Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Reszta z dzielenia wielomianu 3 2 W (x) = 2x − 7x − x+ 1 przez dwumian 3x + 1 jest równa
A) 1237 B) 5527- C) − 527 D) 17 27

Wielomian 5 3 2 W (x) = 3x + px − (p − 1)x + 5x − 9 jest podzielny przez dwumian x2 − 1 dla p równego
A) 6 B) − 16 C) 4 D) − 8

Dane są wielomiany 3 W (x) = x − 3x + 1 oraz 3 V (x) = 2x . Wielomian W (x)⋅V (x) jest równy
A) 2x 5 − 6x 4 + 2x 3 B) 2x6 − 6x 4 + 2x 3 C) 2x5 + 3x + 1 D) 2x5 + 6x4 + 2x3

*Ukryj

Iloczyn wielomianów 2x − 3 oraz 2 − 4x − 6x − 9 jest równy
A) − 8x3 + 27 B) − 8x 3 − 2 7 C) 8x3 + 27 D) 8x3 − 27

Dane są wielomiany 4 W (x) = x − 3x + 1 oraz 2 V (x) = 3x . Wielomian W (x)⋅V (x) jest równy
A) 3x 8 − 9x 2 + 3x 2 B) x4 + 3x2 − 3x + 1 C) 3x6 − 9x 3 + 3x 2 D) 6 3 2 3x + 9x + 3x

Iloczyn wielomianów 2x + 3 oraz 2 − 4x + 6x − 9 jest równy
A) − 8x3 + 27 B) − 8x 3 − 2 7 C) 8x3 + 27 D) 8x3 − 27

Dane są wielomiany 4 W (x) = x − 2x + 1 oraz 3 V (x) = 2x . Wielomian W (x)⋅V (x) jest równy
A) 2x 7 − 4x 4 + 2x 3 B) 2x12 − 4x3 + 2x3 C) 2x6 + 3x + 1 D) 2x7 + 4x4 + 2x3

Dane są wielomiany 3 W (x) = x − 2x + 1 oraz 3 V (x) = 3x . Wielomian W (x)⋅V (x) jest równy
A) 3x 5 − 6x 4 + 3x 3 B) 3x9 − 6x 4 + 3x 3 C) 3x5 + 3x + 1 D) 3x6 − 6x4 + 3x3

Wielomiany W (x ) = (x− 2)(x + 1)(x + 2) + x i 3 2 P (x) = (a − b)x + x + (a + b)x − 4 są równe. Z tego wynika, że
A) a = 1 ,b = 2 B) a = − 1,b = −2 C) a = − 1,b = 2 D) a = 2,b = − 1

*Ukryj

Wielomiany W (x ) = (x− 1)(x + 2)(x + 1) + 2x i 3 2 P (x) = (a + b)x + 2x + (a − b)x − 2 są równe. Z tego wynika, że
A) a = 0 ,b = 1 B) a = 1,b = 0 C) a = − 1,b = 0 D) a = 0,b = − 1

Wielomiany W (x ) = (x− 2)(x + 1)(x + 2) + x i 3 2 P (x) = (b − a)x + x + (a + b)x − 4 są równe. Z tego wynika, że
A) a = 1 ,b = 2 B) a = − 1,b = −2 C) a = − 1,b = 2 D) a = −2 ,b = − 1

Wielomian 5 3 W (x) = x + 2x + bx jest podzielny przez wielomian 2 x + 1 . Wynika stąd, że
A) b = − 3 B) b = − 1 C) b = 1 D) b = 3

*Ukryj

Wielomian 5 3 W (x) = x + 2x − ax jest podzielny przez wielomian 2 x + 1 . Wynika stąd, że
A) a = − 3 B) a = − 1 C) a = 1 D) a = 3

Wielomiany 3 2 P (x) = x + 4x − 7x + 3 i 3 2 Q (x ) = x + 2ax + (a+ b)x + 3 są równe. Zatem
A) a = 4 ,b = − 13 B) a = 2,b = − 9 C) a = 1,b = 3 D) a = 0 ,b = 7

*Ukryj

Wielomiany 3 2 P (x) = x + 3x − 5x + 2 i 3 2 Q (x ) = x + (a+ b)x + 5bx + 2 są równe. Zatem
A) a = − 2 ,b = 5 B) a = 4 ,b = − 1 C) a = 2,b = 1 D) a = 0 ,b = 3

Reszta z dzielenia wielomianu 8 7 5 W (x) = (x + 8x − 2) przez dwumian x+ 8 jest równa
A) 32 B) 32 (88 − 1 )5 C) − 32 D) − 2

*Ukryj

Reszta z dzielenia wielomianu 8 7 6 W (x) = (x + 8x − 2) przez dwumian x+ 8 jest równa
A) 64 B) 64 (88 − 1 )6 C) − 64 D) − 2

Reszta z dzielenia wielomianu 6 5 7 W (x) = (x + 5x − 2) przez dwumian x+ 5 jest równa
A) 128 (56 − 1 )7 B) − 128 C) − 2 D) 128

Reszta z dzielenia wielomianu 8 7 6 W (x) = (x − 8x − 2) przez dwumian x+ 8 jest równa
A) 64 B) 2 C) − 64 D) 64(88 − 1)6

Reszta z dzielenia wielomianu 6 5 6 W (x) = (x + 5x − 2) przez dwumian x+ 5 jest równa
A) 64(5 6 − 1 )6 B) − 64 C) − 2 D) 64

Reszta z dzielenia wielomianu 8 7 5 W (x) = (x − 8x − 2) przez dwumian x+ 8 jest równa
A) 32 B) 32 (88 − 1 )5 C) − 32 D) − 2

Reszta z dzielenia wielomianu 6 5 7 W (x) = (x − 5x − 2) przez dwumian x+ 5 jest równa
A) 128 (56 − 1 )7 B) − 128 C) − 2 D) 128

Iloczyn wielomianów 4 3 W (x) = (x − 1) + x i 2 3 4 P (x) = (2 − x + 3x ) − 2x jest wielomianem stopnia
A) 24 B) 10 C) 12 D) 7

Dane są wielomiany 3 2 W (x) = 3x − 2x , V (x) = 2x + 3x . Stopień wielomianu W (x)⋅V (x) jest równy
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

*Ukryj

Dane są wielomiany: 6 3 W (x) = 2x − 3x + 5x + 4 i 4 2 P (x) = − 4x − 12x + 5 . Stopień wielomianu W (x )⋅P (x) jest równy:
A) 24 B) 10 C) 9 D) 6

Dane są wielomiany 3 2 W (x) = 2x − 3x + 2 , V (x) = 3x − 2+ 2x . Stopień wielomianu W (x) ⋅V (x) jest równy
A) 6 B) 4 C) 5 D) 3

Iloczyn wielomianów 3 W (x) = − 5x − 2 i 4 2 P(x) = x − 2x − 1 jest wielomianem stopnia
A) 7 B) 3 C) 5 D) 6

Wielomian W (x) jest iloczynem wielomianów 4 3 2 P (x) = x − 2x + 3x − x + 5 i Q (x ) = −x 4 + 2x3 + 2x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x ) jest równy
A) 16 B) 8 C) 4 D) 2

Dane są wielomiany: 5 3 W (x) = 2x − 3x + 5x + 4 i 4 2 P (x) = − 4x − 12x + 5 . Stopień wielomianu W (x )⋅P (x) jest równy:
A) 20 B) -8 C) 9 D) 5

Iloczyn wielomianów 2 W (x) = − 3x + 6 i 3 2 P(x) = 2x − 6x + 4 jest wielomianem stopnia
A) 2 B) 3 C) 5 D) 6

Dane są dwa wielomiany 4 3 3 W (x) = − 2x − x + 3x − 1 , V (x) = 4x − 2 . Stopień wielomianu W (x )⋅V (x) jest równy
A) 12 B) 7 C) 4 D) 3

Suma dwóch wielomianów, z których każdy jest stopnia piątego, może być wielomianem stopnia
A) drugiego B) szóstego C) dziesiątego D) dwudziestego piątego

Dane są wielomiany 4 √3-- 3 √3-- 2 W (x) = x + 2x + 4x oraz 2 3√ -- V (x ) = x − 2x . Wielomian W (x) ⋅V (x) jest równy
A) x6 + 2x 3 B) x6 − 2x3 C) x9 − 2x3 D) √ -- x6 − 32x

Wielomian P(x ) = W (x) − K (x) jest siódmego stopnia oraz 7 5 W (x) = mx + 8x + 5 , K (x) = 3x 3 + 8x 5 + (3m + 2)x 7 . Wynika stąd, że liczba m jest różna od
A) 3 B) -1 C) 1 D) 0

*Ukryj

Wielomian P(x ) = W (x) − K (x) jest piątego stopnia oraz 7 5 W (x) = x + mx + 7 , K (x) = 2x 3 + (2m − 3)x 5 + x 7 . Wynika stąd, że liczba m jest różna od
A) − 3 B) − 1 C) 1 D) 3

Wielomian P(x ) = W (x) − K (x) jest siódmego stopnia oraz W (x) = (2m + 1)x7 − 3x5 + 2 , K (x) = 2x 3 − 3x5 + (m + 2)x 7 . Wynika stąd, że liczba m jest różna od
A) 3 B) -1 C) 1 D) 0

Aby otrzymać wielomian 3 W (x) = x + 8 , należy pomnożyć wielomian P (x) = x + 2 przez wielomian:
A) Q (x) = x 2 + 4 B) Q(x ) = x2 − 2x + 4
C) 2 Q (x) = x − 4x + 4 D) 2 Q (x) = x + 2x + 4

Który z wielomianów należy dodać do wielomianu 2 3 W (x) = 5x − 2x + 3 aby otrzymać wielomian P(x ) = 4x3 + 12x2 − 3 ?
A) 6 − 7x2 − 6x 3 B) 2x3 + 17x2 C) 6x3 + 7x 2 D) 6x3 + 7x 2 − 6

Wielomian W (x) jest sumą wielomianów 4 3 2 P (x) = x − 2x + 3x − x+ 5 i Q (x) = −x 4 + 2x 3 + 2x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x ) jest równy
A) 16 B) 8 C) 4 D) 2

*Ukryj

Wielomian W (x) jest sumą wielomianów 5 4 2 P (x) = − 2x + 3x + 3x − x+ 5 i Q (x) = 2x5 − 3x4 − 4x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x) jest równy
A) 2 B) 4 C) 5 D) 10

Dane są wielomiany 3 2 W (x) = x − 3x + x − 11 i 3 2 V(x ) = x + 3x + x + 1 . Stopień wielomianu W (x )− V (x) jest równy
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Dane są wielomiany 3 2 W (x) = x + 3x + x − 11 i 3 2 V (x) = x + 3x + 1 . Stopień wielomianu W (x) − V (x) jest równy
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Reszta z dzielenia wielomianu 2 3 W (x) = − 4px − 13x − 6x − p przez dwumian 1− 3x jest równa 3. Zatem
A) p = 47 B) p = − 225- C) p = − 2 D) p = − 282 13

Przez jaki wielomian należy pomnożyć 3√ -- x+ 4 aby otrzymać wielomian x 3 + 4 ?
A) √ -- √ -- x2 + 34x + 4 3 2 B) √ -- √ -- x2 − 34x + 2 32
C) 2 √3-- √3-- x − 4x + 4 2 D) 2 √3-- 3√ -- x + 4x + 2 2

Wielomiany P i Q określone są wzorami 5 5 P(x ) = x − 1,Q (x) = −x + 1 . Wielomian R(x ) = 2P(x )+ Q(x ) jest stopnia
A) 0 B) 10 C) 1 D) 5

*Ukryj

Wielomiany P i Q określone są wzorami 5 5 P(x ) = x − x,Q (x) = −x − x . Wielomian R(x ) = P(x )+ Q (x) jest stopnia
A) 0 B) 10 C) 1 D) 5

Wielomiany P i Q określone są wzorami 4 4 P(x ) = x − 2,Q (x) = −x + 1 . Wielomian R(x ) = P(x )+ 2Q (x ) jest stopnia
A) 0 B) 4 C) 2 D) 8

Funkcje 11 7 f(x) = x − x + 3x − 2 i 11 7 g(x) = x − x + x + 3 dla argumentu a przyjmują tę samą wartość. Zatem
A) a = 0,5 B) a = 1,5 C) a = 3,5 D) a = 2,5

*Ukryj

Funkcje 13 5 f(x) = x − 2x + 5x − 4 i 13 5 g(x) = x − 2x + 3x + 3 dla argumentu a przyjmują tę samą wartość. Zatem
A) a = 0,5 B) a = 1,5 C) a = 3,5 D) a = 2,5

Wielomiany 3 2 P (x) = (a + 1)x + x − b i 3 2 R (x) = (b − 1)x + x + 2a + 1 są równe. Zatem liczba a + b
A) należy do zbioru ⟨2,3) B) jest większa od 3
C) należy do zbioru (− 2 ,0 ⟩ D) jest mniejsza od -2

Strona 1 z 2>