmniejszono o 12% B) liczbę a zwiększono o 12%
C) liczba a nie zmieniła się D) liczbę a zmniejszono o 9%

Liczbę x najpierw zmniejszono o 40%, a następnie zwiększono o 20%. W wyniku tych operacji liczbę x
A) zmniejszono o 28% B) zwiększono o 12%
C) zmniejszono o 8% D) zmniejszono o 20%

Liczba o 10% mniejsza od liczby, która jest o 20% większa od liczby 1200 jest równa
A) 1340 B) 1296 C) 1440 D) 1080

Jeżeli 75% liczby a jest równe 177 i 59% liczby b jest równe 177, to
A) b − a = 26 B) b− a = 64 C) a − b = 26 D) a − b = 64

*Ukryj

Jeżeli 59% liczby b jest równe 177 i b− a = 64 , to 75% liczby a jest równe
A) 236 B) 300 C) 225 D) 177

Jeżeli 37% liczby a jest równe 148 i 25% liczby b jest równe 148, to
A) a − b = 19 2 B) a− b = 168 C) b − a = 192 D) b − a = 16 8

Wskaż liczbę, której 4% jest równe 8.
A) 3,2 B) 32 C) 100 D) 200

*Ukryj

Wskaż liczbę, której 6% jest równe 6.
A) 0,36 B) 3,6 C) 10 D) 100

Liczba 78 stanowi 150% liczby c . Wtedy liczba c jest równa
A) 60 B) 52 C) 48 D) 39

Jeżeli 35% pewnej liczby x jest równe 140 to
A) x = 400 B) x = 350 C) x = 3 00 D) x = 480

Liczba 42 jest równa 0,6% liczby x . Wynika stąd, że
A) x = 7000 B) x = 700 C) x = 0 ,63 D) x = 0,063

Wskaż liczbę, której 0,4% jest równe 12.
A) 0,048 B) 0,48 C) 30 D) 3000

4,5% liczby x jest równe 48,6. Liczba x jest równa
A) 1080 B) 108 C) 48,6 D) 4,86

Jeżeli 8,5% liczby x jest równe 163,2, to liczba x jest równa
A) 19200 B) 1920 C) 1387,2 D) 13872

<Strona 2 z 2