Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Geometryczny/Dane dwa wyrazy/Inne

Wyszukiwanie zadań

Ciąg geometryczny (an ) jest określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . W tym ciągu a1 = 3,75 oraz a2 = − 7,5 . Suma trzech początkowych wyrazów ciągu (an) jest równa
A) 11,25 B) (− 18,75 ) C) 15 D) (− 15)

Ukryj Podobne zadania

Ciąg geometryczny (an ) jest określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . W tym ciągu a1 = − 2,55 oraz a2 = 10 ,2 . Suma trzech początkowych wyrazów ciągu (an) jest równa
A) 48,45 B) (− 36,6) C) 7,65 D) (−3 3,15)

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla n ≥ 1 , w którym  1 a1 = − 2 , a4 = 116 . Suma czterech początkowych wyrazów ciągu (an) jest równa
A) − 5 8 B) − 3 8 C)  1 − 4 D)  5 − 16

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla n ≥ 1 , o którym wiemy, że: a1 = 2 i a2 = 12 . Wtedy an = 155 52 dla
A) n = 4 B) n = 5 C) n = 6 D) n = 7

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla n ≥ 1 , o którym wiemy, że: a1 = 3 i a2 = 18 . Wtedy an = 233 28 dla
A) n = 7 B) n = 6 C) n = 5 D) n = 4

Liczby 2,6 są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba
A) 162 B) 54 C) 18 D) 9

Ukryj Podobne zadania

Liczby 3,12 są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba
A) 192 B) 96 C) 768 D) 48

Liczby 4,12 są dwoma początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba
A) 36 B) 108 C) 48 D) 324

Dany jest ciąg geometryczny (an) , określony dla n ≥ 1 , w którym  √ -- a2 = 2 , a3 = 2 . Suma sześciu początkowych wyrazów ciągu (an) jest równa
A) √-15- 2−1 B)  √ -- 6 + 7 2 C)  √ -- 3 2 + 7 D)  √ -- 7 + 7 2

Dwa kolejne wyrazy ciągu geometrycznego (an) są równe 3 i 18. Wyrazem tego ciągu może być liczba
A) 27 B) 54 C) 12 D) 1 6

Ukryj Podobne zadania

Dwa kolejne wyrazy ciągu geometrycznego (an) są równe 4 i 24. Wyrazem tego ciągu może być liczba
A) 96 B) 108 C) 43 D) 2 3

Dwa kolejne wyrazy ciągu geometrycznego (an) są równe 9 i 15. Wyrazem tego ciągu może być liczba
A) 6,25 B) 21 C) 24,5 D) 5,4

W ciągu geometrycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , wszystkie wyrazy są niezerowe, oraz iloczyn (a1 + a3)(a1 + a2) jest trzy razy mniejszy od pierwszego wyrazu tego ciągu. Suma czterech początkowych wyrazów ciągu (an) jest równa
A) 3 B) 1 C) 1 3 D) 9

spinner