Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba 22 19 2 − 9 ⋅2 jest równa
A) 219 B) − 219 C) 23 D) − 8⋅2 19

*Ukryj

Liczba 26 23 3 − 24 ⋅3 jest równa
A) − 323 B) 33 C) 323 D) 324

Marta przygotowała dwa żetony takie, że suma liczb zapisanych na obu stronach każdego żetonu jest równa zero. Widok jednej ze stron tych żetonów przedstawiono poniżej.


PIC


Jakie liczby znajdują się na niewidocznych stronach tych żetonów?
A) − 25 i − 8 B) − 25 i 8 C) 25 i − 8 D) 25 i 8

W tabeli zapisano cztery liczby.

I (0,2)4
II (2 ,5 )−2
III(2)4 1 5 ⋅2−4
IV -12 25

Liczba 5− 4 jest równa liczbom
A) I i II B) I i IV C) II i IV D) II i III

Wartość wyrażenia 4 √ --−6 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 3 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

*Ukryj

Wartość wyrażenia 5 √ --−8 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 3. Wartość tego wyrażenia
A) zwiększyła się o 6 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 6 D) zwiększyła się o 9

Wartość wyrażenia 6 √ --−10 W = (− 2) ⋅( 2) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 4 B) zwiększyła się o 4
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

Dane są liczby: 4 12 3,3 ,3 . Iloczyn tych liczb jest równy
A) 316 B) 317 C) 3 48 D) 349

*Ukryj

Dane są liczby: 2 3 9 4 ,4 ,4 . Iloczyn tych liczb jest równy
A) 414 B) 454 C) 4 13 D) 453

Dane są liczby: 2000, 16000, 32000. Iloczyn tych liczb jest równy
A) 29 ⋅1010 B) 210 ⋅109 C) 220 ⋅ 1027 D) 29 ⋅109

Suma kwadratów liczb − 5 i − 4 jest równa:
A) − 9 B) 81 C) 41 D) − 41

Dane są trzy liczby

 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( )8 I. 31- ⋅ 2 2- II. 1 1- ⋅ 3 1- III. 1 2- ⋅ 22- 2 3 4 5 3 3

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Tylko jedna wśród liczb: I, II i III jest całkowita. PF
Liczba II jest większa od pozostałych dwóch liczb.PF

Powierzchnia 2 50 km jest równa
A) 5 ⋅107 m 2 B) 5⋅ 106 m 2 C) 5 ⋅103 m 2 D) 5 ⋅104 m 2

Jeśli n 0,01 21⋅1 0 = 1210 0000 , to n jest równe
A) 12 B) − 10 C) 9 D) − 9

*Ukryj

Jeśli n 121 00000 ⋅10 = 0 ,0121 , to n jest równe
A) 12 B) − 10 C) 9 D) − 9

Jeśli n 0,01 217359 ⋅10 = 121,7359 , to n jest równe
A) 4 B) -8 C) 5 D) -9

Jeśli n 453 00000 : 10 = 0,00453 , to n jest równe
A) 9 B) − 10 C) 10 D) − 11

W tabeli zapisano trzy wyrażenia.

I 52 ⋅ 108 ⋅5 4
II (510 : 52) ⋅108
III 2 8 ⋅58 ⋅58

Które z tych wyrażeń są równe 508 ?
A) Tylko I i II. B) Tylko II i III. C) Tylko II. D) Tylko III.

*Ukryj

W tabeli zapisano trzy wyrażenia.

I (417 : 45) ⋅312
II 212 ⋅6 6 ⋅36
III 47 ⋅ 312 ⋅45

Które z tych wyrażeń są równe 1212 ?
A) Tylko I i III. B) Tylko II i III. C) Tylko I. D) Tylko III.

Iloczyn 2 4 81 ⋅9 jest równy
A) 34 B) 30 C) 316 D) 314

*Ukryj

Liczba 10 10 2 ⋅4 jest równa.
A) 220 B) 230 C) 2300 D) 221

Liczba 30 20 5 ⋅125 jest równa
A) 540 B) 590 C) 5600 D) 51800

Iloczyn liczb 10 10 10 10 10 5 ⋅5 ⋅5 ⋅5 ⋅5 można przedstawić w postaci
A) 5100000 B) 550 C) 511 D) 2510

Liczba 9 2 9 ⋅81 jest równa
A) 814 B) 8 1 C) 913 D) 936

Liczba 3 2 1 6 ⋅64 jest równa
A) 411 B) 224 C) 2 26 D) 414

Zaokrąglenie liczby 12 194,486 ⋅10 z dokładnością do pełnych setek miliardów jest równe
A) 190 ⋅1012 B) 195⋅ 1012 C) 194,5 ⋅1012 D) 194,49 ⋅1012

Danych jest pięć liczb

 ( ) −4 a = (0,3)4, b = 10−2 ⋅92, c = (0,09)2, d = 31- , e = ---1----- 3 (0,81)−1

Która równość jest fałszywa?
A) a = d B) d = c C) b = d D) b = e E) a = c

Liczba 50 50 50 50 x = 4 + 4 + 4 + 4 jest równa liczbie
A) 46250000 B) 4 200 C) 25 6200 D) 451

*Ukryj

Suma 18 18 18 27 + 2 7 + 27 jest równa
A) 3162 B) 354 C) 355 D) 3163

Liczba 20 20 20 x = 3 + 3 + 3 jest równa liczbie
A) 320 B) 322 C) 9 20 D) 321

Liczba 19 19 19 19 x = 4 + 4 + 4 + 4 jest równa liczbie
A) 4130321 B) 420 C) 423 D) 476

Liczba 20 20 20 20 x = 2 + 2 + 2 + 2 jest równa liczbie
A) 2160000 B) 280 C) 222 D) 1620

Liczba 10 10 2 + 2 jest równa.
A) 410 B) 220 C) 2100 D) 211

Sumę liczb 10 10 10 10 10 5 + 5 + 5 + 5 + 5 można przedstawić w postaci
A) 5100000 B) 550 C) 511 D) 2510

Suma 24 24 24 24 16 + 1 6 + 16 + 16 jest równa
A) 424 B) 425 C) 4 48 D) 449

Dane są liczby

 − 573 −288 143 191 I. (− 0,5) II. (− 0,25) III. 15 IV. 8

Która z tych liczb jest największa?
A) I B) II C) III D) IV

Która z podanych liczb jest największa?
A) 83 ⋅85 B) (82)4 C) 812 83 D) 83 : 8−5

*Ukryj

Dane są liczby

 41 41 862 431 I. 25 II. 12 5 III. 2 IV. 5

Która z tych liczb jest największa?
A) I B) II C) III D) IV

Dane są liczby

 827 137 276 275 I. 2 II. 49 III. 8 IV. 7

Która z tych liczb jest największa?
A) I B) II C) III D) IV

Która z podanych liczb jest największa?
A) 55 ⋅56 B) (52)4 C) -520 255 D) 52 : 5−7

Która z podanych liczb jest największa?
A) 33 ⋅34 B) (32)4 C) 315 39 D) 32 : 3−7

Wyrażenie 33⋅34 (33)4 ma wartość
A) 3− 5 B) 30 C) 35 D) − 1 3

*Ukryj

Wyrażenie 52⋅5−3 (54)−3 ma wartość
A) 5− 2 B) 511 C) − 13 5 D) 2 5

Dane są liczby 12 11 10 a = (− 2) , b = (− 2) , c = 2 .
Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:
A) c,b,a B) a,b,c C) c,a,b D) b,c,a

*Ukryj

Dane są liczby 16 15 15 a = (− 3) , b = (− 3) , c = 3 .
Liczby te uporządkowane od największej do najmniejszej to:
A) c,b,a B) a,c,b C) c,a,b D) a,b,c

Liczbę ( (( ) ) 10)10 ( 10)10 10 5 można przedstawić w postaci
A) 100000 5 B) 50 5 C) 511 D) 2510

*Ukryj

Liczbę ( (( ) ) 5) 5 ( 5)5 5 7 można przedstawić w postaci
A) 625 7 B) 25 7 C) 73125 D) 4 9125

Strona 1 z 3>>>>