Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Dany wykres/Zbiór wartości

Wyszukiwanie zadań

Dany jest wykres funkcji y = f(x ) . Dziedziną D i zbiorem wartości ZW tej funkcji jest


PIC


A) D = ⟨− 2,4) , ZW = (− 5,6⟩ B) D = ⟨− 5,6⟩ , ZW = ⟨− 2,4⟩
C) D = (− 5,6⟩ , ZW = ⟨− 2,4) D) D = ⟨− 2,4⟩ , ZW = ⟨− 5,6⟩

Ukryj Podobne zadania

Dany jest wykres funkcji y = f(x ) . Dziedziną D i zbiorem wartości ZW tej funkcji jest


ZINFO-FIGURE


A) D = ⟨− 1,3) , ZW = (− 5,6⟩ B) D = (− 5,6⟩ , ZW = ⟨− 1,4⟩
C) D = (− 5,6⟩ , ZW = ⟨− 1,3) D) D = ⟨− 1,4⟩ , ZW = ⟨− 5,6⟩

Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) , przedstawiono wykres funkcji f określonej dla każdego x ∈ [− 5,4) . Na tym wykresie zaznaczono punkty o współrzędnych całkowitych.


PIC


Najmniejsza wartość funkcji f w przedziale [− 4,0] jest równa
A) (− 4) B) (− 3) C) (− 2) D) 0

Zbiorem wartości funkcji f , której wykres przedstawiono poniżej jest


PIC


A) ⟨− 4,− 3⟩ ∪ ⟨0,4⟩ B) ⟨− 5,6⟩ C) ⟨− 4,4⟩ D) ⟨−5 ,0⟩∪ ⟨1,6⟩

Ukryj Podobne zadania

Zbiorem wartości funkcji f , której wykres przedstawiono poniżej jest


PIC


A) (− 3,2⟩ B) ⟨− 4,3) C) ⟨− 4,3⟩ D) ⟨− 4,− 1)∪ ⟨1 ,5 ⟩

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Zbiorem wartości tej funkcji jest
A) ⟨− 4,3⟩ B) ⟨− 4,− 1⟩ ∪ ⟨1,3⟩ C) ⟨− 4,− 1⟩∪ (1 ,3⟩ D) ⟨− 5,6⟩

Zbiorem wartości funkcji, której wykres jest przedstawiony na rysunku jest przedział


PIC


A) ⟨− 4,5⟩ B) ⟨− 4,5) C) ⟨− 2,3⟩ D) (− 2,3⟩

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Zbiorem wartości funkcji f jest
A) (− 2,2) B) ⟨− 2,2) C) ⟨− 2,2⟩ D) (− 2,2⟩

Zbiorem wartości funkcji, której wykres przedstawiono na rysunku jest


PIC


A) ⟨− 2,2) B) (− 2,2) C) ⟨− 2,2⟩ D) (− 2,2⟩

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Zbiorem wartości funkcji f jest przedział
A) (− 1,3) B) ⟨− 1,3) C) ⟨− 1,3⟩ D) (− 1,3⟩

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


ZINFO-FIGURE


Zbiorem wartości funkcji f jest zbiór
A) (− 3,− 1) ∪ (1,3) B) [− 3,− 1]∪ [1,3]
C) (− 5,− 1)∪ (1 ,5) D) [− 5,− 1]∪ [1,5]

Dany jest wykres funkcji f . Zbiorem wartości funkcji f jest przedział


PIC


A) ⟨−4 ,5⟩ B) (− 4,5⟩ C) ⟨− 2,4⟩ D) (−2 ,4⟩

Dany jest wykres funkcji f . Zbiorem wartości funkcji f jest przedział


PIC


A) ⟨−4 ,5⟩ B) ⟨− 4,5) C) ⟨− 2,4⟩ D) (−2 ,4⟩

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f .


PIC


Zbiorem wartości funkcji f jest
A) ⟨− 4,5⟩ B) (− 1,2) C) ⟨− 2,3⟩ D) ⟨− 1,2)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f(x). Zbiorem wartości tej funkcji jest:


PIC


A) ⟨0,8⟩ B) ⟨− 3,8⟩ C) ⟨1,7⟩ D) R

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x ) .


PIC


Największą wartością funkcji f jest
A) 3 B) 0 C) − 3 D) 8
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) .


PIC


Najmniejszą wartością funkcji f jest
A) 3 B) − 4 C) − 3 D) 7

Dana jest funkcja y = f(x) określona dla x ∈ ⟨− 1,8⟩ , której wykres jest przedstawiony na rysunku.


PIC


Wskaż zbiór wartości tej funkcji.
A) {− 1,0 ,1 ,2,3,4,5,6,7,8} B) (− 1,4) C) ⟨− 1,4⟩ D) ⟨− 1,8⟩

Ukryj Podobne zadania

Zbiorem wartości funkcji, której wykres przedstawiono na rysunku jest przedział:


PIC


A) ⟨− 4,5⟩ B) ⟨− 3,4⟩ C) ⟨− 2,4⟩ D) ⟨− 3,2⟩

Zbiorem wartości funkcji, której wykres przedstawiono na rysunku jest przedział:


PIC


A) ⟨− 4,2⟩ B) ⟨− 4,5⟩ C) ⟨− 2,3⟩ D) ⟨− 4,3⟩

Zbiorem wartości funkcji f , której wykres przedstawiono na wykresie poniżej jest przedział


PIC


A) ⟨−3 ,5⟩ B) ⟨− 6,7⟩ C) ⟨0,6⟩ D) ⟨− 5,8⟩

Zbiorem wartości funkcji f , której wykres przedstawiono poniżej jest


PIC


A) ⟨− 6,8⟩ B) ⟨− 6,5⟩ C) ⟨− 3,5⟩ D) ⟨− 3,6⟩

Dana jest funkcja y = f (x) , której wykres jest przedstawiony na rysunku.


PIC


Wskaż zbiór wartości tej funkcji.
A) {− 3,− 2 ,− 1 ,0 ,1,2} B) { −3 ,1} C) ⟨− 3,1⟩ D) ⟨− 3,2⟩

Zbiorem wartości funkcji f , której wykres przedstawiono poniżej jest


PIC


A) ⟨−2 ,5⟩ B) ⟨− 4,8⟩ C) ⟨− 1,4⟩ D) ⟨5,8⟩

Rysunek przedstawia wykres pewnej funkcji y = f(x) , określonej dla x ∈ ⟨− 4,4 ⟩ . Zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie, to zbiór:


PIC


A) ⟨0,3) ∪ (3,4⟩ B) ⟨− 4,− 3⟩ ∪ ⟨0,4⟩
C) (− 4,− 3)∪ (0 ,3)∪ (3,4) D) (− 2,1)∪ (3 ,4)

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiony jest wykres pewnej funkcji y = f (x) . Przyjmuje ona wartości niedodatnie dla argumentów:


PIC


A) (− 4,1) ∪ (3,6) B) ⟨− 4,1⟩ ∪ ⟨3,6⟩ C) ⟨− 6,− 4)∪ (1 ,3 )∪ (6,7⟩ D) (− 4,6)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y = f(x) .


PIC


W którym z przedziałów, funkcja przyjmuje wartość 1?
A) ⟨0,1⟩ B) (− 3,0 ) C) (0,2) D) ⟨− 1,0⟩

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Zbiorem wartości funkcji f jest zbiór
A) [− 3,− 1]∪ [1,3] B) (− 3,3) C) (− 3,− 1)∪ (1,3)

D) [− 5,− 1]∪ [1,5] E) (− 5,5) F) (− 5,− 1)∪ (1,5)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y = f(x) .


PIC


Największa wartość funkcji f w przedziale ⟨− 1,1⟩ jest równa
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Ukryj Podobne zadania

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


PIC


Największa wartość funkcji f w przedziale [− 4,1 ] jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 5

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y = f(x) .


PIC


Najmniejsza wartość funkcji f w przedziale ⟨− 1,1 ⟩ jest równa
A) 3 B) 1 C) − 2 D) − 3

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y = f(x) .


PIC


Zbiorem wartości funkcji y = −f (−x ) jest
A) ⟨− 2,6⟩ B) ⟨−6 ,−2 ⟩ C) ⟨− 6,2⟩ D) ⟨2,6⟩

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y = f(x) .


PIC


Zbiorem wartości funkcji y = −f (x + 3) jest
A) ⟨− 5,1⟩ B) ⟨− 1,5⟩ C) ⟨− 2,4⟩ D) ⟨− 4,2⟩

spinner