Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Różne

Wyszukiwanie zadań

Do naczynia o pojemności 2,5 l i wlano 0,75 l wody. Jaki procent tego naczynia stanowi objętość wody?
A) 3% B) 60% C) 3,(3)% D) 30%

Czas trwania zabiegu rehabilitacyjnego wydłużono o 35% do 108 minut. Ile początkowo miał trwać ten zabieg?
A) 80 minut B) 90 minut C) 60 minut D) 70 minut

Piotrek ma w swojej bibliotece tylko książki historyczne i biograficzne. Książek historycznych ma 9, co stanowi 30% wszystkich jego książek. Wynika stąd, że liczba książek biograficznych Piotrka, to
A) 21 B) 30 C) 16 D) 10

Ukryj Podobne zadania

Karol ma w swojej bibliotece tylko książki przyrodnicze i sensacyjne. Książek przyrodniczych ma 12, co stanowi 40% wszystkich jego książek. Wynika stąd, że liczba książek sensacyjnych Karola, to
A) 21 B) 18 C) 36 D) 24

Gienek ma w swojej bibliotece tylko książki przygodowe i historyczne. Książek historycznych ma 21, co stanowi 35% wszystkich jego książek. Wynika stąd, że liczba książek przygodowych Gienka, to
A) 21 B) 31 C) 39 D) 43

Ukryj Podobne zadania

Karolina ma o 25% wyższy wynik z egzaminu próbnego od Oli. Wynika z tego, że Oli wynik jest niższy od wyniku Karoliny o
A) 25% B) 22 12% C) 20% D) 171% 2

Kacper jest o 12,5% wyższy od Ali i jest wyższy od Ewy o 11 cm. Ala jest niższa od Ewy o 5%. Wzrost Kacpra jest równy
A) 171 cm B) 160 cm C) 180 cm D) 164 cm

W pojemniku, w którym znajdowały się same monety 1 złotowe zamieniono 38% monet na monety dwuzłotowe oraz pięciozłotowe, przy czym monet dwuzłotowych było dwa razy więcej niż monet pięciozłotowych. W wyniku tej zamiany kwota pieniędzy zgromadzonych w pudełku zwięszyła się o
A) 58% B) 38% C) 76% D) 48%

Jacek w trakcie przygotowań do matury rozwiązał w jednym miesiącu 35 zadań, a w drugim 42 zadania. Liczba zadań rozwiązana w trakcie drugiego miesiąca jest większa od liczby zadań rozwiązanych w pierwszym miesiącu o
A) 25% B) 7% C) 15% D) 20%

Ukryj Podobne zadania

Jacek w trakcie przygotowań do matury rozwiązał w jednym miesiącu 56 zadań, a w drugim 42 zadania. Liczba zadań rozwiązana w trakcie drugiego miesiąca jest mniejsza od liczby zadań rozwiązanych w pierwszym miesiącu o
A) 25% B) 7% C) 15% D) 20%

W sadzie rosną drzewa owocowe: grusze i jabłonie. Liczba grusz jest o 40% większa od liczby jabłoni. Jabłoni jest o 50 mniej niż grusz. Ile jabłoni rośnie w tym sadzie?
A) 20 B) 30 C) 70 D) 125

W trakcie testów drogowych samochód numer 1 poruszał się ze stałą prędkością v1 i pokonał trasę o 20% dłuższą, niż samochód nr 2, który poruszał się ze stałą prędkością v2 . Czas w jakim samochód nr 2 pokonał swoją trasę był o 25% krótszy, niż czas w jakim swoją trasę pokonał samochód nr 1. Stosunek prędkości v1 v2 jest równy
A) 1 B) 190 C) 2245 D) 4 5

Ukryj Podobne zadania

W trakcie testów drogowych samochód numer 1 poruszał się ze stałą prędkością v1 i pokonał trasę o 10% dłuższą, niż samochód nr 2, który poruszał się ze stałą prędkością v2 . Czas w jakim samochód nr 2 pokonał swoją trasę był o 20% krótszy, niż czas w jakim swoją trasę pokonał samochód nr 1. Stosunek prędkości v1 v2 jest równy
A) 110 B) 35 C) 2225 D) 4 5

Piotrek ma 17 lat, a jego tata ma o 34 lata więcej. Wynika stąd, że tata ma od syna
A) 3 razy więcej lat B) 0 100% więcej lat C) 2 razy więcej lat D) o 50% więcej lat

Ukryj Podobne zadania

Zenek ma 19 lat, a jego tata ma o 38 lat więcej. Wynika stąd, że tata ma od syna
A) o 300% więcej lat B) 0 100% więcej lat C) 2 razy więcej lat D) 3 razy więcej lat

Ewa ma 11 lat, a jej tata ma o 33 lata więcej. Wynika stąd, że tata ma od córki
A) 3 razy więcej lat B) 0 200% więcej lat C) 4 razy więcej lat D) o 100% więcej lat

W pewnym obszarze leśnym początkowo rosło 10 000 trzydziestoletnich buków. Na tym obszarze rozpoczęto wyrąb tych drzew i przez 3 kolejne lata wycinano 10% pozostałych buków. Po 3 latach od rozpoczęcia wycinki liczba pozostałych buków jest równa
A) 7000 B) 8100 C) 6561 D) 7290

Z naczynia napełnionego wodą, odlano 4,2 l wody. Woda, która pozostała w naczyniu zajmuje 65% jego pojemności. Zatem pojemność tego naczynia wynosi:
A) 12 l B) 11 l C) 13 l D) 11,5 l

Bezrobocie w pewnym kraju wynosi 10%. Które z poniższych zdań jest fałszywe?
A) Jeżeli bezrobocie wzrośnie o 5 punktów procentowych, to będzie wynosiło 15%.
B) Jeżeli bezrobocie zmaleje o 3 punkty procentowe, to będzie wynosiło 7%.
C) Jeżeli bezrobocie spadnie o 5%, to będzie wynosiło 5%.
D) Jeżeli bezrobocie wzrośnie o 10%, to będzie wynosiło 11%.

spinner