Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Inne

Wyszukiwanie zadań

Liczba a jest średnią arytmetyczną trzech liczb, a liczba b jest średnią arytmetyczną ich kwadratów. Zapisz za pomocą a i b średnią arytmetyczną trzech par iloczynów tych liczb.

Ukryj Podobne zadania

Stosując wzory skróconego mnożenia przedstaw w postaci iloczynowej wyrażenie: 4a2 + 12a + 9 − b2 .

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór wszystkich par (x,y) liczb rzeczywistych, dla których wyrażenie: ∘ ------------ 4 4 − x2 − y2 − √---1---- y−log2x ma wartości rzeczywiste.

spinner