Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba a jest średnią arytmetyczną trzech liczb, a liczba b jest średnią arytmetyczną ich kwadratów. Zapisz za pomocą a i b średnią arytmetyczną trzech par iloczynów tych liczb.

Stosując wzory skróconego mnożenia rozłóż na czynniki wyrażenie 1 − a2 + 2ab − b2 .

*Ukryj

Stosując wzory skróconego mnożenia przedstaw w postaci iloczynowej wyrażenie: 4a2 + 12a + 9 − b2 .

Oblicz x z równania  2 bx − abx = ba − ab i przedstaw wynik w najprostszej postaci.

*Ukryj

Oblicz x z równania -y-- -z-- x+z − y−x = 0 i przedstaw wynik w najprostszej postaci.

Oblicz x z równania  2 2 3 − zx + y x = −z y+ zy i przedstaw wynik w najprostszej postaci.

Wyznacz a ze wzoru F = ma .

*Ukryj

Wyznacz t ze wzoru  W- P = t .

Wyznacz h ze wzoru E = mgh .

Wyznacz R ze wzoru  abc P = 4R .

Wyznacz r ze wzoru  mv-2 F = r .

Wyznacz v1 ze wzoru  v1−v2 a = t .

Wyznacz m ze wzoru  mv-2 E = 2 .

Wyznacz t ze wzoru  v1−v2 a = t .

Wyznacz F ze wzoru  F- P = S .

Wyznacz niewiadomą y z równania 1 2 x + y = 1 , gdzie x ⁄= 0,x ⁄= 1 ,y ⁄= 0 .

*Ukryj

Wyznacz T2 ze wzoru Q = mc (T2 − T1) .

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór wszystkich par (x,y) liczb rzeczywistych, dla których wyrażenie: ∘ ------------ 4 4 − x2 − y2 − √---1---- y−log2x ma wartości rzeczywiste.