Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Okresem podstawowym funkcji f (x ) = 3co s(4x + 5) określonej dla x ∈ R jest liczba
A) 2π B) π2- C) π3- D) 3π

Jeżeli α jest takim kątem rozwartym, że  3 cos α = − 5 , to liczba  (π- ) cos 4 − α jest równa
A)  √- −-7-2 10 B) √ - 7-2- 10 C) √ - -120 D)  √ - −102

*Ukryj

Jeżeli α jest takim kątem rozwartym, że  3 sinα = 5 , to liczba  (π- ) sin 4 − α jest równa
A)  √- −-7102 B) √ - 7102- C) √-2 10 D) −√-2 10

Największa wartość funkcji  4 4 f(x) = 1+ sin x − cos x określonej dla x ∈ R to
A) 1 B) √ - -22 C) √ -- 2 D) 2

Nie istnieje kąt α , taki, że
A) tg α = 95 B) sin α = 59 C) sin α = 9 5 D) tg α = 7 9

*Ukryj

Nie istnieje kąt α , taki, że
A) tg α = 67 B) co sα = 76 C) co sα = 6 7 D) tg α = 7 6

Nie istnieje kąt ostry α , taki, że
A) tg α = 78 B) co sα = 78 C) sin α = 8 7 D) tg α = 8 7

Nie istnieje kąt α , taki, że
A) tg α = 150- B) sinα = 510 C) tg α = 50 D) sin α = 50

Największa wartość funkcji f(x ) = sin x + cos x to
A) 1 B) √ - --2 2 C) √ -- 2 D) 2

Liczba  ∘ ∘ tg12 0 ⋅co s60 jest równa liczbie
A) sin 60∘ B) cos 120∘ C) sin 120∘ D) cos 150∘