Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Doprowadź wyrażenie ( ) 2 -4x1−-9x−11 + x−14+3x−11 2x2− 3x−2 x2−x −2 do najprostszej postaci.

Skróć wyrażenie (x+1)2−-(2x−-1)2- 2x−x2 . Podaj konieczne założenia.

*Ukryj

Skróć wyrażenie (2x+-1)2−-(x−-1)2- x2+2x . Podaj konieczne założenia.

Skróć ułamek 1−x−-2x2- 2x− 1 , gdzie  1 x ⁄= 2 .

Uprość wyrażenie 5(x−-3) (3−x )y .

*Ukryj

Uprość wyrażenie 3(x−-5) (5−x )y .

Doprowadź wyrażenie ( 1 ) 4 1 x+98 − -2x3+-21-- ⋅ x3+8x13- x3− 2x 3+4 1−x3 do najprostszej postaci.

Wyrażenie -3-- --x- x−3 − x+ 1 zapisz w postaci ilorazu dwóch wielomianów.

Uprość wyrażenie -27−x3-- x2−2x−3 .

*Ukryj

Uprość wyrażenie -2x3+-16-- x2−2x+4 .

Uprość wyrażenie x3−6x2+3x+10- x2−7x+10 .

Skróć ułamek x2+4x+4- x2− 4 .