Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Która z podanych liczb jest mniejsza: (3)−7 (5)− 7 5 czy 3 ?

*Ukryj

Która z podanych liczb jest mniejsza: (2)−5 (2)− 6 3 czy 3 ?

Która z podanych liczb jest mniejsza: ( 2)− 5 ( 2) −10 15 czy 15 ?

Która z podanych liczb jest mniejsza: − 11 − 11 6 czy 5 ?

Która z podanych liczb jest mniejsza: − 4 − 6 (0,3) czy (0,3) ?

Która z podanych liczb jest mniejsza: − 4 − 5 7 czy 7 ?

Podaną liczbę zapisz w notacji wykładniczej: 5 000 000.

*Ukryj

Podaną liczbę zapisz w notacji wykładniczej: 250 000.

Podaną liczbę zapisz w notacji wykładniczej: 387 000 000.

Podaną liczbę zapisz w notacji wykładniczej: 2 500.

Podaną liczbę zapisz w notacji wykładniczej: 163 800 000.

Podaną liczbę zapisz w notacji wykładniczej: 27 500 000.

Podaną liczbę zapisz w notacji wykładniczej: 0,00009.

*Ukryj

Podaną liczbę zapisz w notacji wykładniczej: 0,0015.

Podaną liczbę zapisz w notacji wykładniczej: 0,01.

Podaną liczbę zapisz bez używana potęg: −5 5⋅ 10 .

*Ukryj

Podaną liczbę zapisz bez używana potęg: −4 1,6⋅ 10 .

Podaną liczbę zapisz bez używana potęg: −4 1,1⋅ 10 .

Podaną liczbę zapisz bez używana potęg: −5 1,5⋅ 10 .

Podaną liczbę zapisz bez używana potęg: −5 1,8⋅ 10 .

Podaną liczbę zapisz bez używania potęg: −13 7 ,7⋅10 .

Podaną liczbę zapisz bez używana potęg: 6 4⋅ 10 .

*Ukryj

Podaną liczbę zapisz bez używania potęg: 10 6 ,1⋅10 .

Podaną liczbę zapisz bez używana potęg: 7 7,55 ⋅10 .

Podaną liczbę zapisz bez używania potęg: 10 1 ,16⋅1 0 .

Podaną liczbę zapisz bez używania potęg: 22 5 ⋅10 .

Zapisz w postaci jednej potęgi liczbę 7 4 3 ⋅3 .

*Ukryj

Zapisz w postaci jednej potęgi liczbę −8 − 7 5 ⋅5 .

Zapisz w postaci jednej potęgi liczbę 15 3 (− 6) : (− 6 ) .

Zapisz w postaci jednej potęgi liczbę 14 10 (1,2) : (1,2) .

Zapisz w postaci jednej potęgi liczbę 6 −5 4 : 4 .

Zapisz w postaci jednej potęgi liczbę −3 − 23 9 : 9 .

Zapisz w postaci jednej potęgi liczbę 13 − 4 7 ⋅7 .

Zapisz w postaci jednej potęgi liczbę ( 2)5 ( 2)5 3 ⋅ 3 .

*Ukryj

Która z podanych liczb jest mniejsza: 7 8 5 czy (− 5) ?

*Ukryj

Która z podanych liczb jest mniejsza: (7)5 ( 7)5 3 czy 4 ?

Która z podanych liczb jest mniejsza: 20 20 (− 7) czy − 7 ?

Która z podanych liczb jest mniejsza: 3 4 0,8 czy 0,8 ?

Która z podanych liczb jest mniejsza: 6 8 (− 3,4) czy (− 3,4) ?

Która z podanych liczb jest mniejsza: ( ) 6 ( )6 45 czy 54 ?

Zapisz w postaci jednej potęgi liczbę (√3)6⋅36 -313:33- .

*Ukryj

Zapisz w postaci jednej potęgi liczbę (√5)14⋅(3√5)6 ---(55)2--- .

Zapisz w postaci jednej potęgi liczbę ( 3)2 5 .

*Ukryj

Zapisz w postaci jednej potęgi liczbę ( − 7)3 6 .

Zapisz podane liczby w kolejności od największej do najmniejszej

 3 2 3 2 4 3 2 ,3 ,(− 2) ,− 3 ,− 2 ,(− 3) .