Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Potęgi

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Marta przygotowała dwa żetony takie, że suma liczb zapisanych na obu stronach każdego żetonu jest równa zero. Widok jednej ze stron tych żetonów przedstawiono poniżej.


PIC


Jakie liczby znajdują się na niewidocznych stronach tych żetonów?
A) − 25 i − 8 B) − 25 i 8 C) 25 i − 8 D) 25 i 8

W tabeli zapisano cztery liczby.

I (0,2)4
II (2 ,5 )−2
III(2)4 1 5 ⋅2−4
IV -12 25

Liczba 5− 4 jest równa liczbom
A) I i II B) I i IV C) II i IV D) II i III

Wartość wyrażenia  4 √ --−6 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 3 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

Ukryj Podobne zadania

Wartość wyrażenia  5 √ --−8 W = (− 3) ⋅ ( 3) pomnożono przez 3. Wartość tego wyrażenia
A) zwiększyła się o 6 B) zwiększyła się o 3
C) zmniejszyła się o 6 D) zwiększyła się o 9

Wartość wyrażenia  6 √ --−10 W = (− 2) ⋅( 2) pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia
A) zmniejszyła się o 4 B) zwiększyła się o 4
C) zmniejszyła się o 2 D) zwiększyła się o 2

Ukryj Podobne zadania

Dane są liczby: 2000, 16000, 32000. Iloczyn tych liczb jest równy
A) 29 ⋅1010 B) 210 ⋅109 C) 220 ⋅ 1027 D) 29 ⋅109

Dane są trzy liczby

 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( ) 8 ( )8 I. 31- ⋅ 2 2- II. 1 1- ⋅ 3 1- III. 1 2- ⋅ 22- 2 3 4 5 3 3

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Tylko jedna wśród liczb: I, II i III jest całkowita. PF
Liczba II jest większa od pozostałych dwóch liczb.PF
Ukryj Podobne zadania

W tabeli zapisano trzy wyrażenia.

I 52 ⋅ 108 ⋅5 4
II (510 : 52) ⋅108
III 2 8 ⋅58 ⋅58

Które z tych wyrażeń są równe 508 ?
A) Tylko I i II. B) Tylko II i III. C) Tylko II. D) Tylko III.

Ukryj Podobne zadania

W tabeli zapisano trzy wyrażenia.

I (417 : 45) ⋅312
II 212 ⋅6 6 ⋅36
III 47 ⋅ 312 ⋅45

Które z tych wyrażeń są równe 1212 ?
A) Tylko I i III. B) Tylko II i III. C) Tylko I. D) Tylko III.

Ukryj Podobne zadania

Zaokrąglenie liczby  12 194,486 ⋅10 z dokładnością do pełnych setek miliardów jest równe
A) 190 ⋅1012 B) 195⋅ 1012 C) 194,5 ⋅1012 D) 194,49 ⋅1012

Ukryj Podobne zadania

Dane są liczby

 − 573 −288 143 191 I. (− 0,5) II. (− 0,25) III. 15 IV. 8

Która z tych liczb jest największa?
A) I B) II C) III D) IV

Ukryj Podobne zadania

Dane są liczby

 41 41 862 431 I. 25 II. 12 5 III. 2 IV. 5

Która z tych liczb jest największa?
A) I B) II C) III D) IV

Dane są liczby

 827 137 276 275 I. 2 II. 49 III. 8 IV. 7

Która z tych liczb jest największa?
A) I B) II C) III D) IV

Ukryj Podobne zadania

Dane są liczby  12 11 10 a = (− 2) , b = (− 2) , c = 2 .
Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:
A) c,b,a B) a,b,c C) c,a,b D) b,c,a

Ukryj Podobne zadania

Dane są liczby  16 15 15 a = (− 3) , b = (− 3) , c = 3 .
Liczby te uporządkowane od największej do najmniejszej to:
A) c,b,a B) a,c,b C) c,a,b D) a,b,c

Strona 1 z 4
spinner