Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dane są dwie funkcje określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x wzorami f (x) = − 5x + 1 oraz g(x) = 5x . Liczba punktów wspólnych wykresów tych funkcji jest równa
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

*Ukryj

Dane są dwie funkcje określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x wzorami ( )x f (x) = 1 5 oraz g(x) = 5x . Liczba punktów wspólnych wykresów tych funkcji jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Dane są dwie funkcje określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x wzorami f (x) = 13x − 1 oraz g(x ) = 3x . Liczba punktów wspólnych wykresów tych funkcji jest równa
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

Wykres funkcji x y = − 3 znajduje się w ćwiartkach
A) I i II B) II i III C) III i IV D) IV i I

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem f(x ) = ax . Punkt A = (1,2) należy do tego wykresu funkcji.


PIC


Podstawa a potęgi jest równa
A) − 12 B) 12 C) − 2 D) 2

*Ukryj

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem f(x ) = ax . Punkt A = (− 1,2) należy do tego wykresu funkcji.


PIC


Podstawa a potęgi jest równa
A) − 12 B) 12 C) − 2 D) 2

Funkcja f określona jest wzorem x f(x ) = 2 . Funkcja g(x) = f (x)+ 2 z prostą y = 2
A) ma jeden punkt wspólny B) dwa punkty wspólne
C) nie ma punktów wspólnych D) ma nieskończenie wiele punktów wspólnych

*Ukryj

Funkcja f określona jest wzorem x f(x ) = 2 . Wykres funkcji g(x) = f(x) − 2 z prostą y = 2
A) ma jeden punkt wspólny B) dwa punkty wspólne
C) nie ma punktów wspólnych D) ma nieskończenie wiele punktów wspólnych

Jeżeli do wykresu funkcji wykładniczej f należy punkt P = (− 1,3) , to funkcja ta określona jest wzorem
A) f(x ) = 3x B) f(x ) = 9x C) f(x) = (1)x 3 D) f (x) = (1)x 9

*Ukryj

Jeżeli do wykresu funkcji wykładniczej f należy punkt P = (− 2,9) , to funkcja ta określona jest wzorem
A) f(x ) = 3x B) f(x ) = 9x C) f(x) = (1)x 3 D) f (x) = (1)x 9

Jeżeli do wykresu funkcji wykładniczej f należy punkt 1 P = (− 2,3) , to funkcja ta określona jest wzorem
A) f(x ) = 3x B) f(x ) = 9x C) f(x) = (1)x 3 D) f (x) = (1)x 9

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem f(x ) = ax . Wartość funkcji dla x = 5 jest cztery razy większa, niż wartość dla x = 1 .


PIC


Podstawa a potęgi jest równa
A) 2 B) √ -- 42 C) √ -- − 2 D) √ 2-

Która z podanych prostych nie przecina wykresu funkcji 1- y = 3− 2x ?
A) x = −1 0 B) x = 5 C) y = 3 D) y = − 5

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji określonej wzorem


PIC


A) f(x ) = 2x − 3 B) 2x− 3 C) ( 1)x 2 − 3 D) ( 1)x −3 2

Dane są funkcje 5x f(x) = (√-5)x oraz (√5− 1)x g (x) = ---2x-- , określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x . Punkt wspólny wykresów funkcji f i g
A) nie istnieje B) ma współrzędne (0,1)
C) ma współrzędne (1,0) D) ma współrzędne √ -- ( 5,5)

Wykres funkcji x y = 3 + k przechodzi przez punkt (2,− 5) gdy liczba k jest równa
A) 2 − -15 3 B) 4 C) -14 D) 14

*Ukryj

Jeżeli wiadomo, że punkt P = (3,4) należy do wykresu funkcji x f (x) = 2 + m , to
A) m = − 2 B) m = −4 C) m = 4 D) m = 2

Dana jest funkcja f określona wzorem −x f(x) = 3 . Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi Ox . Zatem
A) g(x ) = − 3−x B) g (x) = − 3x C) g(x ) = 3x D) g(x) = 3−x − 2

*Ukryj

Dana jest funkcja f określona wzorem −x f(x) = 3 . Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi Oy . Zatem
A) g(x ) = − 3−x B) g (x) = − 3x C) g(x ) = 3x D) g(x) = 3−x − 2

Dana jest funkcja f określona wzorem −x f(x) = 2 . Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi Ox . Zatem
A) g(x ) = 2−x B) g (x) = − 2−x C) g(x ) = 2x D) g(x) = 2−x − 2

Dane są funkcje x f(x) = 3 oraz g (x) = f(−x ) , określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x . Punkt wspólny wykresów funkcji f i g
A) nie istnieje B) ma współrzędne (1,0)
C) ma współrzędne (0,1) D) ma współrzędne (0,0)

*Ukryj

Dane są funkcje x f(x) = 2 oraz g (x) = −f (x) + 4 , określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x . Punkt wspólny wykresów funkcji f i g
A) nie istnieje B) ma współrzędne (1,0)
C) ma współrzędne (0,1) D) ma współrzędne (1,2)

Do wykresu funkcji wykładniczej x y = a ⋅b należą punkty (1,3) i (3,9) . Zatem liczba a+ b jest równa
A) √ -- 2 3 B) 12 C) √ 3-+ √9- 3 D) 1√2- 3

*Ukryj

Do wykresu funkcji wykładniczej x y = a ⋅b należą punkty (1,3) i (3,27) . Zatem liczba a+ b jest równa
A) √ -- 2 3 B) 12 C) 4 D) √12- 3

Do wykresu funkcji x f(x) = 9 nie należy punkt
A) (0,1) B) ( ) 1,3 2 C) ( ) − 12,3 D) ( ) − 1, 19

*Ukryj

Do wykresu funkcji f danej wzorem x f(x) = 3 − 4 , należy punkt o współrzędnych
A) (− 1,− 7) B) (0 ,−4 ) C) (0,− 3) D) (2,2)

Do wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f (x) = 3x − 2 należy punkt o współrzędnych
A) (− 1,− 5) B) (0 ,−2 ) C) (0,− 1) D) (2,4)

Do wykresu funkcji f danej wzorem x f(x) = 2 − 1 nie należy punkt o współrzędnych
A) (2,− 1) B) (2,3 ) C) (1,1) D) (0,0)

Do wykresu funkcji x f(x) = 4 nie należy punkt
A) (0,1) B) ( ) 1,4 2 C) ( ) − 12, 12 D) ( ) − 1, 14

Do wykresu funkcji ( 1)x f(x) = 3 należy punkt
A) (− 1,− 3) B) (3 ,−1 ) C) 1 (3,1) D) 1 (1,3)

Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem y = − 3x−3 , należy punkt
A) (3,1) B) ( ) 2, 1 3 C) ( ) 1,− 1 9 D) (2,− 3)

Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem y = − 2x−2 , należy punkt
A) (1,− 2) B) (2,− 1) C) ( 1) 1,2 D) (4,4 )

Do wykresu funkcji określonej wzorem x− 1 f(x) = 2 + 1 , należy punkt o współrzędnych
A) ( ) 0, 1 2 B) (1,2) C) (2,4) D) (4,4)

Do wykresu funkcji −x f(x) = 4 nie należy punkt
A) (0,1) B) ( ) 1, 1 2 2 C) ( ) − 12,2 D) ( ) − 1, 14

Funkcja f jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem f (x) = 3x−2 + 3 . Prosta l ma równanie y = 3,3 . Ile punktów wspólnych mają wykres funkcji f i prosta l ?
A) Zero. B) Jeden. C) Dwa. D) Nieskończenie wiele.

*Ukryj

Funkcja f jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem f (x) = 2x+3 − 2 . Prosta l ma równanie y = − 2,1 . Ile punktów wspólnych mają wykres funkcji f i prosta l ?
A) Zero. B) Jeden. C) Dwa. D) Nieskończenie wiele.

Wykres funkcji x−3 f(x ) = 2 przedstawiony jest na rysunku:


PIC


*Ukryj

Wykres funkcji −x f(x ) = 3⋅3 przedstawiony jest na rysunku:


PIC


Wykres funkcji ( )x −3 f(x ) = 12 przedstawiony jest na rysunku:


PIC


Wykres funkcji ( )x −3 f(x ) = 12 przedstawiony jest na rysunku


PIC