Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c . Wynika stąd, że
A) c = 1 ,5a B) c = 1,6a C) c = 0,8a D) c = 0,16a

*Ukryj

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 42% liczby a oraz 56% liczby c . Wynika stąd, że
A) c = 1,2a B) c = 0,75a C) c = 0,8a D) c = 1,33a

Liczba y jest o 120% większa od dodatniej liczby x , a liczba z jest pięciokrotnie mniejsza od liczby y . Zatem
A) x = 2151z B) z = 1 1x C) x = 25z 6 D) z = 11x− 5 5

Liczba 120 jest o 50% większa od liczby x . Wynika stąd, że
A) x = 200 B) x = 180 C) x = 8 0 D) x = 60

*Ukryj

Liczba, która zwiększona o 15% będzie równa 414, to
A) 350 B) 360 C) 346,4 D) 313,6

Liczba, która zwiększona o 12% będzie równa 280, to
A) 250 B) 268 C) 246,4 D) 313,6

Liczba, która zwiększona o 15% będzie równa 437, to
A) 350 B) 368 C) 346,4 D) 380

Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c , to
A) c = 60 B) c = 52 C) c = 4 8 D) c = 39

Liczba 180 jest o 50% większa od liczby x . Wynika stąd, że
A) x = 120 B) x = 270 C) x = 8 0 D) x = 90

Jeżeli liczba 91 jest o 40% większa od liczby x , to liczba x jest równa
A) 72 B) 70 C) 68 D) 65

Liczba 90 jest o 50% większa od liczby x . Wynika stąd, że
A) x = 135 B) x = 6 0 C) x = 75 D) x = 45

Liczba a jest o 20% większa od liczby b . Liczba b stanowi
A) 65a B) 45a C) 56a D) mniej niż 80% liczby a

*Ukryj

Liczba a jest o 40% mniejsza od liczby b . Liczba b stanowi
A) 53a B) 35a C) 57a D) mniej niż 80% liczby a

Liczba a jest o 40% większa od liczby b . Liczba b stanowi
A) 65a B) 45a C) 56a D) mniej niż 80% liczby a

Gdy od 17% liczby 21 odejmiemy 21% liczby 17, to otrzymamy
A) 0 B) 1400 C) 3,57 D) 4

*Ukryj

Gdy do 50% liczby 73 dodamy 73% liczby 50, to otrzymamy
A) 1 B) 73 C) 71300 D) 100

Gdy od 19% liczby 32 odejmiemy 16% liczby 19, to otrzymamy
A) 0 B) 1300 C) 3,04 D) 9,12

Połowę liczby a zwiększono o 20%. Otrzymano
A) 1,2a B) 0,1a C) 0,6a D) 0,5a + 0,2

*Ukryj

Połowę liczby a zwiększono o 40%. Otrzymano
A) 0,7a B) 1,4a C) 0,6a D) 0,5a + 0,4

Ćwierć liczby a zwiększono o 40%. Otrzymano
A) 3,5a B) 35% ⋅a C) 65 % ⋅a D) 0,25a + 40% ⋅a

Połowę liczby a zmniejszono o 20%. Otrzymano
A) 0,2a B) 0,4a C) 0,3a D) 0,5a − 0,2

Jedną trzecią dodatniej liczby a zwiększono o 20%. Otrzymano w ten sposób
A) 66% ⋅a B) 50% ⋅a C) 40% ⋅a D) 48% ⋅a

Jeżeli liczba 3b jest o 20% większa od połowy liczby 2a + b , to liczba a jest większa od b o
A) 100% B) 80% C) 50% D) 200%

*Ukryj

Jeżeli liczba 3b jest o 50% większa od połowy liczby 2a + b , to liczba a jest większa od b o
A) 100% B) 150% C) 50% D) 200%

Połowa liczby a jest o 25% mniejsza od trzeciej części liczby b . Wtedy liczba b jest
A) o 200% większa od a
B) o 100% większa od a
C) o 50% większa od a
D) o 150% większa od a

Liczba a to najmniejsza liczba pierwsza. Liczba b jest równa ( √ -- )2 √ -- 5− 1 + 2 5 . Jakim procentem liczby a jest liczba b ?
A) 300% B) 600% C) 200% D) 400%

*Ukryj

Liczba a to najmniejsza nieparzysta liczba pierwsza. Liczba b jest równa ( ) √ 2-− 2 2 + 4√ 2- . Jakim procentem liczby a jest liczba b ?
A) 300% B) 600% C) 200% D) 400%

Liczba a to najmniejsza liczba pierwsza. Liczba b jest równa ( √ -- )2 √ -- 7− 1 + 2 7 . Jakim procentem liczby a jest liczba b ?
A) 300% B) 600% C) 200% D) 400%

Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b . Stąd wynika, że a jest równe
A) 103% liczby b B) 125% liczby b C) 150% liczby b D) 153% liczby b

*Ukryj

Liczby a i b są dodatnie oraz 28% liczby a jest równe 49% liczby b . Stąd wynika, że a jest równe
A) 57% liczby b B) 125% liczby b C) 175% liczby b D) 149% liczby b

Liczby a i b są dodatnie oraz 20% liczby a jest równe 25% liczby b . Stąd wynika, że a jest równe
A) 125% liczby b B) 120% liczby b C) 115% liczby b D) 110% liczby b

Liczby a i b są dodatnie oraz 14% liczby a jest równe 21% liczby b . Stąd wynika, że a jest równe
A) 103% liczby b B) 125% liczby b C) 150% liczby b D) 153% liczby b

Dana jest liczba  100 a = 100 . Liczba b stanowi 1% liczby a . Wówczas
A) b = 1 0096 B) b = 100 97 C) b = 10 098 D) b = 10 099

Suma liczby x i 1 5% tej liczby jest równa 230. Równaniem opisującym tę zależność jest
A) 0,15 ⋅x = 230 B) 0,8 5⋅x = 230 C) x + 0,15 ⋅x = 2 30 D) x − 0,1 5⋅x = 230

*Ukryj

Różnica liczby x i 15% tej liczby jest równa 255. Równaniem opisującym tę zależność jest
A) x − 0,15 = 255 B) 1 ,85⋅x = 255 C) x + 0,15 ⋅x = 2 55 D) x − 0,1 5⋅x = 255

Liczba a stanowi 80% liczby dodatniej b . O ile procent liczba b jest większa od liczby a ?
A) 25% B) 80% C) 20% D) 120%

*Ukryj

Jeżeli liczba x stanowi 40% dodatniej liczby y , to liczba y jest większa od liczby x o:
A) 60% B) 150% C) 160% D) 180%

Liczba b stanowi 40% liczby a . O ile procent liczba a jest większa od liczby b ?
A) 25% B) 60% C) 250% D) 150%

Liczba a stanowi 125% liczby b . O ile procent liczba b jest mniejsza od liczby a ?
A) 25% B) 80% C) 20% D) 120%

Liczba a stanowi 80% liczby dodatniej b . Zatem liczba b jest większa od liczby a o:
A) 15% B) 20% C) 25% D) 30%

Liczba y to 120% liczby x . Wynika stąd, że
A) y = x + 0,2 B) y = x + 0,2x C) x = y− 0,2 D) x = y − 0,2y

*Ukryj

Liczba x jest o 30% mniejsza od liczby y . Z tego wynika, że
A) x = 0,7y B) y = 1,3x C) x = 1 ,3y D) y = 0,3x

Liczba a stanowi 60% liczby b . Wówczas:
A) a = b − 0,4 B) b = 0,4a C) b = 53a D) a = 53b

Liczba y jest o 30% większa od liczby x . Z tego wynika, że
A) x = 0,7y B) y = 1,3x C) x = 1 ,3y D) y = 0,3x

Dodatnia liczba x stanowi 70% liczby y . Wówczas
A) y = 1130x B) y = 710x C) y = 10-x 7 D) y = 10x 13

Liczba x jest o 30% większa od liczby y . Z tego wynika, że
A) y = 0,7x B) x = 1,3y C) y = 1 ,3x D) x = 0,3y

Liczba y to 140% liczby x . Wynika stąd, że
A) y = x + 0,4 B) x = y − 0,4 C) y = x + 0,4x D) x = y − 0,4y

Dodatnia liczba x stanowi 30% liczby y . Wówczas
A) y = 1170x B) y = 130x C) y = 7-x 10 D) y = 13x 10

Liczba x stanowi 20% liczby y . Zatem prawdziwe jest następujące równanie
A) 0,2x = y B) y = 5x C) 1,2x = y D) x = 1,2y

Wiadomo, że 8% pewnej liczby jest równe 10. Zatem 10% tej liczby wynosi
A) 12,5 B) 15 C) 18 D) 8

*Ukryj

Wiadomo, że 8% pewnej liczby jest równe 10. Zatem 12% tej liczby wynosi
A) 12,5 B) 15 C) 18 D) 8

Wiadomo, że 9% pewnej liczby jest równe 16,2. Zatem 10% tej liczby wynosi
A) 12,5 B) 15 C) 18 D) 8

6% pewnej liczby jest równe 15. 14% tej liczby jest równe
A) 28 B) 36 C) 32 D) 35

Jeśli, 120% pewnej liczby jest równe 480, to 75% tej liczby jest równe
A) 250 B) 300 C) 350 D) 400

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 96% liczby 2a + b oraz 64% liczby 5a + c . Wynika stąd, że
A) c = 1 ,5a B) c = 70a C) c = 14a D) c = 48a

*Ukryj

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 96% liczby 3a + b oraz 120% liczby 4a + c . Wynika stąd, że
A) c = 67 ,2a B) c = 80,64a C) c = 56a D) c = 48a

Liczba b to 125% liczby a . Wskaż zdanie fałszywe.
A) b = a + 0,2 5⋅a B) b = a+ 25% ⋅ a C) b = 1,25 ⋅a D) b = a + 25%

*Ukryj

Liczba b to 95% liczby a . Wskaż zdanie fałszywe.
A) b = a − 0 ,0 5⋅a B) b = a − 5% ⋅ a C) b = a − 5% D) b = 0,95 ⋅a

Liczba b jest 3 razy większa od liczby a . Wtedy
A) b = a + 30 0% ⋅a B) b = a⋅ 300% ⋅a C) b = a + 20 0% ⋅a D) b = a+ 3 00%

*Ukryj

Liczba b jest 2 razy większa od liczby a . Wtedy
A) b = a + 20 0% ⋅a B) b = a⋅ 200% ⋅a C) b = a + 20 0% D) b = a+ 1 00% ⋅a

Liczba, której 4% jest równe ( )− 1 112 , to
A) 300 B) 100 C) 0,12 D) 0,48

*Ukryj

Liczba, której 8% jest równe ( )− 1 124 , to
A) 100 B) 300 C) 0,12 D) 0,48

Liczba, której 5% jest równe ( )− 1 114 , to
A) 210 B) 70 C) 0,14 D) 280

Iloczyn dodatnich liczb a ,b i c jest równy 6048. Ponadto 9% liczby a jest równe 8% liczby b , oraz 70% liczby b jest równe 60% liczby c . Stąd wynika, że iloczyn ac jest równy
A) 288 B) 378 C) 324 D) 336

Liczba 30 to p% liczby 80, zatem
A) p < 40 B) p = 4 0 C) p = 42,5 D) p > 42,5

*Ukryj

Liczba 50 to p% liczby 90, zatem
A) p < 51 B) p = 5 1 C) p = 52,5 D) p > 52,5

Liczba dodatnia a jest zapisana w postaci ułamka zwykłego. Jeżeli licznik tego ułamka zmniejszymy o 50%, a jego mianownik zwiększymy o 50%, to otrzymamy liczbę b taką, że
A) b = 1a 4 B) b = 1a 3 C)  1 b = 2a D)  2 b = 3a

*Ukryj

Liczba dodatnia a jest zapisana w postaci ułamka zwykłego o dodatnim mianowniku. Jeżeli licznik tego ułamka zwiększymy o 25%, a jego mianownik zmniejszymy o 25%, to otrzymamy liczbę b taką, że
A) b = 5a 3 B) b = 4a 3 C)  5 b = 4a D)  3 b = 2a

Strona 1 z 2>