Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Wielomian W (x) jest iloczynem wielomianów 4 3 2 P (x) = x − 2x + 3x − x + 5 i Q (x ) = −x 4 + 2x3 + 2x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x ) jest równy
A) 16 B) 8 C) 4 D) 2

Dane są dwa wielomiany 4 3 3 W (x) = − 2x − x + 3x − 1 , V (x) = 4x − 2 . Stopień wielomianu W (x )⋅V (x) jest równy
A) 12 B) 7 C) 4 D) 3

Dane są wielomiany: 6 3 W (x) = 2x − 3x + 5x + 4 i 4 2 P (x) = − 4x − 12x + 5 . Stopień wielomianu W (x )⋅P (x) jest równy:
A) 24 B) 10 C) 9 D) 6

Dane są wielomiany: 5 3 W (x) = 2x − 3x + 5x + 4 i 4 2 P (x) = − 4x − 12x + 5 . Stopień wielomianu W (x )⋅P (x) jest równy:
A) 20 B) -8 C) 9 D) 5

Suma dwóch wielomianów, z których każdy jest stopnia piątego, może być wielomianem stopnia
A) drugiego B) szóstego C) dziesiątego D) dwudziestego piątego

Wielomian P(x ) = W (x) − K (x) jest siódmego stopnia oraz 7 5 W (x) = mx + 8x + 5 , K (x) = 3x 3 + 8x 5 + (3m + 2)x 7 . Wynika stąd, że liczba m jest różna od
A) 3 B) -1 C) 1 D) 0

Ukryj Podobne zadania

Wielomian P(x ) = W (x) − K (x) jest siódmego stopnia oraz W (x) = (2m + 1)x7 − 3x5 + 2 , K (x) = 2x 3 − 3x5 + (m + 2)x 7 . Wynika stąd, że liczba m jest różna od
A) 3 B) -1 C) 1 D) 0

Wielomian P(x ) = W (x) − K (x) jest piątego stopnia oraz 7 5 W (x) = x + mx + 7 , K (x) = 2x 3 + (2m − 3)x 5 + x 7 . Wynika stąd, że liczba m jest różna od
A) − 3 B) − 1 C) 1 D) 3

Aby otrzymać wielomian 3 W (x) = x + 8 , należy pomnożyć wielomian P (x) = x + 2 przez wielomian:
A) Q (x) = x 2 + 4 B) Q(x ) = x2 − 2x + 4
C) 2 Q (x) = x − 4x + 4 D) 2 Q (x) = x + 2x + 4

Który z wielomianów należy dodać do wielomianu 2 3 W (x) = 5x − 2x + 3 aby otrzymać wielomian P(x ) = 4x3 + 12x2 − 3 ?
A) 6 − 7x2 − 6x 3 B) 2x3 + 17x2 C) 6x3 + 7x 2 D) 6x3 + 7x 2 − 6

Wielomian W (x) jest sumą wielomianów 4 3 2 P (x) = x − 2x + 3x − x+ 5 i Q (x) = −x 4 + 2x 3 + 2x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x ) jest równy
A) 16 B) 8 C) 4 D) 2

Ukryj Podobne zadania

Wielomian W (x) jest sumą wielomianów 5 4 2 P (x) = − 2x + 3x + 3x − x+ 5 i Q (x) = 2x5 − 3x4 − 4x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x) jest równy
A) 2 B) 4 C) 5 D) 10

Przez jaki wielomian należy pomnożyć 3√ -- x+ 4 aby otrzymać wielomian x 3 + 4 ?
A) √ -- √ -- x2 + 34x + 4 3 2 B) √ -- √ -- x2 − 34x + 2 32
C) 2 √3-- √3-- x − 4x + 4 2 D) 2 √3-- 3√ -- x + 4x + 2 2

Wielomiany P i Q określone są wzorami 5 5 P(x ) = x − 1,Q (x) = −x + 1 . Wielomian R(x ) = 2P(x )+ Q(x ) jest stopnia
A) 0 B) 10 C) 1 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Wielomiany P i Q określone są wzorami 5 5 P(x ) = x − x,Q (x) = −x − x . Wielomian R(x ) = P(x )+ Q (x) jest stopnia
A) 0 B) 10 C) 1 D) 5

Wielomiany P i Q określone są wzorami 4 4 P(x ) = x − 2,Q (x) = −x + 1 . Wielomian R(x ) = P(x )+ 2Q (x ) jest stopnia
A) 0 B) 4 C) 2 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Wielomiany 3 2 P (x) = (a + 1)x + x − b i 3 2 R (x) = (b − 1)x + x + 2a + 1 są równe. Zatem liczba a + b
A) należy do zbioru ⟨2,3) B) jest większa od 3
C) należy do zbioru (− 2 ,0 ⟩ D) jest mniejsza od -2

Strona 1 z 2
spinner