Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Diagram przedstawia ile procent rodzin mieszkających w jednym z łódzkich bloków posiada 0,1,2,3 lub 4 dzieci.


PIC


Średnia liczba dzieci przypadających na jedną rodzinę jest równa
A) 1,22 B) 1,44 C) 2 D) 2,5

*Ukryj

Diagram przedstawia ile procent mieszkańców pewnego osiedla było w listopadzie w kinie 0,1,2,3 lub 4 razy. Średnia liczba wyjść do kina w listopadzie przypadających na jednego mieszkańca jest równa


PIC


A) 1,3 B) 1,44 C) 2 D) 2,5

Na diagramie przedstawione są wyniki pomiaru wzrostu uczniów pewnej klasy.


PIC


Ile osób w tej klasie ma wzrost powyżej średniego?
A) 17 B) 4 C) 21 D) 9

*Ukryj

Wyniki sprawdzianu z geografii są przedstawione na diagramie


PIC


Ile osób uzyskało ocenę wyższą od średniej ocen z tego sprawdzianu?
A) 5 B) 8 C) 20 D) 13

Na diagramie przedstawiono procentowy podział zarobków w pewnej firmie


PIC


Jaki procent pracowników tej firmy ma zarobki powyżej średniej?
A) 47% B) 52% C) 5% D) 17%

Na diagramie przedstawione są wyniki pomiaru wzrostu uczniów pewnej klasy.


PIC


Ile osób w tej klasie ma wzrost poniżej średniego?
A) 14 B) 2 C) 6 D) 19

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie


PIC


Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa
A) 4 B) 3,6 C) 3,5 D) 3

*Ukryj

Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa


PIC


A) 2 B) 1 C) 1,5 D) 1,8

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie


PIC


Średnia ocen ze sprawdzianu jest równa
A) 3,48 B) 4 C) 3,5 D) 3

Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa


PIC


A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 1,8

Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa


PIC


A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 1,8

Przeprowadzono badanie dotyczące liczby samochodów osobowych w rodzinie. Wyniki przedstawia poniższy diagram


PIC


Wartość średnia liczby samochodów w rodzinie wynosi
A) 2 B) 16667 C) 8335 D) 3

Na diagramie poniżej znajdują się wyniki z matematyki uczniów klasy IIIA na pierwszy semestr.


PIC


Średnia ocen z matematyki w tej klasie jest równa:
A) 3 B) 3,3 C) 3,5 D) 3,8

Średnia danych przestawionych na wykresie słupkowym jest równa:


PIC


A) 8,25 B) 4 C) 3,3 D) 0,625

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie


PIC


Średnia ocen uzyskanych przez uczniów z tego sprawdzianu jest równa
A) 2 B) 3 C) 3,5 D) 4