Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dane są zbiory  ( 7 ) A = − 6,6 i B = N liczb naturalnych dodatnich. Wówczas iloczyn zbiorów A ∩ B jest równy
A) (0,6) B) (0,5 ⟩ C) {1 ,2,3,4,5,6} D) {1,2,3,4 ,5}

*Ukryj

Dane są zbiory  ( 12- 13) A = − 5 , 2 i B = N liczb naturalnych dodatnich. Wówczas iloczyn zbiorów A ∩ B jest równy
A) (0,6⟩ B) (0,5 ⟩ C) {1 ,2,3,4,5,6} D) {1,2,3,4 ,5}

Dane są zbiory  ( 4 ) A = − 7,7 i B = N liczb naturalnych dodatnich. Wówczas iloczyn zbiorów A ∩ B jest równy
A) (0,7) B) {1,2,3,4,5,6} C) (0,6⟩ D) {1,2,3,4,5,6 ,7 }

Dane są zbiory: A = ⟨− 5;3 ) oraz B = ⟨2;7) . Zbiór A ∩ B zaznaczony jest na rysunku:


PIC


Jeśli A = ⟨− 8,12⟩ i B = (0,20) , to różnica A ∖B jest przedziałem
A) (− 8,0) B) ⟨− 8,0⟩ C) (− 8,0⟩ D) ⟨− 8,0)

*Ukryj

Różnicą przedziałów ⟨6,+ ∞ ) i (6,10) jest
A) (10,+ ∞ ) B) { 6}∪ ⟨1 0,+ ∞ ) C) {6} ∪ (10 ,+ ∞ ) D) ⟨10,+ ∞ )

Jeśli A = ⟨− 3,5⟩,B = (0,5) , to różnica A ∖ B jest zbiorem
A) ⟨− 3,0) B) (− 3,0) C) ⟨− 3,0⟩ ∪ {5} D) ⟨− 3,0) ∪ {5}

Jeśli A = (− 2,5) i B = ⟨− 1,2) , to różnica przedziałów A i B jest równa
A) (− 2,− 1) ∪ (2,5) B) (− 2,− 1)∪ ⟨2,5) C) (− 2,− 1)∪ ⟨2 ,5 ⟩ D) (− 2,2)

Dane są zbiory A = ⟨− 2,1) oraz B = (− 4,9 ⟩ . Różnica B ∖ A jest równa
A) ∅ B) (− 4,− 2⟩ ∪ (1,9⟩ C) (− 4,− 2) ∪ ⟨1,9⟩ D) (− 4 ,− 2 )

Jeśli A = ⟨− 3,4⟩,B = {4,6} , to różnica A ∖B jest równa
A) ⟨− 3,4) B) ⟨− 3,6) C) ⟨− 3,4) ∪ {6} D) ⟨− 3,4)∪ (4,6)

*Ukryj

Jeśli A = ⟨− 4,3⟩,B = {3,6} , to różnica A ∖B jest równa
A) ⟨− 4,6) B) ⟨− 4,3 ⟩∪ {6} C) ⟨− 4,3) ∪ {6} D) ⟨− 4,3)

Jeśli A = ⟨− 5,− 3⟩,B = {− 6,− 5} , to różnica A ∖ B jest równa
A) ⟨− 6,− 3) B) (− 5,− 3⟩ C) ⟨− 5,− 3)∪ { − 6} D) ⟨− 5,− 3) ∪ (− 6,− 5)

Rozważamy przedziały liczbowe (− ∞ ,5) i ⟨− 1,+ ∞ ) . Ile jest wszystkich liczb całkowitych, które należą jednocześnie do obu rozważanych przedziałów?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 7

*Ukryj

Rozważamy przedziały liczbowe: (− ∞ ,13⟩ i (− 5,+ ∞ ) . Ile jest wszystkich liczb całkowitych, które należą jednocześnie do obu rozważanych przedziałów?
A) 17 B) 16 C) 18 D) 19

Dane są zbiory  2 A = {x ∈ R : x ≥ 1 } i  2 B = {x ∈ R : x ≤ x} . Zatem zbiór A ∖B jest równy
A) (− ∞ ,− 1⟩∪ ⟨1 ,+∞ ) B) (− ∞ ,− 1⟩ ∪ ⟨0,+ ∞ )
C) (− ∞ ,− 1⟩∪ (1,+ ∞ ) D) (− ∞ ,0⟩∪ ⟨1,+ ∞ )

*Ukryj

Dane są zbiory  2 A = {x ∈ R : x ≥ 1 } i  2 B = {x ∈ R : x ≥ x} . Zatem zbiór B ∖ A jest równy
A) (− 1,0⟩ B) (−∞ ,− 1⟩ ∪ ⟨0,+ ∞ )
C) (− 1,0) D) (− ∞ ,0⟩∪ ⟨1 ,+ ∞ )

Rozważamy przedziały liczbowe (− ∞ ,− log 2022 ⟩ i √ ----- ⟨ 2022,+ ∞ ) . Ile jest wszystkich liczb całkowitych, które nie należą do żadnego z tych przedziałów?
A) 48 B) 44 C) 46 D) 43

Dane są zbiory liczbowe A = (− 10 ,2⟩, B = ⟨− 2,6), C = (0,4 ⟩ . Wynikiem działań (B ∖ A )∩ C jest zbiór
A) (6,4⟩ B) ⟨0,4 ⟩ C) (− 10,0 ⟩ D) (2,4⟩