Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Czworokąt/Trapez

Wyszukiwanie zadań

Punkt C = (1,− 1) jest wierzchołkiem trapezu ABCD . Prosta o równaniu y = 5x− 3 zawiera podstawę AB . Podstawa CD zawiera się w prostej o równaniu
A) y = 4x− 5 B) y = 5x − 6 C)  1 4 y = − 5 x− 5 D) y = 5x − 5

Ukryj Podobne zadania

Dany jest trapez ABCD , w którym boki AB i CD są równoległe oraz C = (3,5) . Wierzchołki A i B tego trapezu leżą na prostej o równaniu y = 5x+ 3 . Wtedy bok CD tego trapezu zawiera się w prostej o równaniu
A) y = 3x + 5 B)  1 y = − 5 x+ 3 C) y = 5x − 10 D) y = − 15x + 285-

Punkt C = (0,2) jest wierzchołkiem trapezu ABCD , którego podstawa AB jest zawarta w prostej o równaniu y = 2x − 4 . Wskaż równanie prostej zawierającej podstawę CD .
A) y = 1x + 2 2 B) y = − 2x + 2 C)  1 y = − 2 x+ 2 D) y = 2x+ 2

Punkt A = (2,− 4) jest wierzchołkiem trapezu ABCD . Prosta o równaniu y = 4x+ 7 zawiera podstawę CD . Podstawa AB zawiera się w prostej o równaniu
A) y = 4x − 10 B) y = 5x − 6 C)  1 7 y = − 4x− 2 D) y = 4x − 1 2

Dane są trzy niewspółliniowe punkty: A = (1,1) , B = (6 ,2 ) , C = (4,5) . Ile jest wszystkich punktów D takich, że czworokąt o wierzchołkach w punktach A ,B ,C ,D jest trapezem prostokątnym?
A) 1 B) 3 C) 6 D) 4

W trapez ABCD wpisano koło k , które jest styczne do podstaw trapezu w punktach K = (3,3) i L = (1,5) . Pole koła k jest równe
A) 4π B) 2π C)  √ -- 2π 2 D) 8π

spinner