Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Procenty

Wyszukiwanie zadań

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c . Wynika stąd, że
A) c = 1 ,5a B) c = 1,6a C) c = 0,8a D) c = 0,16a

Ukryj Podobne zadania

Liczba y jest o 120% większa od dodatniej liczby x , a liczba z jest pięciokrotnie mniejsza od liczby y . Zatem
A) x = 2151z B) z = 1 1x C) x = 25z 6 D) z = 11x− 5 5

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 42% liczby a oraz 56% liczby c . Wynika stąd, że
A) c = 1,2a B) c = 0,75a C) c = 0,8a D) c = 1,33a

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli liczba 91 jest o 40% większa od liczby x , to liczba x jest równa
A) 72 B) 70 C) 68 D) 65

30% liczby x jest o 2730 mniejsze od liczby x . Liczba x jest równa
A) 3900 B) 1911 C) 9100 D) 2100

Liczba, która zwiększona o 15% będzie równa 437, to
A) 350 B) 368 C) 346,4 D) 380

Liczba, która zwiększona o 12% będzie równa 280, to
A) 250 B) 268 C) 246,4 D) 313,6

Liczba, która zwiększona o 15% będzie równa 414, to
A) 350 B) 360 C) 346,4 D) 313,6

Liczba 1371,37 jest o 37% większa od 44% połowy liczby c . Wtedy liczba c jest równa
A) 9100 B) 2275 C) 4550 D) 5148

Liczba a jest o 20% większa od liczby b . Liczba b stanowi
A) 65a B) 45a C) 56a D) mniej niż 80% liczby a

Ukryj Podobne zadania

Liczba x stanowi 80% liczby dodatniej y . Wynika stąd, że liczba y to
A) 125% liczby x B) 120% liczby x C) 25% liczby x D) 20% liczby x

Liczba a jest o 40% większa od liczby b . Liczba b stanowi
A) 65a B) 45a C) 56a D) mniej niż 80% liczby a

Liczba a jest o 40% mniejsza od liczby b . Liczba b stanowi
A) 53a B) 35a C) 57a D) mniej niż 80% liczby a

Liczba x stanowi 125% liczby dodatniej y . Wynika stąd, że liczba y to
A) 125% liczby x B) 75% liczby x C) 25% liczby x D) 80% liczby x

Liczba x stanowi 80% liczby dodatniej y . Zatem 16% liczby y jest równe
A) 25%x B) 80%x C) 20 %x D) 12 0%x

Gdy od 17% liczby 21 odejmiemy 21% liczby 17, to otrzymamy
A) 0 B) 1400 C) 3,57 D) 4

Ukryj Podobne zadania

Gdy od 19% liczby 32 odejmiemy 16% liczby 19, to otrzymamy
A) 0 B) 1300 C) 3,04 D) 9,12

Ukryj Podobne zadania

Jedną trzecią dodatniej liczby a zwiększono o 20%. Otrzymano w ten sposób
A) 66% ⋅a B) 50% ⋅a C) 40% ⋅a D) 48% ⋅a

Jeżeli liczba 3b jest o 20% większa od połowy liczby 2a + b , to liczba a jest większa od b o
A) 100% B) 80% C) 50% D) 200%

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli liczba 3b jest o 50% większa od połowy liczby 2a + b , to liczba a jest większa od b o
A) 100% B) 150% C) 50% D) 200%

Połowa liczby a jest o 25% mniejsza od trzeciej części liczby b . Wtedy liczba b jest
A) o 200% większa od a
B) o 100% większa od a
C) o 50% większa od a
D) o 150% większa od a

Liczba a to najmniejsza liczba pierwsza. Liczba b jest równa ( √ -- )2 √ -- 5− 1 + 2 5 . Jakim procentem liczby a jest liczba b ?
A) 300% B) 600% C) 200% D) 400%

Ukryj Podobne zadania

Liczba a to najmniejsza nieparzysta liczba pierwsza. Liczba b jest równa ( ) √ 2-− 2 2 + 4√ 2- . Jakim procentem liczby a jest liczba b ?
A) 300% B) 600% C) 200% D) 400%

Liczba a to najmniejsza liczba pierwsza. Liczba b jest równa ( √ -- )2 √ -- 7− 1 + 2 7 . Jakim procentem liczby a jest liczba b ?
A) 300% B) 600% C) 200% D) 400%

Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b . Stąd wynika, że a jest równe
A) 103% liczby b B) 125% liczby b C) 150% liczby b D) 153% liczby b

Ukryj Podobne zadania

Liczby a i b są dodatnie oraz 20% liczby a jest równe 25% liczby b . Stąd wynika, że a jest równe
A) 125% liczby b B) 120% liczby b C) 115% liczby b D) 110% liczby b

Liczby a i b są dodatnie oraz 28% liczby a jest równe 49% liczby b . Stąd wynika, że a jest równe
A) 57% liczby b B) 125% liczby b C) 175% liczby b D) 149% liczby b

Liczby a i b są dodatnie oraz 14% liczby a jest równe 21% liczby b . Stąd wynika, że a jest równe
A) 103% liczby b B) 125% liczby b C) 150% liczby b D) 153% liczby b

Suma liczby x i 1 5% tej liczby jest równa 230. Równaniem opisującym tę zależność jest
A) 0,15 ⋅x = 230 B) 0,8 5⋅x = 230 C) x + 0,15 ⋅x = 2 30 D) x − 0,1 5⋅x = 230

Ukryj Podobne zadania

Różnica liczby x i 15% tej liczby jest równa 255. Równaniem opisującym tę zależność jest
A) x − 0,15 = 255 B) 1 ,85⋅x = 255 C) x + 0,15 ⋅x = 2 55 D) x − 0,1 5⋅x = 255

Liczba a stanowi 80% liczby dodatniej b . O ile procent liczba b jest większa od liczby a ?
A) 25% B) 80% C) 20% D) 120%

Ukryj Podobne zadania

Liczba a stanowi 80% liczby dodatniej b . Zatem liczba b jest większa od liczby a o:
A) 15% B) 20% C) 25% D) 30%

Liczba a stanowi 125% liczby b . O ile procent liczba b jest mniejsza od liczby a ?
A) 25% B) 80% C) 20% D) 120%

Liczba b stanowi 40% liczby a . O ile procent liczba a jest większa od liczby b ?
A) 25% B) 60% C) 250% D) 150%

Jeżeli liczba x stanowi 40% dodatniej liczby y , to liczba y jest większa od liczby x o:
A) 60% B) 150% C) 160% D) 180%

Ukryj Podobne zadania

Liczba x stanowi 20% liczby y . Zatem prawdziwe jest następujące równanie
A) 0,2x = y B) y = 5x C) 1,2x = y D) x = 1,2y

Wiadomo, że 8% pewnej liczby jest równe 10. Zatem 10% tej liczby wynosi
A) 12,5 B) 15 C) 18 D) 8

Ukryj Podobne zadania

6% pewnej liczby jest równe 15. 14% tej liczby jest równe
A) 28 B) 36 C) 32 D) 35

Jeśli, 120% pewnej liczby jest równe 480, to 75% tej liczby jest równe
A) 250 B) 300 C) 350 D) 400

Wiadomo, że 9% pewnej liczby jest równe 16,2. Zatem 10% tej liczby wynosi
A) 12,5 B) 15 C) 18 D) 8

Wiadomo, że 8% pewnej liczby jest równe 10. Zatem 12% tej liczby wynosi
A) 12,5 B) 15 C) 18 D) 8

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 96% liczby 2a + b oraz 64% liczby 5a + c . Wynika stąd, że
A) c = 1 ,5a B) c = 70a C) c = 14a D) c = 48a

Ukryj Podobne zadania

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 96% liczby 3a + b oraz 120% liczby 4a + c . Wynika stąd, że
A) c = 67 ,2a B) c = 80,64a C) c = 56a D) c = 48a

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Iloczyn dodatnich liczb a ,b i c jest równy 6048. Ponadto 9% liczby a jest równe 8% liczby b , oraz 70% liczby b jest równe 60% liczby c . Stąd wynika, że iloczyn ac jest równy
A) 288 B) 378 C) 324 D) 336

Strona 1 z 2
spinner